į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
. » Kita info
2016-09-13. Prozininkų konkursas ,,Balta paukštė‘‘ 2016 m.

Lietuvos labdaros ir paramos fondas ,,Baltasis balandis’’ prozininkų konkurse ,,Balta paukštė‘‘ geriausio kūrinio autorę iš Gargždų Dianą Trijonytę Jusčienę apdovanojo diplomu ir ,,Balta paukšte‘‘. Konkurse dalyvavę rašytojai apdovanoti nominacijomis.

 

Šeštadienį atvykusius į Knygnešių ir Vaižganto muziejų sveikino Lietuvos labdaros ir paramos fondo  ,,Baltojo balandžio‘‘ įkūrėja ir pirmininkė, LNRS narė, rašytoja Aldona Širvinskienė.

 

Šioje grožio oazėje, rašytojo, kanauninko Juozo Tumo – Vaižganto įmintos pėdos. Rašytojai džiaugėsi už suteiktą galimybę būtent čia skaityti prozą.

 

Čia jie turėjo galimybę pasivaikščioti po upelio slėnį, pasigrožėti rudenėjančių laukų panorama, apžiūrėti muziejų. Unikalus ir vienintelis Lietuvoje knygnešių muziejus įsikūręs Panevėžio rajone, vaizdingose Krekenavos apylinkėse, Ustronės vienkiemyje. Šis svirnas susijęs su rašytojo, švietėjo J. Tumo-Vaižganto gyvenimu ir veikla, jam 1902-1905 metais kunigaujant Vadaktėliuose. Jo atminimui įkurta ekspozicija.

 

Į renginį atvyko svečių iš Kauno, tai LNRS valdybos pirmininko pavaduotojas, rašytojas V. Šiaudytis,

Plačiau apie muziejų pasakojo knygnešių ir Vaižganto muziejaus muziejininkas, anot Vaižganto – ŽMOGUS deimančiukas Audrius Daukša. Jis dainavo, grojo kanklėmis ir armonika.

 

Labai simboliška, kad šis renginys vyko čia. Nes pirmieji du (2014, 2015) vyko Vaižganto gimtuosiuose Malaišiuose (Anykščių r.)

 

Renginį vedė Ansė (personažas iš XIX a.) iš Malaišių. Ji tiki, kad sutiksime Vaižgantą. O gal kaip šešėliai prasilenksime prie upelio. Gal pasisveikins, o gal ir nieko nesakys? Tik įdomu ką jausime kiekvienas savo širdy? Deklamavo eiles:

 

Mes dar galim būti dideliais,

  Kaip kad rytas gali eit į dieną.

Nes visi privalom būti vienas

            Žmonės tampa viens kitam draugais.

                    Prisirenka į širdį daug ilgesio, daug meilės

Berašant rudenio žodžius.

       Viskas pasauly vieną kartą baigias.

Kartu neamžinas ir tu žmogus.

 

Ansė pasakojo legendą apie paukštį, kuris gieda tiktai vieną kartą... Prozos kūriniai skambėjo kaip prozos paukščio giesmė šiame nuostabiame svirne.

 

Prozos konkursus organizuoja Lietuvos labdaros ir paramos fondas ,,Baltasis balandis‘‘.

Išleista jau 3-asis prozininkų konkursinių kūrinių almanachas. Knygos vadinasi ,,Pasivaikščiojimai...‘‘. Kur? Norisi paklausti. Leidėjai sąmoningai nutyli, tai kūrėjų pasivaikščiojimai keliais ir takais kuriais vaikščiojo Vaižgantas: po gimtuosius Malaišius (Anykščių r.), Ustronės vienkiemį (Panevėžio r.) ir t. t

 

Net 30 prozininkų atsiuntė kūrinius iš Joniškio, Kupiškio, Kauno, Marijampolės, Utenos, Gargždų, Alytaus, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Pasvalio, Biržų ir Zarasų.                 

Kūrybą vertino nusipelnę savo kraštui žmonės, tai:

 

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja - metodininkė, redaktorė Ona Buinevičienė.
Žurnalistė, Anykščių krašto laikraščio ,,Šilelis’’ redaktorė Dalina Rupinskienė.
Rašytojas, redaktorius, literatūrologas, humanitarinių mokslų daktaras, Lietuvos  rašytojų  sąjungos    narys  Regimantas Tamošaitis.


Poetas, vertėjas, Lietuvos rašytojų sąjungos narys Petras Panavas.
Lietuvos labdaros ir paramos fondas ,,Baltasis Balandis’’ įkūrėja ir pirmininkė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė, rašytoja, redaktorė Aldona Širvinskienė.

 

Visiems nuoširdžiai dėkojame, kad atvykote į renginį.

 

 

                                           Lietuvos labdaros ir paramos fondo ,,Baltasis balandis‘‘ informacija