į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
. » Kita info
LITERATŲ - PROZININKŲ KONKURSO ,, BALTO PAUKŠČIO‘‘ NOMINACIJA NUOSTATAI 2015 m

LITERATŲ - PROZININKŲ  KONKURSO ,, BALTO PAUKŠČIO‘‘ NOMINACIJA NUOSTATAI

2015 m.

                                                                                                                                                                                                                                                          BENDROJI NUOSTATA

 

Fondo ,,Baltasis balandis‘‘ literatų - prozininkų kūrinių konkursas yra viena iš prozininkų saviraiškos, kūrybiškumo, pilietiškumo, tautiškumo formų.
Konkursas organizuojamas 2 kartą. Balto paukščio nominaciją įsteigė LPD tradicinio respublikinio renginio ,,Vaižganto skaitymai‘‘ organizacinio komiteto narė Aldona Širvinskienė – fondo ,,Baltasis balandis‘‘ įkūrėja ir pirmininkė.
Padėti užmegzti kūrybinius ryšius, supažindinti su prozos kūriniais visuomenę, įtvirtinti kūrėjo poziciją kultūrinėje aplinkoje.

 

DALYVIAI

Konkurse kviečiami dalyvauti literatai (prozininkai) nuo 18 metų nepriklausomai nuo profesijos, tautybės ir gyvenamosios vietos.

 

KONKURSO ORGANIZAVIMAS

Konkursas organizuojamas Anykščių rajone. Konkurso baigiamasis vertinimo etapas vyks 2015 m. rugsėjo 5 d. (šeštadienis) Malaišiuose (Svėdasų sen.), Juozo Tumo – Vaižganto gimtinėje.


Kūriniai siunčiami iki 2015 m. birželio 30 d. (prozininkų kūrinių konkursui ,,Balto paukščio‘‘ nominacija) e-paštas: skambmedis@gmail.com Rekomenduojame atsiųsti autobiografiją (kūrybos aprašą) ir foto.


Konkurso kūriniai komisijos aptariami ir vertinami nuo 2015 m. liepos 1 d. Kūrybos apimtis  – proza iki 6 puslapių lietuvių kalba, formatas 4A, parašyti Word, šriftas Times New Roman, dydis 12. Būtina nurodyti kūrinio pavadinimą, žanrą, autoriaus vardą, pavardę, adresą, telefoną.


Kūrinių autoriai kviečiami į baigiamąjį iškilmingą renginį Anykščių rajone, Svėdasų sen., Malaišių k., kur bus apdovanojamas laureatas.
Informacija apie konkursą ir konkurso nuostatai skelbiami svetainėje: www.svedasai.info
Konkurso dalyviai bus informuoti apie renginio datą, laiką elektroniniu laišku. 

 

KŪRYBOS VERTINIMAS

Kūrybą vertina komisijos nariai: rašytojai, pedagogai, žurnalistai ir fondo atstovai.

 

VERTINIMO KRITERIJAI

Meniškumas, formos ir turinio originalumas, temos atskleidimas, pilietiškumas, aktualumas, savitumas, kalbos turtingumas ir vaizdingumas.

 

APDOVANOJIMAS

Laureatas apdovanojamas labdaros ir paramos fondo ,,Baltasis balandis‘‘ diplomu, balto paukščio skulptūrėle.
Kūrinys bus skelbiamas fondo svetainėje: www.svedasai.info

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

Organizatoriai turi teisę keisti ir pildyti renginio nuostatus bei pratęsti konkurso trukmę.
Konkurso dalyvis, pateikdamas kūrinį sutinka ir patvirtina, kad: konkurso organizatoriai turi teisę be atskiro autoriaus sutikimo (nurodant autorių) kūrinius neatlygintinai naudoti fondo spaudiniuose, konkurso viešinimo, informacijos sklaidos, publikavimo, panaudojimo įvairiuose fondo renginiuose.


Pateikdamas kūrinį konkursui, dalyvis pareiškia, kad neatlygintinai ir be apribojimų (laike ir erdvėje) perduoda labdaros ir paramos fondui ,,Baltasis balandis‘‘ visas autorines turtines teises į kūrinį.


Fondas turi teisę dalyvio duomenis (vardą, pavardę, atstovaujamą organizaciją, įstaigą) naudoti nugalėtojų viešo paskelbimo (spaudoje), statistikos ir kitais įstatymų leidžiamais tikslais.


Dalyvis susipažinęs su konkurso nuostatais, sutinka su visomis juose minėtomis sąlygomis ir įsipareigoja jų laikytis.