į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
. » Knygos
V. Šiaudytis ,,Aš ateinu į tavo pirkią mama...‘‘

 

 

 

 

 

 

 

 V. Šiaudytis ,,Aš ateinu į tavo pirkią mama...‘‘  144 p., nuotr..

plačiau
 
A. Širvinskienė, V. Šiaudytis ,,Į širdis mūsų mielas ruduo taip nelauktai atėjo''

 

 

 

 

 

 

 

A. Širvinskienė, V. Šiaudytis  ,,Į širdis mūsų mielas ruduo taip nelauktai atėjo'' (Poezija). 76 p., nuotr.

plačiau
 
A. Širvinskienė V. Šiaudytis ,,Parodyk mums, mama, kelią į tą laimės ir gėrio šalį...''

 

 

 

 

 

 

A. Širvinskienė V. Šiaudytis  ,,Parodyk mums, mama, kelią į tą laimės ir gėrio šalį...''. 152 p., nuotr..

 

 

 

 

 

'

plačiau
 
A. Širvinskienė, V. Šiaudytis ,,Balto balandžio skrydis į mūsų širdis''

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Širvinskienė, V. Šiaudytis  ,,Balto balandžio skrydis į mūsų širdis''

Poezija. 140 p., nuotr..

plačiau
 
A. Širvinskienė, V. Šiaudytis ,,Gyvenimas-tai amžina kova už laimę, meilę ir didžiąją viltį...''

 

 

 

A. Širvinskienė, V. Šiaudytis ,,Gyvenimas-tai amžina kova už laimę, meilę ir didžiąją  viltį...'' 88 p., nuotr.

plačiau
 
K. Širvinskas, A. Širvinskienė, V. Šiaudytis ,,Kūryba-tai kelias amžinybėn‘‘

 

 

 

 

K. Širvinskas, A. Širvinskienė, V. Šiaudytis ,,Kūryba-tai kelias amžinybėn‘‘ (Apybraižos ir poezija)116 p.,nuotr.

 

plačiau
 
A. Širvinskienė, V. Šiaudytis ,,Neškim gėrį, neškim viltį į motulės-Lietuvėlės širdį...''

 

 

 

Širvinskienė, V. Šiaudytis  ,,Neškim gėrį, neškim viltį į motulės-Lietuvėlės širdį...'' (Apybraižos ir poezija). 188 p., nuotr..

plačiau
 
V. Šiaudytis (1980-2001) ,,Jis Dievą mylėjo labiau negu gyvenimą...''

 

             Pratarmė

 

 

             Man teko keturis dešimtmečius darbuotis su nuostabiai talentingais žmonėmis –   studentija. Todėl su Aukščiausiojo malone man pavyko parašyti knygą „Karolis Širvinskas. Jis Dievą mylėjo labiau negu gyvenimą“. Lenkiuosi likimui, kad leido prisiliesti prie šio kūrėjo gyvenimo ir suteikė galimybę man parašyti knygą apie žmogų – angelą, kurio gyvenimas – tai tiesiausias kelias į Amžinybę.

plačiau
 
A. Širvinskienė ,,Vario plunksna''.

 

 

 

 

 

 

A. Širvinskienė ,,Vario plunksna''. 130 p.

 

 Pirmoji poezijos, pastebimai tobulėjančios, autorės knyga. Pasaulio pažinimas ateina per skaudžius išgyvenimus, likimines patirtis. Eilėraščiuose bandoma savitai atsakyti į amžinuosius klausimus.

plačiau
 
13. 2014 m. KNYGA ,,PASIVAIKŠČIOJIMAI‘‘

 

 

 

 

 

Aukštaitijoje gyvenančių literatų prozininkų kūrybos rinkinys. Literatų – prozininkų konkurso ,,Balto paukščio‘‘ nominacijai. 2014 m.

