į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
. » Kita info
2015-11-05. Kūryba tai kelias amžinybėn..

Mes pateikiame Jums, mieli skaitytojai, jau nebe pirmą kartu leidžiamą poezijos knygelę. Tai trečioji  kleriko,tautodailininko,  poeto Karolio Širvinsko (po mirties), penktoji Aldonos Širvinskienės ir dvidešimt devintoji Vytauto Šiaudyčio knyga (ir tryliktoji poezijos).

 

Šios knygelės pasirodymas – tai Aukščiausiojo noras, antraip nebūtų gimusi mūsų galvose tokia mintis ir jos mes neišvystume.

 

Mums knygų rašymas – tarsi galingo paukščio skrydis į tą mėlyną ir beribį dangų prie saulutės arčiau, kuri ne tik motiniškai apglėbia ir šildo mus kiekvieną, bet ir suteikia daug meilės, laimės ir vilties mūsų atliktais gyvenime gerais darbais.

 

Kiekvieno žmogaus gyvenimas prašuoliuoja labai geit, tarsi tai būtų raketos skrydis ten danguje aukštai. Todėl kiekviena mūsų prabėgusi diena turi būti prasmingai praleista, nes tai kelias į amžiną laimę. Žmogaus gimimas – tai tas atskaitos taškas, nuo kurio prasideda gėrio, meilės ir vilties kelias. Neškime meilę ir viltį į savo vaikų ir vaikaičių širdis. Tik jaunas žmogus išaugęs laimingoje šeimoje galės nešti ir perduoti tą gėrio ir meilės grūdelį kiekvienam jo gyvenimo kelyje sutiktam žmogui.

 

Akivaizdus tokio prasmingo gyvenimo būdo pavyzdys – tai trumpas, bet labai įsimintinas Karolio kūrybinis gyvenimas. Todėl poezija kaip gėrio harmonija tegul užpildo kiekvieno žmogaus širdį ir joje įsigali ilgai ir amžinai. Tad paklajokime tose nuostabiose poezijos lankose ir neškim tik gėrį ir meilę į vienas kito širdį, kaip tai kasdien skubėdamas darė Karolis, kad žemėje nebūtų ašarų, skausmo ir nevilties...

 

Aldona Širvinskienė

Vytautas Šiaudytis