į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Raimondo GUOBIO puslapis
2016-01-11. Kastuvai smigo į Radvilų kalno papėdę

Tiksliai žinoma, kad pačioje XVI amžiaus pradžioje Svėdasus valdė kunigaikščiai Radvilos, kad ant kalno šalia kapinių buvęs jų dvaras su rūmais ištaigingais. Neliko amžiams bėgant tos garbės ir puikybės nei menko šešėlio, kaip ir atminties nė menkiausio neliko, tik legendos. Prieš kompanijai " LESTO" pradedant Svėdasų miestelyje požeminius elektros energijos tiekimo kabelius archeologai keliomis perkasomis tyrė numatomos trasos paliečiamas saugomas teritorijas.


Prisiliesti prie legendos, net kastuvą moksliškai įsmeigti garbė tiesiog iš aukštybių nusileido archeologams iš Vilniaus universiteto tyrinėtojų komandos Martynai Remenčiūtei ir Linui Tamulynui, mat prieš klojant elektros kabelį saugomoje teritorijoje, Radvilų kalno papėdėje prireikė archeologinės priežiūros Iškasti du šurfai kalne, kurių viename stūksojo iš nedideliu akmenų sukrautas vainikas - stulpavietė. Porą duobių iškasta bažnyčios šventoriuje šalia varpinės.

 

Kastuvai smigo į gylį, tačiau nieko įdomesnio aptikti nepavyko. Apžiūrėjęs pas vieną svėdasiškį saugomus dvaravietėje surastus įvairių spalvų, ornamentuotų koklių fragmentus archeologas patikino, kad tikrai verta šį objektą nuodugniau ištirti, atlikti archyvinius bei archeologinius tyrinėjimus. Tam pakaktų keletos tūkstančių eurų, tačiau rezultatai gali nustebinti, gali pavykti iškasti tikrai unikalių radvilų epochą ir senąją Svėdasų istoriją atspindinčių radinių.

Raimondas Guobis