į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
. » Kita info
2015-10-28. Pirmos knygos sutiktuvės Skapiškyje

Gražus ir saulėtas rugsėjo 19 rytas žadėjo gražią dieną. Ir nors tokiu metu kaimo žmogui darbų netrūksta, pamiršę juos artėjant vidurdieniui traukė pulkeliais link Skapiškio bendruomenės namų. Kas pėsti, kas ratuoti, o kam teko pasiplaukioti, kad sugrįžtų į gimtinę ir atskubėtų į knygos sutiktuves. Čia pirmąją knygą „Kodėl gi ne“ pristatė Skapiškio literatų grupės „Liktarna“ įkūrėja ir vadovė, literatūrinio fondo ,,Baltasis balandis‘‘ literatų klubo narė Aldona Lavickienė. Į renginį gausiai rinkosi giminės, draugai, buvę ir esami kaimynai, klasės draugai. Knygos sutiktuvėse sulaukėme LNRS narės, rašytojos, Literatūrinio fondo „Baltasis balandis“ pirmininkės Aldonos Širvinskienės.

 

Pirmoji knygą susirinkusiems pristatė jos redaktorė, Skapiškio pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja - metodininkė, Auksė Jankevičienė. Ji pasidžiaugė turtinga knygos kalba, įtraukiamu turiniu. A. Jankevičienė nesiryžo knygos priskirti vienam žanrui, nes čia yra visko: meilės, nuotykių, mistikos. Susirinkusieji išklausė keletą ištraukų iš pristatomos knygos, kurias skaitė viešnia iš Svėdasų, LNRS narė, literatūrinio fondo ,,Baltasis balandis‘‘ įkūrėja ir pirmininkė Aldona Širvinskienė.

 

Muzikines pertraukėles dovanojo Skapiškio kapelos „Mituva“ vokalistės ir giminaitis iš Panevėžio Liudas Navarskas. Prie nedidelės knygos dalies susirinkusiems leido prisiliesti Skapiškio bibliotekininkė Roma Bugailiškienė, pirmoji perskaičiusi knygą elektronine versija. Likusi knygos dalis- intriga, buvo palikta patiems skaitytojams atskleisti. Renginiui einant į pabaigą, su viena iš renginio dalyvių skaičiusia knygą kilo mažos diskusijos, kurios buvo nutrauktos su pažadu grįžti ir aptarti knygą, kai bus daugiau skaičiusių. Tad laukia renginio pratesimas!

 

Viešnia iš Svėdasų Literatūrinio labdaros ir paramos fondo pirmininkė Aldona Širvinskienė pristatė fondą, kuriam vadovauja. Fondas įkurtas tragiškai žuvusio anykštėno, Vaižganto kraštiečio, jauno literato, tautodailininko, klieriko Karolio Širvinsko atminimui bei kūrybiniam palikimui išsaugoti.

 

Fondas  aktyvina literatų veiklą viešajame miestų ir rajonų gyvenime, remia jų pastangas leidžiant savo kūrybos knygas, bendradarbiauja su vietos bei šalies žiniasklaida, siekia susipažinti visuomenę su naujausia literatų kūryba, sudaro galimybes kūrybiniam bendravimui. Fondo valdybą sudaro 7 Lietuvoje puikiai žinomi žmonės, kurie vertina, bei skiria nominacijas, premijas kuriantiems autoriams.

 

Fondas savo veiklą vykdo po visą Lietuvą. Rašytoja A. Širvinskienė pasidžiaugė, kad šios popietės kaltininkė Aldona Lavickienė taip pat jau du kartus už apysakas ir apsakymus yra įvertinta: 2014 metais rugsėjo 6d. Literatų prozininkų „Baltojo paukščio“ konkurse –nominacija už jaudinantį seserų ryšį išsaugant istorinę atmintį ir 2015 metais rugsėjo 5d. labdaros ir paramos fondo „Baltasis balandis“ – nominacija už gyvą ir turtingą kalbą kūrinyje. Šių metų liepos mėnesį į šį fondą įstojo ir Skapiškio literatų grupė „Liktarna“, kuriai, kaip jau minėjau anksčiau, vadovauja Aldona Lavickienė.

 

Knygos sutiktuvės baigėsi gausiais susirinkusiųjų sveikinimais ir linkėjimais nesustoti po pirmojo bandymo ir kaip atnešti kardelio žiedai po truputį skleistųsi ir skleistųsi naujais literatūriniais kūriniais, kurie atgultų į knygas.

 

Nuotraukose:

Dainuoja Skapiškio kapelos „Mituva“ vokalistės (iš kairės): A. Aleinikovienė, V. Vačikauskienė, J. Kiaulėnienė, M. Stukienė; (sėdi) LNRS narė, rašytoja A. Širvinskienė, A. Lavickienė, R. Bugailiškienė

 

Autorę sveikina Skapiškio literatų grupės „Liktarna“ atstovės (iš kairės): A. Raišienė, D. Mikėnienė, V. Savickienė, J. Čeikienė, L. Jončienė, L. Lapienienė

 

Autorę sveikina giminaičiai.

Artimiausių kaimynų vardu knygos sutiktuvių proga sveikina B. Zaborsienė (stovi viduryje).

Muzikinė dovana ir sveikinimai nuo Liudo Navarsko.

 

Knygos autorė Aldona Lavickienė ir LNRS narė, literatūrinio fondo „Baltasis balandis“ pirmininkė, rašytoja  Aldona Širvinskienė