į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Raimondo GUOBIO puslapis
2015-08-17. Gyvenime mes einam maršu...

Šeštadienį Svėdasuose susitiko 1980 - ųjų laidos Svėdasų vidurinės mokyklos, dabar Juozo Tumo - Vaižganto gimnazijos, abiturientai iš 11 - ios A klasės. Kaip ir dera susitikę prie paminklo Juozui Tumui - Vaižgantui miestelyje, moksladraugiai aplankė mokyklą ir kapines, linksminosi smagiame vakarėlyje...

plačiau
 
2015-08-12. Baranauskui: dvasios ar surūdijusios materijos?

Štai ir pastatyti Anykščiuose naujieji, europinio, mūsų laikmečio ženklai poetui ir vyskupui Antanui Baranauskui įamžinti. Nei gražūs, nei paveikūs, tiesiog skandalingi, tiesiog nederantys klasikiniam lietuviškosios literatūros klasikų miestui, jei dar tokiu norime būti...

plačiau
 
2015-08-11. Lietuviškas mandagumas

Dažnokai tenka važiuoti maršrutiniu autobusu iš Svėdasų į Anykščius ir atgal, tad pastebėjau mūsų kultūrai svetimų, nesuprantamų, tiesiog perverstų ir gal net pražūtingų lietuviško mandagumo apraiškų. Nauji papročiai ir blogis, kuris auga ir dar didesni blogį gimdo.

plačiau
 
2015-08-03. Atrask ir pažink Svėdasus

Jau antrus metus Svėdasų bendruomenės rengiamose pažintinėse sportinėse oreantacijos varžybose praeitą šeštadienį dalyvavo daugiau nei dvi dešimtys išeivių ir svėdasiškių susibūrusių į septynias komandas...

plačiau
 
2015-08-03. Devyniasdešimtasis patriarcho pavasaris

Šio, pavasario gražiausiomis gegužės dienomis 90 metų jubiliejų paminėjo Svėdasų patriarchas Bronius Neniškis. Vienas nuostabiausių mano kraštotyrininko, istoriko, etnografo kelyje pažintų žmonių - teisingas, sumanus, darbštus gyvenime, vaizdingai pasakojantis vertinantis, numatantis, suvokiantis kas buvo, kas vyksta ir net kas bus....

plačiau
 
2015-07-02. Šv. Petro ir Povilo atlaidai, bei Petro Vinkšnelio atminties valanda

Svėdasų krašto tautinio atgimimo, pilietinės sąmonės ugdyme, kultūros raidos istorijoje kartu su šviesiais parapijos kunigais vaisingai, kartais ir dvasininkus pranokdami darbavosi didžiausi jų pagalbininkai vargonininkai. Kaip ryškiausia Svėdasų parapijos padangtės žvaigždė spindi Petro Vinkšnelio, net 47 metus ištarnavusio vargonininku šviesa...

plačiau
 
2015-06-18. Šiltmečio Svėdasų kronika

Turguje pasirodė pirmasis šių metų derliaus medus, kuriuo svėdasiškius jau keleri metai aprūpina visiems pažįstamas "medaunykas" - Vidmantas Juodelė iš Bagdoniškio kaimo, visai prie Kriaunų - rokiškėnuose...

plačiau
 
2014 m. gruodis. Mūsų Kalėdų kronika

Svėdasų miestelio aikštėje kalėdinė eglutė įžiebta gruodžio 19 – ios vakarą. Pernykštė, nors gal iškalbinga ir išmintinga tyla nebepasikartojo, buvo keli raudonomis keluraitėmis pasirėdę kalbėtojai, nušvitus viršūnės žvaigždei susirinkusieji buvo įtraukti į šventinį vyksmą. Kas originaliau pakalbės, taiklesnį, šmaikštesnį pastebėjimą šūktels - tam dovanos, saldumynai, dėmesys. Visi susirinkusieji buvo vaišinami arbata, karštu kalėdiniu vynu.

plačiau
 
2014-01-10. Raimondas Guobis. Svėdasiškiams - Čiurlionio takai

Ketvirtadienio popietę Svėdasų dailės galerijoje atidaryta  fotomenininko Valentino Algirdo Kaliūno fotografijų paroda iš ciklo " Čiurlionio gimtinės takais", kurioje 23 puikūs gimtosios ir numylėtos Dzūkijos ir vos keliais taip pat brangių Svėdasų bei ...

plačiau
 
2017-11-18. Aš nemokytas, aš viską iš savęs…

Netoli Svėdasų, vos už keturių kilometrų, Anykščiu link besidriekiančiu plentu nusileidus į svaigų slėnį ir tilteliu pervažiavus čia į tvenkinį ištvinusią Vosintos upelę, tuoj už begriūvančių buvusios Vikonių plytinės mūrų, lygia eile rikiuojasi Pauriškių kaimo sodybos. Kadaise čia buvo Svėdasų dvaro palivarkas, kurio žemę XIX amžiaus pabaigoje iš varžytynių įsigijo keturi prakutę sodiečiai.

plačiau
 
<<  ankstesnis  10  11   12   13   14