į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
. » Kita info
2016-06-23. „Marčiupys“ atgauna jėgas...

Po ilgokai trukusio ramybės periodo savo veiklą atnaujino anykštėnų literatų klubas „Marčiupys“. Vasario pabaigoje gausus literatų ir poezijos mėgėjų būrys susirinko į L. ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje vykstančius naktinius poezijos skaitymus „Kas švyti vasario naktyje...“

 

Išaušęs pavasaris ir atgimusi gamta būrelį anykštėnų literatų pakvietė į Variaus upelio laumės Danutės sodybą, kur aptarėme ateities planus, dalinomės savo poezija.


Lietingą birželio sekmadienį dalyvavome tradiciniuose „Aukštaitijos poezijos pavasario aiduose“ Uoginiuose (Kupiškio raj.). Čia garsaus kraštotyrininko Adomo Petrausko sodyboje - muziejuje be anykštėnų ir šeimininkų kupiškėnų dalyvavo svečiai iš Pasvalio, Biržų, Panevėžio. Didžiulį poezijos mėgėjų būrį prieš pat Antanines sukvietė literatūrinio fondo „Baltasis balandis“ įkūrėja Aldona Širvinskienė iš Kunigiškių.

 

Per keturias dešimtis literatų iš Vilniaus, Kauno , Panevėžio, Kupiškio, Anykščių, Svėdasų eilėmis prisiminė ir pagerbė tragiškai žuvusį Aldonos sūnų Karolį, talentingą poetą, dailininką, pasirinkusį dvasininko kelią. Poezijos posmus lydėjo bardo A. Barono atliekamos dainos.


Gausiausias anykštėnų literatų būrys birželio 21d.vyko į ukmergiškių poezijos mėgėjų šventę „Deivės Rasos viešnagė Daumantiškėse“. Pabaisko seniūnijos Daumantiškių kaime gyvenančios Janinos Udzijonienės puikiai tvarkomoje sodyboje rinkosi vietiniai literatai , svečiai iš Vilniaus, Molėtų, Anykščių, Ukmergės.

 

Susirinkusius pasveikino Pabaisko parapijos klebonas R. Laniauskas. Perskaitęs keletą savo eilėraščių jis visiems įteikė po savo eilėraščių knygelę „Palytėjimas“ su autografu, o kuriančius pavadino fantastais, sugebančiais apnuoginti sielą. Renginio vedėja Rita visiems dalyviams užkabino proginius keramikės Vaidos sukurtus medalius.


„Marčiupio“ literatus pristatė jungiamoji grandis tarp Ukmergės ir Anykščių Algirdas Ražinskas, kilme ukmergiškis, bet didžiąją gyvenimo dalį gyvenantis Anykščiuose. Puikių eilių autorius retai skaito savo kūrybą, tad bardas Vidmantas atliko jo žodžiais parašytą dainą. Po anykštėnų kūrybos pristatymo renginio dalyviai dalinosi prisiminimais, pamąstymais, eilėmis.

 

Daugiausia jų buvo skirta Joninių šventei, birželiui, meilei, gimtinei, netrūko ir ironiškų pašmaikštavimų. Sodybos šeimininkė Janina sulaukė ne vieno sveikinimo Vardinių proga. Renginio akimirkas atidžiai fiksavęs fotomenininkas A. Kuliešis Janinai įteikė ypatingą dovaną – akmeninį Rasos rinktuvą, išpuoštą baltiškaisiais pagoniškais ženklais.


Saulei nusileidus buvo užkurtas Joninių laužas, į tvenkinį paleistas vainikas. Skambant bardų Vidmanto ir Česlovo muzikai dar ilgai skambėjo bendros susirinkusiųjų dainos...

A. Žvikas