Ši knyga talpina 14  kūrėjų prozą:

plačiau
 
12. 2014 m. KNYGA ,,LAIŠKAI‘‘

 

 

 

 

 

 

 

Įvairiose Lietuvos vietose gyvenančių literatų eilės skaitytos per ,,Baltojo balandžio‘‘ literatūrinius konkursus vykusius 2005 iki 2013 metais. Ši knyga talpina 23 autorių poeziją...

plačiau
 
BALTI ŽIEDAI

 

 

 

 

Tai pirmoji literatūrinio fondo ,,Baltasis balandis‘‘ serijos ,,Literatų kūryba K. Širvinsko literatūrinei premijai gauti‘‘ knyga ,,Balti žiedai‘‘, kuri apima 2005 – 2008 metų dalyvių kūrybą.

Ją sudaro įvairaus amžiaus, profesijų ir skirtingose vietovėse gyvenančių kūrėjų eilės.

 Ši knyga talpina 51 autoriaus eiles.
 

plačiau
 
K.Širvinskas "Mylėk ir būsi mylimas"

 

 

 

 

 

 

 

Išleista 2002 metais K. Širvinsko pirmųjų mirties metinių paminėjimui. Šie eilėraščiai iš Vilniaus Šv. Juozapo seminarijos laiškų rašytų motinai. Kiekvienam sava lemtis... Poezijos rinkinį sudaro VI skyriai.

 

plačiau
 
Knyga "Į tave"


 


 


 


 


 

Išleista 2005 metais K. Širvinsko ketvirtųjų mirties metinių paminėjimui. Būna likimų kaip žaibas naktį: blyksteli ir užgęsta. Antroji Karolio Širvinsko poezijos knyga, jaunos sielos ieškojimas pačių aukščiausių, vien žmogui pasiekiamų, dvasinių aukštumų. Žodžiai smingantys į pačią širdį. Ieškantiems...


 

plačiau
 
Knyga ,,ŽYDĖJIMAS‘‘


 


 


 


 


 


 


 

Išleista 2005 metais, tai trečioji Svėdasų literatų klubo ,,Sietuva‘‘ rinktinė. Knygoje paprasti ir nuoširdūs kūriniai, kuriuose atsispindi autorių jausmai, išgyvenimai, prisiminimai ir apmąstymai.


 

plačiau
 
4. KNYGA ,,IŠPAŽĮSTAME ŠĮ JAUSMĄ IR MEILE VADINAME ‘‘ 

šleista 2007 metais. Daugiau nei šimtas metų – ilgiau nei visas žmogaus gyvenimas - skiria šias įvairių Anykščių krašto autorių mintis ir tekstus apie meilę. Parenkant juos į šią sutelktinę, buvo svarbiausia, kad visi šie žodžiai arba ištarti ir užrašyti Anykščių krašte, arba jų kūrėjams galvojant apie Anykščius kaip apie savo gimtinę, kaip kraštą, kuriame prabėgo labai svarbi gyvenimo dalis. Šiame lyrikos rinkinyje sukauptos nesenstančios anykštėnų mirtys, nes negali pasenti ir pats jausmas, kuris jas pagimdė. Kai šios mintys susitelkė, dabar jos turės daugiau jėgų pažadinti ir Tavo meilę...
 

plačiau
 
5. KNYGA ,,RUDENS TAKU‘‘

 

 

 

 

 

Išleista 2010 metais. Rytų Aukštaitijoje gyvenančių literatų kūrybos rinkinys.

 

plačiau
 
6. KNYGA ,,MARČIUPYS‘‘

 

 

 

 

 

 

 

Išleista 2010 metais. Anykščių literatų klubo ,,Marčiupys‘‘ narių kūrybos sutelktinė.
 

plačiau
 
7. KNYGA ,,MALDA TĖVIŠKEI’’

 

Danguj begalybę metų

Žemei saulė šypsojos

Ir likimais žvaigždynų

Gyvenimus sijojo.

Glėbiais kupetos debesų,

Baltais žiedais apibertos 

plačiau
 
8. KNYGA ,,MOTINOS SODAS‘‘ Tai, kuri vienintelė


 


 


 

 

 

Išleista 2012 metais. Rytų Aukštaičių ir Žemaičių literatų kūrybos rinkinys skirtas brangiausiam žmogui motinai.


 

plačiau
 
1   2   sekantis  >>