į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
. » Kita info
VIENUOLIKTASIS BALTOJO BALANDŽIO SUGRĮŽIMAS

Per Lietuvą vilnija poezijos pavasario renginiai. Literatūrinio fondo ,,Baltasis balandis‘‘ indėlis į poezijos kraitę vienuoliktasis poezijos konkursas. Jau vienuolika baltų paukščių skrenda per Lietuvą.

 

Gražioje Joniškio bažnyčioje, kurios aukštą bokštą galima matyti iš Šiaulių, poezijos konkursas skirtas anykštėnui, literatui, tautodailininkui, klierikui Karoliui Širvinskui prasidėjo Šv. mišiomis. Dekanas Eduardas Semaška daug gražių žodžių išsakė Baltam balandžiui ir poetams.   Po mišių dekanas pasakojo apie bažnyčios atstatymą. Padovanojo fondo pirmininkei A. Širvinskienei senosios ir naujosios bažnyčios nuotrauką.

 

Rašytojas Vytautas Šiaudytis įteikė dekanui dar kvepiančią spaustuvės dažais knygą ,,Karolis Širvinskas Jis Dievą mylėjo labiau negu gyvenimą...‘‘

 

Konkursas prasidėjo Joniškio Kultūros centre, dalyvius sutiko žagariečio Arūno Mikalausko gitaros muzika.

Vienuoliktojo konkurso dalyvius sveikino dešimtojo (2014 m.) konkurso laureatas J. Ivanauskas. Kūrėjas išleidęs 27 knygas, iš jų 24 - poezijos. Laureatas pasidžiaugė, kad jį išsirinko globoti baltasis balandis. Praėję metai apdovanojo jį didele sėkme: išleido tris leidinius, skaitė Kristijono Donelaičio kūrybą dainų šventėje, įstojo į Šv. Kazimiero ordiną, tapo Lietuvos kultūros fondo valdybos nariu. Tai neįtikėtini pasiekimai per vienerius metus.     

                            

Konkurse dalyvavo literatai iš Joniškio, Kupiškio, Marijampolės, Biržų, Šiaulių, Kelmės, Pakruojo, Klaipėdos. Kiekvienas dalyvis raštu pateikė penkis eilėraščius komisijai. Po du iš jų perskaitė auditorijai. Kūrinius vertino komisija: Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos  valdybos pirmininkas, rašytojas, redaktorius  Vladas Buragas, Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos narė Dzintra Elga Irbytė, žurnalistė Eugenija Urbonienė, Lietuvos rašytojas nepriklausomųjų rašytojų sąjungos  valdybos pirmininko pavaduotojas, rašytojas, Vytautas Šiaudytis, Joniškio literatų klubo prezidentė Alina Jonaitienė ir fondo pirmininkė Aldona Širvinskienė.

 

Konkurso dalyviai laukdami komisijos rezultatų lankėsi Joniškio krepšinio, istorijos ir kultūros muziejus.

Laureatu paskelbtas iš Marijampolės rajono, Kazlų Rūdos literatų klubo ,,Girių versmė‘‘ kūrėjas Virgilijus Bespalovas. Sekantis poezijos konkursas planuojamas Marijampolės krašte. Nominacija skirta už nuoširdžiausią eilėraštį Linai Kiškienei iš Biržų ,,Versmės‘‘ literatų klubo. Už gražiausiai paskaitytą eilėraštį apdovanota klaipėdietė, Žemaitijos rašytojų bendrijos narė Rita Bijeikytė-Gatautė. Už eilėraštį skirtą Karolio Širvinsko atminimui arba baltam paukščiui apdovanota Regina Baltrūnienė iš Kupiškio literatų klubo ,,Lėvens balsai‘‘.

 

Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos valdybos pirmininkas V. Buragas skyrė apdovanojimus  dviem dalyviams – audruviškei Emilijai Kvedarienei ir šiauliečiui Kazimierui Alminui. Jų eilės bus išspausdintos mėnraštyje ,,Gintaro gimtinė‘‘. Padėkos raštą pirmininkas įteikė joniškieti vertėjai Dzintrai Elgai Irbytei už lietuvių ir latvių literatūros suartinimą.

 

Poezijos konkursas baigėsi iki sekančių metų mielieji poetai.

 

O dabar kviečiame Baltajam balandžiui siųsti prozos kūrinius ir dalyvauti konkurse Anykščių rajone, Malaišiuose rašytojo J. Tumo-Vaižganto gimtinėje 2015 m. rugsėjo 5 d. renginyje paskelbiant antrojo prozos konkurso laureato pavardę.

 

Fondo pirmininkė  A. Širvinskienė.

Nuotraukų autorė  R. Baltrūnienė.