į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
. » Knygos
5. KNYGA ,,RUDENS TAKU‘‘

 

 

 

Išleista 2010 metais. Rytų Aukštaitijoje gyvenančių literatų kūrybos rinkinys.
 

 

 

 

 

 

ALDONA ŠIRVINSKIENĖ


 

ŽVAIGŽDĖ


Ateinu deive tamsos –

Paženklinta esu

Dangaus žvaigždės.

Aukso lapą dovanosiu

Iš meilės sodžiaus

Skambantį varpą primintų.

Pabersiu burtų dulkių –

Laimę paliksiu

Bėgančioms dienoms.

Pažvelk – tavos lemties

Įrašas knygoj nakties.

Sapnų skraiste užklos –

Užliūliuos nakties šviesa,

Mėnuo šypseną puoš.

Aš čia, esu šalia –

Nepažinta ir svetima

Žvaigždė iš tolimo dangaus.

Noriu būt artima

Pasiekiama žvilgsniu

Ir šildoma širdies.


 

SUGRĮŽIMAS


 

Per naktį vėtra beldė

Į stiklą lango –

Rausva obels šaka.

Jaunystę šaukė

Pažint naujų kraštų,

Viliojo iš savų namų.

Ėjai siaučiant vėtrai –

Alkanas, pavargęs,

Šlapias ir vienišas.

Be savojo kelio,

Be vietos po saule.

Grįžai – nubyrėję žiedai,

Rasoti trobos langai.

Prie židinio pasimiršo vargai

Ar būt galėjo kitaip?

Sugrįžai išsiilgęs rausvų žiedų –

Skanauti rojaus obuolių.


 

PAKELĖS RAMUNĖ


 

Vieškelio dulkėse žydėsiu

Balta ramune laukų,

Tavęs praeinant lauksiu

Nors vasaros laiku.

Sustok kryžkelėj kelių –

Nesakyk, kad negeidžiu

Priglust veidu prie peties

Dulkėtą žiedą nuskink –

Meilę išbursiu.

Iš ilgesio paklysiu

Vieškelių brūzgynuos.

Matysiu nors iš tolo,

Šimtąkart prašuoliuos

Laimės karavanas.

Dulkes nubrauk,

Prie šaltinio nunešk.

Nesakyk murzina.

Vėl kelias dulkių

Tarp dviejų širdžių.

Ar lemta būt kartu

Man ramune laukų,

O tau karavano žmogum.


 

SIDABRINIS LAIKAS


 

Sidabrinis laikas iš senelio

Sidabrinio laikrodžio

Skaičiuoja laiką.

Ties slenksčiu įmintos

Sidabrinės pėdos.

Delne šerkšnas žarsto

Sidabrines snaiges.

Sidabrinis laukas

Šv. Kalėdų ryto

Ir sidabruotas takas.

Sustingę veidai sidabriniuos

Rėmuos. – Kūčių vakarienė

Ir paklausti gali, - Kaip gyveni?

Tirpstantis sidabras delne,

Bendra akimirka laike.

Suglauskim pečius

Širdims bus šilčiau,

Skausmą perpus padalinsim

Ir gyvensim sidabriniam laike.


 

BALTAS PASAULIS


 

Rašysiu laišką baltą

Gilių pusnynų šerkšne.

Atkartos juoko aidą

Sustingus ašara lede.

Artėjantys žingsniai

Primins laiką.

Išbučiuot priklaupsiu,

Dovanų įteiksiu.

Sklandai erdvėj sniegu,

Užkloji laukus baltu laišku,

Melsvą atspindį

Palieki primintų dangų.

Brendu snaigės rūku - gera širdy.

Paklyst negaliu, nes saugu

Tavo dideliam glėby.

Tavęs pasauli baltas

Geidžiu akims ir sielai.

Taip mažai spalvos baltos

Išsaugokim nors snaigei.