į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Raimondo GUOBIO puslapis
2016-01-10. Pasivaikščiojimas kartu...

Penktadienio vakare užtektinai paposėdžiavę, kalėdinių ir nuo įkurtuvių užsilikusius pyragus suvalgę, apie stažuotę Italijoje sužinoję, dėl Nepriklausomybės švenčių pasitarę bendruomenės nariai nusprendė ir pasivaikščioti - šventadieniais eiti kartu. Ankstyvą šeštadienio popietę išėjo snieguotais laukais ir miškais Vosintėlio ežero link.


Pirmasis šiemet bendruomenės susirinkimas vyko kavinėje " Pas Gedą". Susirinko daugiau nei trys dešimtys aktyvių piliečių. Pirmininkavo Asta Fjellbirkeland Šiems bendrapiliečiams ir pareiškiau, kad Vasario 16 - ios šventė šiemet bus teminė - skirta Lietuvių tautos patriarchui Jonui Basanavičiui ir jo darbams Svėdasuose 1910 m. vasarą.

 

Bus ir tuomet Taurakalnyje iškastų relikvijų paroda, ir memorialinės lentos atidengimo iškilmė, ir didžiojo lietuvio raštų skaitymai, ir pasaulinio paveldo vertybei - lietuviškoms sutartinėms skirta valanda. Tai bus ir savotiška edukacinė pamoka, prisilietimas prie įdomiosios istorijos, ypač tiems, kurie mažai apie J. Basanavičių girdėję ar net jo ryšį su nepriklausomybe primiršę. Šiemet Svėdasai bus vasario 16-tos sostinė visame Aukštaitijos regione.


Rūta Kastečkienė ir Arvydas Kilius pasidalijo įspūdžiais iš ERAZMUS + programos mokymų Italijoje, Barcellona Pozzo di Gotto mieste Cicilijos saloje. Apie kelionės ten didžiausią nuotykių, kai svėdasiškius skraidinęs orlaivis turėjo keisti kursą vengdamas iš staiga išsiveržusio Etnos ugnikalnio kylančio smalingų dūmų ir kitokio gėrio kupino srauto. apie italų įpročius, gamtą, požiūrį į užsieniečius, ir rodosi be didesnių rūpesčių išgyvenamą jų laiką.

 

Žinia, kad bendruomenė pasinaudodama savivaldybės ir darbo biržos projektu visiems metams savo reikmėms išsirūpino dvi darbo vietas - pirmaisiais, nors ir laikinais apmokamais bendruomenės darbuotojais tapo Virginija Valikonytė ir Renata Rudokienė. Po poros mėnesių matyt vyks rotacija ir padirbėti bendruomenei galės kita porelė darbo biržoje įsiregistravusių. Beje Virginija pareiškė, kad nori ir seniūnaičio pareigų. Mat šiomis dienomis vyksta miestelio ir artimiausių kaimų gyventojų apklausa - ką jie norėtų rinkti seniūnaičiu. Seniūnijoje iš viso septynios seniūnaitijos, kai kur ir bendruomenės pirmininkas ir seniūnaitis yra tas pats žmogus.


Nuotaikingas, nors su keistokomis įtampomis vakarėlis užtruko beveik dvi valandas. Apie sausio 13 - ios jubiliejaus paminėjimą ir Užgavėnių šventimą nekalbėta. Nuskambėjęs pasiūlymas savaitgaliais eiti pasivaikščioti po miestelį ir apylinkes buvo paveikus, nes šeštadienį, šiek tiek po vidudienio į pasivaikščiojimą kartu susirinko beveik tuzinas svėdasiškių. Kryptis - istorine Vilniaus gatve į Rytus. Užpalių keliu iki po ledu snaudžiančio Vosintėlio, per miškus, mistiškai snieguose snaudžiančias Miliūniškio sodybas iki pat jau Daujočių žemėse snaudžiančio Kartakalnio miško, nuo kurio jau greit greit sugrįžo į Svėdasus. " Pasivaikščiojimas buvo fantastinis" žavingu balsu pasakė Asta ir nusišypsojo. Bus dar taip pat fantastiškai, o gal dar ir geriau - žiemos pasaka tęsiasi.

Raimondas Guobis