į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
. » Kita info
2016-08-16. Gerumo Žvaigždė ,,Baltajam balandžiui‘‘

Su nominantais Anykščių vicemeras S.Obelevičius, socialinės apsaugos ir darbo minitrė A. Pabedinskienė ir fondo ,,Baltasis balandis'' pirmininkė A. Širvinskienė

 

Rugpjūčio 12 d. (penktadienį) Kaune (anykštėnai atsakė skirti salę šiam renginiui) vyko šventė „Penkiolika metų vienatvės po paukščio sparnu“. Ši dvasinga šventė, skirta „Baltojo balandžio“ fondo steigėjos, poetės, prozininkės, rašytojos, LNRS narės Aldonos Širvinskienės iš Malaišių kaimo (Anykščių r.) kūrybos ir visuomeninės veiklos, ir vienintelio sūnaus Karolio Širvinsko žūties minėjimas. Visus ateinančius sutiko dueto: Sigutės Garšanovės (pianinas) ir sūnaus Pauliaus (akordeonas) atliekama rami muzika.

 

Svečiavosi Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė.

Ministrė pasveikino A. Širvinskienę ir apdovanojo ženklu ,,Gerumo žvaigždė'' (aukščiausias socialinės apsaugos ir darbo ministerijos apdovanojimas) ir gėlių. A. Širvinskienę sveikino jos gimtojo rajono – Anykščių vicemeras Sigutis Obelevičius. Ilgametė Kauno muzikinio teatro dailininkė Simeona Baranauskaitė Načajienė motinai šventės metu padovanojo sūnaus tautodailininko, literato, klieriko nutapytą portretą.

 

Jai motina Aldona padėkojo, paskaitydama savo kūrinį „Du angelai“ ir įteikdama ,,Baltojo balandžio'' padėką ir baltą keramikinį obuolį. Obuolį iš molio nulipdė tautodailininkas, poetas Virgilijus Bespalovas iš Kazlų Rūdos. Sveikino keliautoja, bardė, išgyvenusi sūnaus netektį Birutė Gaučinė iš Vilniaus. Jubiliatę sveikino kolegos iš LNR Sąjungos – Vladas Buragas, Vytautas Šiaudytis ir kiti rašytojai.

 

Apie savo kūrybinę ir visuomeninę veiklą nuo 2002-ųjų metų, kalbėjo pati Aldutė. Į sceną buvo pakviesti „Baltojo balandžio“ poezijos konkurso nugalėtojai, laureatai ir nominantai. Dideliame ekrane gėrėjomės taip dar visiškai jauno (21 m.), iškeliavusio Amžinybėn tautodailininko, literato, klieriko Karolio Širvinsko paveikslais, kurie yra dalyvę įvairiose parodose. Klausėmės jo poezijos.

 

Sveikino „Baltojo balandžio“ pirmininkę „Baltojo balandžio“ fondo nariai: Aldona Lavickienė ir Laima Lapienienė iš Skapiškio, Danutė Mažeikienė iš Rokiškio, Ona Striškienė iš Panevėžio r.. Buvo demonstruotas 2002 m. Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos tuo metu besimokančių klierikų sukurtas filmas apie Karolį..

 

Ona Striškienė,

„Baltojo balandžio“ fondo narė

Nuotraukų autorius Alvydas Vaitkevičius