į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
. » Kita info
KAROLIO IR ALDONOS ŠIRVINSKŲ KŪRYBA KNYGOSE

2002 m. ,,Mylėk ir būsi mylimas‘‘ K. Širvinskas.
2005 m. ,,Į Tave‘‘ K. