į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
. » Renginiai 2011

Svečiavosi Utenos r. Kaniūkų bibliotekoje
        Gruodžio 10 d. Svėdasų bibliotekos literatų klubo „Sietuva“ nariai svečiavosi Utenos r. Kaniūkų bibliotekoje. 

 

 Lietuva pasauly kaip akelė...

Svėdasai - akelėje krislelis...

O tame krislely - degančios širdys,

skleidžiančios gerumą, meilę, viltį...

                           Irena Guobienė

        Poezijos mylėtojus nuoširdžiai sutiko  bibliotekininkė Zita Kaunelienė.  Jaukioje aplinkoje skambėjo šilti ir paprasti posmai.  Savo eiles skaitė Svėdasų literatės Irena Guobienė, Violeta Gliaudelienė, Aldona Širvinskienė ir Alma Švelnienė. Kaniūkus atstovavo  literatai - Regina Abukauskienė, kaimo seniūnaitis Virginijus Keraminas   ir Palmira Sirvydytė.  Svėdasiškiai literatai džiaugiasi naujomis pažintimis - spalio mėnesį susidraugavo su Aukštaitijos literatais bendrame renginyje Dusetose, Zarasų r., svečiavosi pas Biržų, Utenos literatus. 


Vyr. bibliotekininkė Violeta Gliaudelienė


 

 

Utenos kultūros centras


 

2011 m. gruodžio 3 d. Aukštaitijos literatų poezijos almanachų pristatymas 

 

 

          2011 m. gruodžio 3 d. Utenos kultūros centro dailės galerijoje vyko Advento vakaras, kurio metu buvo pristatomi Aukštaitijos literatų 2010–2011 metais išleisti poezijos almanachai, dalyvavo jų autoriai iš Utenos, Dusetų, Svėdasų – literateratės Aldona Širvinskienė ir Alma Švelnienė. 

 


Poezija Zarasų r. Dusetų

Kazimiero Būgos bibliotekoje


 

          Išaušęs saulėtas spalio 21-osios rytas žadėjo gražią dieną.

Pakelės nusidažę pačiomis gražiausiomis spalvomis džiugino sielą. Važiavome iš Svėdasų Alma Švelnienė ir aš į susitikimą su literatais iš poeto, knygų leidėjo Vytauto Kazielos poezijos knygos ,,Malda tėviškei‘‘. Joje draugiškai sugulė dvylikos kūrėjų Dusetų, Utenos, Užpalių ir Svėdasų  eilės. Susitikimas vyko Dusetų Kazimiero Būgos bibliotekoje įsikurusioje ant  ežero kranto. Susitikome su  knygos  sudarytoju  ir redaktoriumi  poetu Vytautu Kaziela. Susipažinome su literatėmis Rima Šimėnaite–Lekandriene, Regina Tamošiūnaite–Abukauskiene,   Elena Puodžiūte– Antonova, Monika Matuliene, Genovaite Žilinskiene ir Julija Umariene. Mus šiltai  sutiko bibliotekos darbuotojos.
           Poezijos knygą „Malda tėviškei“ pristatė ir renginį vedė Dusetų literatų klubo „Atgaiva“ pirmininkės pavaduotoja Marija Varenbergienė. Po jų ir jų kūrybos pristatymo autorės skaitė eiles, pasakojo apie kelią į literatūrą ir konkrečiai į poeziją, kūrybines kančias ir derlingas nemigo naktis.
          Tarp poezijos posmų skambėjo dusetiškių literačių Elenos Antonovos, Janės Grigėnienės ir Rimantės Jakaitienės dainuojamos dainos.
          Diskusijos apie literatūrą, poeziją ir leidžiamus knygas buvo pratęstos prie puodelio arbatos. V. Kaziela pasisiūlė surinkti eiles skirtas Motinai ir išleisti naują knygą.

           Poezijos knygą „Malda tėviškei“ pristatė ir renginį vedė Dusetų literatų klubo „Atgaiva“ pirmininkės pirmininkės pavaduotoja Marija Varenbergienė. Po jų ir jų kūrybos pristatymo autorės skaitė eiles, pasakojo apie kelią į literatūrą ir konkrečiai į poeziją, kūrybines kančias ir derlingas nemigo naktis.
Tarp poezijos posmų skambėjo dusetiškių literačių Elenos Antonovos, Janės Grigėnienės ir Rimantės Jakaitienės dainuojamos dainos.
 Diskusijos apie literatūrą, poeziją ir leidžiamus knygas buvo pratęstos prie puodelio arbatos. V. Kaziela pasisiūlė surinkti eiles skirtas Motinai ir išleisti naują knygą.

      Literatūrinio fondo pirmininkė A. Širvinskienė.

 

                                 Nuotraukos Elenos Gaižiuvienės
 
   

Knygos ,,Rudens taku‘‘ pristatymas

Anykščių r. Svėdasų bibliotekoje


 

 

Gegužės 11 d. 15 val. Svėdasų bibliotekoje vyko knygos „Rudens taku“ pristatymas. Šios knygos sumanytojas ir leidėjas uteniškis Vytautas Kaziela.

 

Renginyje dalyvavo svėdasiškiai autoriai, kurių eilės publikuojamos knygoje, Vytautas Kaziela (dvylikos eilėraščių knygų autorius, 2006 m. A. Miškinio premijos laureatas) bei poezijos mylėtojai. Jaukioje aplinkoje pabendravome, pasidalijome mintimis apie nūdienos poezijos knygos savotišką krizę ir priėjome išvados, kad kelių autorių kūrybos leidimas viename leidinyje turi labai daug pliusų. Knygos iškeliauja iš rankų į rankas, neužsiguli neskaitomos. Tai rašytinė tautosaka, kurios reikšmingumą nustatys laikas. Neprailgo dvi valandos klausant Aldonos Širvinskienės poezijos, Onutės Jėckienės eilių ir dainų, Vytauto Kazielos minčių ir posmų.

 

Svėdasų literatų vadovė Alma Švelnienė pristatė negalėjusių dalyvauti renginyje autorių D. Šilinio, P. Karoso ir A. Indriūno eilėraščius. Visada miela nors trumpam atitrūkti nuo pilkos buities, pamaitinti sielą ir pasidžiaugti, kad šalia turime daug mažų stebuklų.Violeta Gliaudelienė

 


      Elenos Gaižiuvienės nuotraukos iš poezijos skaitymų  Dusetų K.Būgos bibliotekoje