į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
. » Kita info
Paminėta Knygnešio diena Paįstryje

Kovo 16 d. Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Paįstrio filiale buvo minima Knygnešio diena. Prisiminta knygnešystė, kalbėta apie knygnešius. Buvo žiūrimas režisieriaus Jono Trukano filmas „Knygnešys“. Šiame filme veiksmas vyksta vasarą. Vasarą ir tai sudėtinga keliauti nešant nešulį, nežinant kur nakvosi, ką užkąsi. O dar sulyja, pristoja ligos, persekioja žandarai. O buvo einama ir vėlų rudenį ir žiemą, ir tuomet būdavo dar sunkiau ir sudėtingiau. Knygnešiai ėjo, nešdami lietuvišką žodį, knygas. Jų buvo tūkstančiai.

 

Vienas iš knygnešių, kurio pavardė įrašyta Kaune, lentoje prie karo muziejaus, yra kunigas knygnešys Stanislovas Stakelė (1862-1930). Jis gimė Adomavos kaime, netoli Paįstrio. Už lietuviškos spaudos platinimą ir slaptų lietuviškų mokyklų steigimą caro valdžia jam dažnai neleisdavo eiti kunigo pareigų. Tada jis gyvendavo gimtojoje Adomavoje ir platindavo laikraščius, knygas. Kunigas Stanislovas Stakelė palaidotas paskutinėje kunigavimo vietoje Rozalime, Pakruojo rajone..

 

Paįstrio kapinėse yra palaidotas knygnešys Kostantas Banys (1860-1930). Apie 1930 metus Kostantas Banys bandęs ieškoti knygnešio pensijos. Apie tai buvęs pranešimas „Vyriausybės žiniose“, kur buvo nurodyta, kad tam trūksta įrodančių dokumentų. Tačiau Kostantui Baniui mirus dokumentų paieška nebeteko prasmės. Senatvėje Kostantas Banys versdavosi karbų (krepšių) pynimu ir pardavinėjimu. Jo namelis Paįstryje buvo nugriautas apie 1954–1956 metus   

 

Buvusios jo trobelės vietoje 2009 m. gegužę, minint spaudos atgavimo 105-ąsias metines, pastatytas stogastulpis. Stogastulpio knygnešiui Kostantui Baniui autorius yra tautodailininkas, Paįstrio kraštiečių klubo „Ąžuolas“ prezidento pavaduotojas Bronislovas Mažylis. Ant knygnešio Kastanto Banio kapo senosiose, Paįstrio kapinėse, stovi medinis paminklas, kurį taip pat sukūrė Bronislovas Mažylis.

 

Ona Striškienė, Paįstrys, Panevėžio r.