į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
. » Kita info
POEZIJOS KONKURSO ,,BALTOJO BALANDŽIO SUGRĮŽIMAS‘‘ NUOSTATAI 2017 m.

POEZIJOS  KONKURSO
,,BALTOJO BALANDŽIO SUGRĮŽIMAS‘'

NUOSTATAI  2017 m.
 

BENDROJI NUOSTATA

 

Karolio Širvinsko vardo poezijos konkursas organizuojamas 13-ąjį kartą (nuo 2005 m.). Premiją įsteigė LPD Svėdasų skyriaus pirmininkė, LPD tradicinio respublikinio renginio ,,Vaižganto skaitymai‘‘ organizacinio komiteto narė, Lietuvos labdaros ir paramos fondo ,,Baltasis balandis‘‘ įkūrėja ir pirmininkė, LNRS narė, rašytoja  – žuvusio anykštėno literato, tautodailininko, klieriko KAROLIO ŠIRVINSKO atminimui. Kiekvienais metais pasirenkama vis kita konkurso vieta (miestas), siekiant suaktyvinti poetų (literatų) veiklą viešame visuomeniniame gyvenime (tarp miestų ir rajonų) jų pastangas leisti, bei prisidėti fondui leidžiant knygas, bendradarbiauti su vietos bei šalies žiniasklaida, artimiau susipažinti su naujausia poetų (literatų) kūryba, pasitikrinti savo sugebėjimus, būti pastebėtiems, įvertintiems ir paskatintiems.

 

DALYVIAI

 

         Konkurse kviečiami dalyvauti poetai (literatai) nuo 18 metų nepriklausomai nuo profesijos ar tautybės.

 

VYKDYMO TVARKA

 

     Konkursas skelbiamas kiekvieną pavasarį (gegužės mėn.). Konkurso nariai raštu pateikia 5 (spausdintus) eilėraščius komisijai esančiai ten pat salėje (kur vyksta skaitymai), nurodydami klubą, vardą, pavardę, elektroninį paštą, telefoną. Konkurso metu perskaito savo 1 arba 2 eilėraščius (komisija turi teisę keisti skaitomų eilėraščių skaičių) iš 5. Vertinimo komisija gali būti sudaryta iš rašytojų, žurnalistų, lituanistų, bibliotekininkų ir praėjusių metų laureatės vertina poetų (literatų) kūrybą. Pageidautina, kad būtų teikiami nauji, pastarųjų metų kūriniai. Rekomenduojama tema: amžinos pasaulio vertybės, gyvenimo prasmė, tikėjimas, meilė.

          Fondas ,,Baltasis balandis‘‘ pasilieka rankraščius.

 

VERTINIMAS

 

      Pagrindiniai vertinimo kriterijai – kūrinio meniškumas, originalumas, temos ir idėjos naujumas, vertybių pajautimas.

 

APDOVANOJIMAI

 

             Konkurso laureatas apjuosiamas tautine juosta, įteikiamas diplomas ir suvenyras.

             Paskatinamieji padėkos raštai ir suvenyrai:

           - Už nuoširdžiausią eilėraštį,

           - Už raiškiausiai skaitytą eilėraštį,

           - Už eilėraštį skirtą K. Širvinsko atminimui.

 

           Pagal galimybes išleidžiamas konkurso kūrinių almanachas.

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

           Organizatoriai turi teisę keisti ir pildyti renginio nuostatus bei pratęsti konkurso trukmę.

           Konkurso dalyvis, pateikdamas kūrinį sutinka ir patvirtina, kad: konkurso organizatoriai turi teisę be atskiro autoriaus sutikimo (nurodant autorių) kūrinius naudoti fondo spaudiniuose, konkurso viešinimo, informacijos sklaidos, publikavimo (almanachuose), panaudojimo įvairiuose fondo renginiuose.

 

 

                                                                                                Kontaktinis telefonas -  868207772,

                                                                                                El. p:.skambmedis@gmail.com,

                                                                                                Svetainė www.svedasai.info