į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Raimondo GUOBIO puslapis
2016-03-22. Juozapinių knygnešiai

Šeštadienį, Šv. Juozapo dieną Svėdasų bibliotekoje minėta Knygnešio diena, prisiminti krašto knygnešiai, o ypatingai slaptųjų mokyklų mokytojai, o vardadienio proga ir garsiausias svėdasiškis - Juozas Tumas Vaižgantas. Uoliausiems šių laikų skaitytojams ir sunkiau bejudantiems knygų parūpinantiems dovanų įteikė bibliotekininkės.


Šių metų knygnešių minėjimo svarbiausia tema buvo slaptosios spaudos draudimo mokyklos ir jų mokiniai bei mokytojai. Plačiau papasakojau caro valdininkų susektas mokyklas: Čiukų kaime pas Kazlauskus, Butėnuose pas Žemaičius ir Svėdasų miestelyje pas Balaišius. Apie " daraktoriais" vadintus mokytojus - Juodelį, Praną Kaminską bei Agotą Davainytę. Ši prisipažino vaikus skaityti ir rašyti mokanti jau 20 metų, kadangi sakėsi neturinti iš ko sumokėti baudos visą mėnesį praleido policijos areštinėje.

 

Po savaitę "sėdėjo" visų 1893 m. vasario 23 - iąją susektoje mokykloje besimokiusių vaikų tėvai: Adomas Meškauskas, Jonas Deguckas, Zigmantas Gobė bei Jonas Papučka. Prisimintas ir "ministeriu" vadintas žymiausias knygnešys Jurgis Bielinis, ir Garšvių draugija, ir draudžiamų leidinių mūsų krašte platintojai.

 

Atverta XIX - XX amžiaus leidinių ir lietuviškos mokyklos relikvijų paroda, kurioje daug įdomių spaudinių ir kitokių smulkmenų. Bibliotekininkės Dalia Paulavičienė ir Asta Medinienė gražiu žodžiu ir dovanėlėmis pagerbė uoliausius skaitytojus, pagalbininkus, Reginą Leonavičiūtę, Pranę Puzelienę, Loretą Vencevičienę, Stefą Valentinavičienę, Mildą Davainytę, Valentiną Nakutį, o ypatingai - šiomis dienomis 80 - ies metų jubiliejų išgyvenančią mokytoją Ireną Guobienę.Jauki popietė baigėsi arbatėle su gražiausių eilių ir prozos kūrinėlių skaitymais bei bičiuliškais pokalbiais.

Raimondas Guobis