į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
. » Kita info
RUDENIŠKA PARODA

Saulėta diena, nors rudeniškas vėjas rausėsi medžių šakose plėšdamas paskutinius lapus Rokiškio dvaro parke.

Apžiūrėję eksponuojamus  tautodailininkų darbus skirtus Liongino Šepkos 105 metinėms Rokiškio krašto muziejuje.
Čia vyko XVII respublikinė medžio drožėjų darbų konkursinė paroda skirta Liongino Šepkos  105 – osioms gimimo metinėms. Dalyvavo 16 drožėjų, iš jų du iš Anykščių rajono: Pranas Petronis ir Aleksandras Tarabilda.


Svėdasiškio A. Tarabildos darbų yra privačiose kolekcijose Lietuvoje, JAV, Graikijoje, Danijoje. 2006 m. suteiktas meno kūrėjo statusas. 2007 m. už kryždirbystę pelnė geriausio metų liaudies meistro vardą. XVI respublikinės medžio drožėjų darbų konkursinės parodos L. Šepkos premijai laimėti  prizininkas.                                                            
                                                                                                            A.  Širvinskienė

A.Tarabildos darbų nuotraukos.