į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
. » Kita info
NAUJA KNYGA

Po baltos žiemos ateina baltas pavasaris. Pasveikinkime baltą žydėjimą eilėmis.

 

Sakoma, kad puikiausios idėjos aplanko vidurnakty, kai ramybė apgaubia Žemę ir nurimsta gamta.

 

Tai atsitiko 2005 metų žvaigždėtą vasario naktį, pabudusi žinojau – turiu surengti literatams šventę. Kodėl tokia idėja? Tada savęs neklausiau. Sekančią dieną išvažiavau ieškoti pritarėjų. Taip atsiradau Anykščių literatų klube ,,Marčiupys‘‘ šeštadieniniame pasisėdėjime.

 

- Turiu tris tautines juostas ir šimtą litų kišenėje, rengiam konkursą, -  pasakiau.

- Pritariam! – Visis vienbalsiai sušuko.

 

         Sutarėme su literatų tuo metu dirbusia koordinate Audrone Berezauskiene dėl renginio datos. Paskyrėme datą – 2005 metų balandžio paskutinį šeštadienį Anykščių kamerinių menų centre.

 

         Vėl įvyko nepaaiškinamas įvykis. Rytų Lietuvos kultūrinės veiklos centro literatų susitikimas Vilkaviškyje buvo atšauktas ir skubiai centrui teko ieškoti naujos vietos. Renginio vedantysis paskambino į Anykščių muziejų ir pasiprašė, būtent mūsų renginio dienos ir valandos, todėl abu renginiai susiliejo į vieną. Literatai dalyvauja Anykščių krašto literato, tautodailininko, klieriko Karolio Širvi9nsko vardo literatūriniame konkurse.

 

         Kaimyninių rajonų literatai lankėsi J. Biliūno tėviškėje, lipo į  ,,Laimės žiburio‘‘ kalną padėti gėlių ant J. Biliūno kapo.

         Poezijos konkurse dalyvavo poetai iš Rytų Lietuvos ir anykštėnai. Savo kūrybą susitikimo pradžioje konkursui skaitė Anykščių koplyčioje, o rezultatai buvo paskelbti tik vakare, literatų vakaronės metu.

 

         Vertinimo komisija, kurioje dalyvavo rašytojas Vygantas Račkaitis, literatai Algirdas Ražinskas, Aleksas Navickas, bibliotekininkė Janina Mikuckienė ir aš. Išrinkome tris: Ritą Skorochodovaitę (Anykščiai), Laimą Butkutę (Anykščiai) ir Zitą Bataitienę (Ukmergė) Karolio Širvinsko premijos laureatais.

 

         Į antrąjį Karolio Širvinsko vardo literatūrinį Rytų Lietuvos kultūrinės veiklos centras pakvietė literatus į Šalčininkus, Dieveniškes.

 

         ,,Kiekvienais metais pasirenkama vis kita konkurso vieta, siekiant kad apie K. Širvinską sužinotų kuo daugiau skaitytojų. Taip tikimasi suaktyvinti literatų veiklą viešame visuomeniniame gyvenime, jų pastangas leisti savo kūrybos knygas, bendradarbiauti su vietos bei šalies žiniasklaida, artimiau susipažinti  su naujausiais kolegų kūrybos pavydžiais, pasitikrinti savo sugebėjimus, būti pastebėtiems, įvertintiems ir paskatintiems. Konkursas skelbiamas kiekvieną pavasarį, literatų susitikimo metu. Pageidautina, kad būtų teikiami nauji, pastarųjų metų kūriniai.‘‘ – taip rašė Vytautas Žeimantas ,,Lietuvos aido‘‘ 2006 05 04 Nr.  100 numeryje.

 

         Konkurse gali dalyvauti visi literatai nuo 18 metų, nepriklausomai nuo profesijos ar gyvenamosios vietos. Šalčininkuose dalyvavo per dvidešimt įvairaus amžiaus poetų. Konkurso nariai raštu pateikė po du eilėraščius vertinimo komisijai, kuriai vadovavo žinomas poetas, aktorius ir režisierius Alvydas Šlepikas. Vieną iš jų perskaitė auditorijai. Vertinimo komisija, sudaryta iš rašytojų profesionalų, vertino literatų kūrybą.

