į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
. » Kita info
JUMORISTINIŲ EILIŲ ,,HUMORO MEDIS" KONKURSO NUOSTATAI 2017 m.

 

.

BENDROJI  NUOSTATA

 

          Humoro konkursą organizuoja Lietuvos labdaros ir paramos fondas ,,Baltasis balandis'' ir fondo literatų klubo Skapiškio literatų grupė.

           Konkurso vieta Kupiškio r. Skapiškio mst., siekiant suaktyvinti literatų (poetų) veiklą viešame visuomeniniame gyvenime (tarp miestų ir rajonų) jų pastangas kurti, bendradarbiauti su vietos bei šalies žiniasklaida ir literatų klubais, artimiau susipažinti su naujausia literatų-poetų-humoristų kūryba, pasitikrinti savo sugebėjimus, būti pastebėtiems, įvertintiems ir paskatintiems.

 

DALYVIAI

 

         Konkurse kviečiami dalyvauti literatai-poetai-humoristai nuo 18 metų nepriklausomai nuo profesijos, gyvenamosios vietos ar tautybės.

 

VYKDYMO  TVARKA

 

          Konkursas skelbiamas pavasarį (balandžio mėn.). Konkurso dalyviai raštu pateikia 5 eilėraščius komisijai elektroniniu paštu: skambmedis@gmail.com, nurodydami klubą (jei priklausote), vardą, pavardę, parašymo datą, telefoną. Humoristinės eilės siunčiamos iki 2017 m. vasario 28 d.. Konkurso metu perskaito savo 1 arba 2 eilėraščius (komisija turi teisę keisti skaitomų eilėraščių skaičių) iš 5. Vertinimo komisija sudaryta iš rašytojų, žurnalistų, lituanistų, bibliotekininkų ir literatūrinio fondo ,,Baltasis balandis'' valdybos narių vertina poetų humoristų kūrybą. Pageidautina, kad būtų teikiami nauji, pastarųjų metų kūriniai.

 

         Fondas ,,Baltasis balandis‘‘ pasilieka rankraščius ir teisę kūrinius garsinti savo renginiuose ir publikuoti leidiniuose. Eiles rašyti Word, šriftas Times New Roman, dydis 12. Autorių sutikimu su šiomis sąlygomis laikomas darbų pateikimas konkurso organizatoriams. Rankraščiai autoriams negrąžinami, saugomi fondo archyve.

Konkurso dalyviai bus informuoti apie renginio datą, laiką elektroniniu laišku.

 

VERTINIMAS

 

          Pagrindiniai vertinimo kriterijai: meninis atlikimas, humoristiškumas, satyriškumas, ironiškumas ir išraiškingumas.

       Konkurso komisija pateiktus darbus įvertins per kovo mėnesį. Iškilmingas konkursas ir nugalėtojų apdovanojimas vyks 2017 m. balandžio mėn.1 d. (šeštadienis) Kupiškio r. Skapiškio mst.  (laikas bus patikslintas kiekvienam dalyviui).

 

APDOVANOJIMAI

 

         Geriausieji eilių autoriai bus apdovanoti literatūrinio fondo ,,Baltasis balandis'' laureato diplomais ir prizais. Skapiškietės tautodailininkės Aldonos Lavickienės sukurtomis statulėlėmis ,,Humoro medis''.

          Pagal galimybes išleidžiamas kūrinių almanachas.

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

          Organizatoriai turi teisę keisti ir pildyti renginio nuostatus bei pratęsti konkurso trukmę.

       Konkurso dalyvis, pateikdamas kūrinį sutinka ir patvirtina, kad: konkurso organizatoriai turi teisę be atskiro autoriaus sutikimo (nurodant autorių) kūrinius neatlygintinai naudoti fondo spaudiniuose, konkurso viešinimo, informacijos sklaidos, publikavimo,  panaudojimo įvairiuose fondo renginiuose.

     Fondas turi teisę dalyvio duomenis (vardą, pavardę, atstovaujamą organizaciją, įstaigą) naudoti nugalėtojų viešo paskelbimo (spaudoje), statistikos ir kitais įstatymų leidžiamais tikslais.

 

 

Fondo ,,Baltasis balandis‘‘: skambmedis@gmail.com,                                                                                   Mob. tel.: 868207772.