į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
. » Kita info
Velžyje vėl surengta šventė „Nešuosi rudenį“

Kasmet Velžyje (Panevėžio r.) lapkričio pabaigoje būna literatūros ir poezijos šventė „Nešuosi rudenį“. Šiemet tai buvo lapkričio 22 dieną. Šventė buvo skirta mokytojo, tremtinio, poeto, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos nario Petro Zablocko 100-osioms gimimo metinėms.


Petras Zablockas gimė 1914 m. sausio 3 d. Smaliečių kaime, Biržų rajone. Mokėsi Biržuose, studijavo Klaipėdoje, iki tremties mokytojavo Pasvalio rajone. Komijos lageriuose vargo dešimt metų. Žmona Valė, taip pat mokytoja, tebegyvena Panevėžyje, dukra Danguolė Kaune.


P. Zablockas eiles pradėjo rašyti mokyklos suole, kūrė net ir lageriuose. Tik 1992 metais buvo lemta išleisti pirmą poezijos rinkinį „Einu per rugienas“. 1995 m. „Dobilo“ leidykla išleido Petro Zablocko eilėraščių ir laiškų knygą „Sekmadienių prieklėčiai“. 1997 metais išleista  rinktinė „Po tuo dangum“.


Metų praidžioje Panevėžyje buvo surengta popietė „Petrui Zablockui – 100“. Joje buvo ir žmona Valė ir dukra. Popietė buvo labai šilta ir nuoširdi. Daug prisiminimų pasakojo V.Zablockienė, reikia tik stebėtis jos atmintimi, šviesiomis mintimis ir optimizmu. Žinau, kad apie Šv. Kalėdas bus mielos mokytojos V.Zablockienės gražus 95-metis, norisi tik sveikatos ir stiprybės jai linkėti.


Šventės metu Velžyje susirinkusiuosius pasveikino Panevėžio rajono vicemeras Antanas Pocius. Apie Petrą Zablocką kalbėjo buvęs jo mokinys Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narys Povilas Latvėnas iš Pasvalio. Velžio folkloro ansamblis ,,Gegužraibė“ (vad. Virginija Stundžienė) susirinkusiesiems parodė literatūrinę-muzikinę kompoziciją ,,Po tuo dangum“. Ji sudaryta iš Petro Zablocko eilių, kurios buvo skaitomos, dainuojamos. Savo kūrybą pristatė Panevėžio rajono literatų klubo „Polėkis“ kūrėjai: pirmininkas Stasys Grigas, Emilija Valentinavičienė, Valerija Jegėlienė, Aldona Liutkevičienė, Ona Striškienė.


Petro ir Valės Zablockų šeimą pažįstu senokai. Tai ramybe ir inteligencija spinduliuojantys asmenys, visada turintys savo nuomonę, tik niekada jos neperšantys kitiems. Esu sukūrusi eiles Petrui Zblockui, jas ir skaičiau šventės metu:

Visada yra viltis

Beviltiškai tau kala ir kala:
Tu beteisis, tu niekas,
Tik numeris, tu kalinys.

Neapleidžia didžioji viltis:
Aš mokytojas, aš poetas,
Šviesos aš nešėjas, aš karys.

Vis šaukia širdis:
Aš Žmogus, aš vyras ir tėtis,
Tėvynę ir žmones mylis.

Sklaidėsi ūkanos, aušo diena:
Be sargybos, retežių, patyčių ir bado.
Už vartų jau LAISVĖ, taip ilgai išlaukta.

Visi skaičiusieji eiles buvo apdovanoti įdomiais paveikslais. Popietėje dalyvavo Kėdainių literatų klubo „Varsna“ nariai, klubo pirmininkas Vaclovas Volkus. Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos nariai: Pasvalio skyriaus pirmininkas Povilas Latvėnas, Vilija Mickienė iš Šiaulių, Vytautas Viskantas iš Vilniaus, Egidijus Saldys su kuriančia eiles žmona Vanda iš Biržų.


Šventėje programą atliko Joniškio rajono Kirnaičių kultūros namų folkloro ansamblis „Klėčia“ (vad. Gražina ir Gediminas Andrašiūnai).
Kartu buvo ir bendruomenės atstovai. Dainavo svečiai iš Panevėžio – folkloro ansamblis „Šaltinėlis“ bei senjorų asociacijos ,,Velžynė’’ 
mišrus vokalinis ansamblis „Velžynėlis“. Popietėje nuotaikingai grojo Velžio kapela „Gegužraibė“ (vad. Virginija Stundžienė).

Ona Striškienė, Panevėžio literatų klubo „Polėkis“ valdybos narė