 

         ,,Pagrindiniai vertinimo kriterijai: kūrinio meniškumas, originalumas, temos ir idėjos naujumas, gimtosios tarmės panaudojimas‘, - sakė vertinimo komisijos pirmininkas Alvydas Šlepikas, pažadėjęs vakare paskelbti ir naujuosius laureatus.

         Įspūdingoje Norviliškių pilies menėje buvo paskelbti eilėraščių konkurso laureatai. Pirmoji vieta teko varniškiui Jonui Stasiulioniui, antroji – anykštietei Zitai Butkutei, trečioji – vilniečiui Leopoldui Stanevičiui.

 

         Visi konkurso laureatai buvo apjuosti garbės juostomis, jiems įteiktos Karolio Širvinsko poezijos knygos. Konkurso nugalėtojams suteikta galimybė tris metus iš eilės savo kūrybą skaityti kasmetiniuose ,, Vaižganto skaitymuose‘‘, kurie vyksta Anykščių  rajono J. Tumo – Vaižganto gimtinėje.

        

         2007 m. balandžio mėnesį sumaniusi įkūriau nevyriausybinę organizaciją

          Literatūrinį fondą ,,Baltasis balandis‘‘ sūnaus Karolio Širvinsko – Anykščių krašto literato, tautodailininko, Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos klieriko atminimui.

 

         ,,Trečią kartą literatai susitiko Šalčininkų r. Turgeliuose. Konkurse dalyvavo daigiau nei dvidešimt literatų iš Rytų Lietuvos, - rašė Fikrat Salimov ,,Vorutoje‘‘ 2007 06 01 Nr. 12 (630) numeryje. Ekskursijos metu literatai apsilankė Šv. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje, Mikniškių dvarvietėje, kur įsikūrusi stačiatikių bendrija, prie Vilniaus universiteto rektoriaus Simono Malevskio kapo, garsioje Merkinės dvarvietėje (buvusioje Pavlovo respublikoje).

 

         Vertinimo komisijos pirmininkas, žinomas poetas Vacys Reimeris, pažymėjo, kad buvo labai sunku išrinkti geriausius, nes skiriamos tik trys premijos, o geros poezijos sukūrusių autorių yra žymiai daugiau. Trečioji vieta atiteko Irenai Petrauskaitei Vilnius), antroji -  Algirdui Gogeliui (Anykščiai), pirmoji – poetui Romui Vorevičiui (Šalčininkai). Visi laureatai buvo apjuosti garbės juostomis, apdovanoti Karolio Širvinsko poezijos rinkiniais, paveikslų reprodukcijomis ir gėlėmis.

 

         Jonas Stasiulionis ,,Merkio krašto‘‘ (Varėnos r.) laikraštyje 2008 05 07 rašo Rytų Lietuvos literatų susitikimai jau apkeliavo miestus ir miestelius, o šį pavasarį pasirinko vidurio Lietuvą – Jonavą. Svečiai aplankė Abraomo Kulviečio paminklą, Petro Vaičiūno bei Antano, Stasės ir Raimondo Samulevičių sodybas – muziejus ir gražią gyvenvietę pavadintą ,,Šveicarija‘‘.

 

         Jonavos rajono bibliotekoje skelbiami 2008 metų ketvirtojo poezijos konkurso rezultatai. Laureatu tapo Albinas Kuliešius (Ukmergė). Jam buvo įteiktas I laipsnio diplomas. Antroji vieta buvo pripažinta  Neringai Rasikaitei – Bratiškienei iš Nemenčinės (Vilniaus r.), ji gavo II laipsnio diplomą. Trečioji vieta atiteko Irenai Maumigienei (Varėnos r.) – įteiktas III laipsnio diplomas. Nugalėtojai buvo apjuosti garbės juostomis, dovanota gėlių.

         Ši knyga talpina keturių metų konkursinius eilėraščius.

         Su didele pagarba lenkiuosi Jūsų talentui.

                 

                         Gerbiamieji,

Jūs sunešėt po mažą žodį ir medis baltai pasipuošė. Praeiviai kuždas: koks žydėjimas.

Žiedai išplaukę iš sielos gelmių sklidini meilės ir tiesos. Kiekvienas kitoks: vis tyresnis, drovesnis ir atviresnis. Baltumas išpuošė pavasarį. Tai ėjimas į saulėtą vasarą  ir brandų rudenį, kai poezijos medis puošis naujomis knygomis.

 

Su pagarba

literatūrinio fondo pirmininkė A. Širvinskienė