į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Raimondo GUOBIO puslapis
2016-03-22. Juozapinių knygnešiai

Šeštadienį, Šv. Juozapo dieną Svėdasų bibliotekoje minėta Knygnešio diena, prisiminti krašto knygnešiai, o ypatingai slaptųjų mokyklų mokytojai, o vardadienio proga ir garsiausias svėdasiškis - Juozas Tumas Vaižgantas...

plačiau
 
Raimondas Guobis. Meilė, teisingumas, gerumas, ramybė...

.. Kadaise mūsų vėliava buvo tauriai raudonos, papuoštos šuoliuojančio raitelio ir kitais įkvepiančiais simboliais, primenančios mūsų tautos karališką prigimtį. Vėliavų plazdėjimas įkvėpdavo mūšyje, buvo tikima, kad vardan teisingo tikslo, vardan tautos ir tėvynės žygin pakilusius lydi ir visos tauriųjų žuvusiųjų, mirusių vėlės, todėl lietuvis nejautė baimės, nepasitraukdavo, žinojo, kad ir žuvęs ar miręs pasiliks tautos žygiuose, tautos kelyje. Žinojome kokia nuostabi mūsų tauta.

plačiau
 
2016-02-18. Svėdasiškiai šventė ir Dr. Joną Basanavičių prisiminė

Šių metų vasario 16 - ios šventės Svėdasuose tema buvo " Tautos patriarchas Dr. Jonas Basanavičius ir Svėdasai", prisiminti didįjį laisvos lietuviškos dvasios žadintoją su mūsų miesteliu susieję 1910 metai, jo bičiulystė su mūsų klebonu Kazimieru Kazlausku...

plačiau
 
2016-02-15. Istorijos pažinimui ir sklaidai reikalingas polėkis ir aistra

Nors dar tik metams kopiant į vasario perskyrą, tuoj po to kai klimato atšilimą ir šiokį tokį sumišimą patvirtinantis šiltas lietus per tris dienas nuplovė visą "šalčio pramonę" ir žemė svėdasinė šlapia ir pilka pasidarė, tarsi rudenį, nors jau Užgavėnių mirgėjimais saulė džiugina...

plačiau
 
2016-02-01. Paminėję Stepą Zobarską svėdasiškiai bičiuliausis su Niujorku?

Šeštadienio popietę Svėdasuose paminėtos kraštiečio, rašytojo Stepo Zobarsko 105 - ios gimimo metinės, prisimintas jo gyvenimo kelias, mokslai, kūryba, svėdasietiški vaizdiniai bei tarmės ypatumai joje, Užbaigoje bibliotekos vaikučių teatras suvaidino vaizdelį " Riestaūsio sūnus"...

plačiau
 
2016-01-18. Sena, bet nepralenkta istorija

Taip jau atsitiko, kad šiemet sukanka 50 metų, kaip 1965 - iais tuometinis Svėdasų klebonas Kazimieras Girnius parašė ir teksto nuoseklumu, tikslumu, žinių aktualumu iki šiol nepralenktą Svėdasų krašto istoriją...

plačiau
 
2016-01-18. Kalėdiniai Kristinos stebuklai

Kalėdiniai stebuklai žemės gyventojų iš aukštybių įkvėptųjų kuriami. Svėdasų miestelio svarbiausių švietimo ir dvasinio pasaulio sklaidos židinių - bažnyčios ir gimnazijos erdvės pasipuošė dailės mokytojos Kristinos Striukienės ir jos mokinių sukurtomis instaliacijomis...

plačiau
 
2016-01-17. Onutę iš Galvydžių palydėjus

Šeštadienį po Šv. Mišių Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje aukštaitiškai aukšto kalno stačiame šlaite, giminės kape - Rokantiškių kapinėse palaidoti iš Galvydžių kaimo Svėdasų parapijoje kilusios žinomos fotomenininkės, fotoalbumų bei knygų autorės Onos Pajedaitės palaikai...

plačiau
 
2016-01-11. Kastuvai smigo į Radvilų kalno papėdę

Tiksliai žinoma, kad pačioje XVI amžiaus pradžioje Svėdasus valdė kunigaikščiai Radvilos, kad ant kalno šalia kapinių buvęs jų dvaras su rūmais ištaigingais. Neliko amžiams bėgant tos garbės...

plačiau
 
2016-01-10. Pasivaikščiojimas kartu...

Penktadienio vakare užtektinai paposėdžiavę, kalėdinių ir nuo įkurtuvių užsilikusius pyragus suvalgę, apie stažuotę Italijoje sužinoję, dėl Nepriklausomybės švenčių pasitarę bendruomenės nariai nusprendė ir pasivaikščioti šventadieniais eiti kartu. Ankstyvą šeštadienio popietę išėjo snieguotais laukais ir miškais Vosintėlio ežero link...

plačiau
 
<<  ankstesnis  8   9   10   11   12   13   14   sekantis  >>