į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Raimondo GUOBIO puslapis
2015-08-17. Gyvenime mes einam maršu...

Šeštadienį Svėdasuose susitiko 1980 - ųjų laidos Svėdasų vidurinės mokyklos, dabar Juozo Tumo - Vaižganto gimnazijos, abiturientai iš 11 - ios A klasės. Kaip ir dera susitikę prie paminklo Juozui Tumui - Vaižgantui miestelyje, moksladraugiai aplankė mokyklą ir kapines, linksminosi smagiame vakarėlyje.


Tais 1980 - iais vienuoliktokų buvo dvi didžiulės klasės, šiek tiek didesnėje pirmojoje - A mokėsi ir vidurinį mokslą baigę brandos atestatus gavo net 32 Svėdasų krašto jaunuoliai. Taip netikėtai, kaip sakoma per pasaulį " žygiuojant maršu" prabėgo 35 metai. Prie mokyklos, kadaise poetiškai, Vaižgantą menant " Pragiedrulių" vardu vadintos, dabar gimnazija tapusios, renovuotu grožiu senaisiais fasadais švytinčius buvusius mokinukus pasitiko auklėtojas, istorijos mokytojas, o dabar jau ilgametis direktorius Alvydas Kirvėla.

 

Sugužėjo visi dvidešimt susirinkusių į kiek pasikeitusį bet gi savą istorijos kabinetą, šį tą prisiminė, apie dabartines mokyklos realijas sužinojo, auklėtojui gražų medelį dovanojo, kad jo sodyboje žaliuotų ir kartu praleistus mokykloje metus primintų. Svėdasų kapinėse tylios maldos ir susimąstymo valandėlei sustojome prie klasės draugės Dalios kapo, prisiminėme ir taip pat jau mirusius Zitą ir Valdą.

 

O jau tuomet keliavome į Varkujus, į vaišingus Laimos tėviškės namus prisiminimų, pasikalbėjimų, padainavimų ir vaišių vakarui bei visai nakčiai. Ir buvome laimingi, kad susitikome, su noru didžiu su meile ir bičiulyste atsisveikinome pažadėdami ir norėdami susitikti ir vėl. Ir vėl išėjome mes į pasaulį maršu: dvi Laimos, dvi Romos, Gaila, Daiva, Dalia, Palma, Aušra, Danguolė, Lendrina, Jūratė, Irena, Birutė, Rasa, Donatas, Artūras, Arvydas, Augenijus ir Raimondas.
Autoriaus nuotr.
Svėdasų mokyklos kiemelyje - jauku beveik taip pat kaip prieš 35 - ius metus.


Raimondas Guobis