į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
. » Kita info
2015-10-25. Sakralios poezijos šventė „Vilties paukštė“ Berčiūnuose

Spalio 10 d. (šeštadienį) Panevėžio rajone, Berčiūnų Lietuvos kankinių bažnyčioje, vyko antroji sakralios poezijos šventė „Vilties paukštė“. Pirmiausia bažnyčią, jos vertybes pristatė bažnyčios rektorius kun. teol. lic. Algirdas Daunys. Renginį vedė viena iš šventės organizatorių, Panevėžio rajono literatų klubo „Polėkis“ narė Zita Skindzerienė. Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijos choras, vadovaujamas Loretos Palavenienės, giesmėmis pradėjo „Vilties paukštės“ programą.

 

Pasirinktų poetų ir savąją kūrybą skaitė mokiniai ir suaugusieji. Jaunųjų skaitovų buvo dešimt. Tai buvo 5-9 klasių mokiniai iš Panevėžio „Nevėžio“ pagrindinės mokyklos, Alfonso Lipniūno progimnazijos ir Berčiūnų pagrindinės mokyklos.

 

Aštuoniolika vyresnio amžiaus kūrėjų iš anksto buvo atsiuntę savo eiles. Tai buvo kūrėjai iš Vabalninko, Kupiškio, Kėdainių, Kauno ir Panevėžio rajono literatų klubo „Polėkis“. Šventėje eiles skaitė Emilija Valentinavičienė, Ona Striškienė, Vida Sereikienė, Zita Skindzerienė iš Panevėžio rajono „Polėkio“ klubo.

 

Eiliuotojų kūrybą vertino iš anksto suburta komisija. Absoliučios nugalėtojos Bronislavos Valinskaitės (neatvykusios į šventę) iš Kupiškio rajono eiles išraiškingai perskaitė panevėžietė aktorė Inga Talušytė. Visi skaičiusieji buvo apdovanoti padėkos raštais, knygomis bei kitomis dovanėlėmis.

 

Dar bendrauta prie arbatos ir gardumynais padengto stalo, kurį parengė Zita Skindzerienė su bendruomenės moterimis. Tikimės, kad ir sekančiais metais vėl vyks sakralios poezijos šventė Berčiūnuose, į ją sukvies rašančius, deklamuojančius ir besiklausančius.

 

Ona Striškienė, Paįstrys, Panevėžio r.