į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
. » Kita info
PROZININKŲ KONKURSO ,,BALTOS PAUKŠTĖS‘‘ NOMINACIJA NUOSTATAI 2017 m.

 

 BENDROJI NUOSTATA

 

      Lietuvos labdaros ir paramos fondo ,,Baltasis balandis‘‘ prozos kūrinių konkursas yra viena iš prozininkų saviraiškos, kūrybiškumo, pilietiškumo, tautiškumo formų. Konkursas organizuojamas 4 kartą (nuo 2014 m.). ,,Baltos paukštės“ nominaciją įsteigė LPD tradicinio respublikinio renginio ,,Vaižganto skaitymai‘‘ organizacinio komiteto narė, Lietuvos labdaros ir paramos fondo ,,Baltasis balandis‘‘ įkūrėja ir pirmininkė, LNRS narė, rašytoja Aldona Širvinskienė. Padėti užmegzti kūrybinius ryšius, supažindinti su prozos kūriniais visuomenę, įtvirtinti kūrėjo poziciją kultūrinėje aplinkoje.

 

DALYVIAI

 

Konkurse kviečiami dalyvauti prozininkai nuo 18 metų nepriklausomai nuo profesijos, tautybės ir gyvenamosios vietos.

 

KONKURSO ORGANIZAVIMAS

 

        Konkursas organizuojamas kanauninko, rašytojo Juozo Tumo – Vaižganto gimtinėje. Konkurso baigiamasis renginys vyks 2017 m. rugsėjo 2 d. Malaišių k., Svėdasų sen., Anykščių r.. Kūriniai siunčiami iki 2017 m. liepos 15 d. (prozininkų kūrinių konkursui ,,Baltos paukštės‘‘ nominacijai) e-paštas: skambmedis@gmail.com., mob. t.: 868207772.

       Vienas autorius gali siųsti tik vieną kūrinį (novelę arba apsakymą). Konkurso kūriniai komisijos aptariami ir vertinami nuo 2016 m. liepos 16 d. Kūrinio apimtis  – proza iki 4 puslapių lietuvių kalba, formatas 4A, parašyti Word, šriftas Times New Roman, dydis 12. Būtina nurodyti kūrinio pavadinimą, žanrą, autoriaus vardą, pavardę, adresą, telefoną.

        Konkurso dalyviai bus informuoti apie renginio laiką elektroniniu laišku.

 

KŪRYBOS VERTINIMAS

 

        Kūrybą vertina komisijos nariai: rašytojai, pedagogai, žurnalistai ir fondo atstovai.

 

VERTINIMO KRITERIJAI

 

        Meniškumas, formos ir turinio originalumas, temos atskleidimas, pilietiškumas, aktualumas, savitumas, kalbos turtingumas ir vaizdingumas.

 

APDOVANOJIMAS

 

      Laureatas apdovanojamas Lietuvos labdaros ir paramos fondo ,,Baltasis balandis‘‘ diplomu ir ,,Baltos paukštės‘‘ statulėle.

      Pagal galimybes išleidžiamas konkurso dalyvių kūrybos almanachas.

 

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

         Organizatoriai turi teisę keisti ir pildyti renginio nuostatus bei pratęsti konkurso trukmę.

    Fondas turi teisę dalyvio duomenis (vardą, pavardę, atstovaujamą organizaciją, įstaigą) naudoti nugalėtojų viešo paskelbimo (spaudoje), statistikos ir kitais įstatymų leidžiamais tikslais.

         Dalyvis susipažinęs su konkurso nuostatais, sutinka su visomis juose minėtomis sąlygomis ir įsipareigoja jų laikytis.