į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
. » Kita info
LITERATŲ-POETŲ KONKURSO ,, BALTOJO BALANDŽIO SUGRĮŽIMAS ‘‘ NUOSTATAI 2015 m.

 

LITERATŲ-POETŲ  KONKURSO  ,, BALTOJO  BALANDŽIO SUGRĮŽIMAS ‘‘ NUOSTATAI  
     2015 m. 

                                                                                              

BENDROJI NUOSTATA

 

Karolio Širvinsko vardo literatų konkursas organizuojamas 11 kartą. Premiją įsteigė LPD Svėdasų skyriaus pirmininkė, LPD tradicinio respublikinio renginio ,,Vaižganto skaitymai‘‘ organizacinio komiteto narė Aldona Širvinskienė – fondo ,,Baltasis balandis‘‘ įkūrėja ir pirmininkė – žuvusio literato, tautodailininko, klieriko KAROLIO ŠIRVINSKO atminimui.

 

Kiekvienais metais pasirenkama vis kita konkurso vieta (miestas), siekiant suaktyvinti literatų (poetų) veiklą viešame visuomeniniame gyvenime (tarp miestų ir rajonų) jų pastangas leisti, bei prisidėti fondui leidžiant knygas, bendradarbiauti su vietos bei šalies žiniasklaida, artimiau susipažinti su naujausia literatų kūryba, pasitikrinti savo sugebėjimus, būti pastebėtiems, įvertintiems ir paskatintiems.

 

DALYVIAI

Konkurse kviečiami dalyvauti literatai (poetai) nuo 18 metų nepriklausomai nuo profesijos ar tautybės.

 

VYKDYMO TVARKA

Konkursas skelbiamas kiekvieną pavasarį. Konkurso nariai raštu pateikia 5 (spausdintus) eilėraščius komisijai esančiai ten pat salėje (kur vyksta skaitymai), nurodydami klubą, vardą, pavardę, parašymo datą, telefoną. Konkurso metu perskaito savo 2 eilėraščius (komisija turi teisę keisti skaitomų eilėraščių skaičių) iš 5. Vertinimo komisija gali būti sudaryta iš rašytojų, žurnalistų, lituanistų, bibliotekininkų ir praėjusių metų laureato vertina literatų (poetų) kūrybą.

 

Pageidautina, kad būtų teikiami nauji, pastarųjų metų kūriniai. Rekomenduojama tema: gyvenimo vertybių, prasmės, tikėjimo, meilės. Fondas ,,Baltasis balandis‘‘ pasilieka rankraščius ir teisę kūrinius garsinti savo renginiuose ir leidiniuose (nepritariančius šiai nuostatai prašome rašyti fondui arba kreiptis žodžiu į pirmininkę).

 

VERTINIMAS

Pagrindiniai vertinimo kriterijai – kūrinio meniškumas, originalumas, temos ir idėjos naujumas, vertybių pajautimas.

 

APDOVANOJIMAI

             Konkurso laureatas apjuosiamas garbės juosta, įteikiamas diplomas ir suvenyras.

             Paskatinamieji padėkos raštai ir suvenyrai:

           - Už nuoširdžiausią eilėraštį;

           - Už geriausiai paskaitytą eilėraštį;

           - Už eilėraštį skirtą K. Širvinsko atminimui.

 

Literatų kūryba skelbiama fondo internetinėje svetainėje www.Svedasai.info.

Išleidžiamas dalyvių kūrybos almanachas.

Kviečiami dalyvauti fondo renginiuose.

 

Kontaktinis telefonas -  868207772,

fondo būstinė – Anykščių r.

El. p:.skambmedis@gmail.com, svetainė www.svedasai.info