į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
. » Kita info
Kalbėjo į pačią širdį...

Sako - poezija sielos kalba, kūrybiškumo išraiška, atokvėpis ir nusiraminimas. Kavarsko bibliotekoje populiarus tampa poezijos skaitymai, knygų pristatymai. Žvarboką vasario 7 dienos popietę susirinkę kavarskiečiai susipažino su svėdasiškės literatės Aldonos Širvinskienės poezija. Pristatyta pirmoji jos poezijos knyga "Varinė plunksna".


Autorė myli gyvenimą, jaučiasi gamtos dalele, ieško joje nusiraminimo ir paguodos, o eilėraščiais atskleidžia savo vidinį pasaulį, išgyvenimus ir mintis. Kūryba jai sielos atgaiva.


Turiu
Tik viena norą:
Kalbėti žodžiu
Tikru, suprantamu, trumpu.
Kalbėti į pačią širdį
Tiems,
Kurie dar girdi...


Tai Jono Meko žodžiai, puikiai perteikiantys renginio dvasią.
Žodžiu tikru, suprantamu, trumpu, kalbėjo į pačią širdį tiems, kurie dar girdi ir mūsų gerbiama viešnia Aldona Širvinskiene. O tų žodžių prasmę tarsi pagilino subtiliai atliekamos bardo Vidmanto Plėtos dainos.


Renginį vedė, poetę kalbino ir eiles skaite, nuolatinė renginių vedėja, bibliotekos bičiulė ir pagalbininkė Onutė Buinevičienė.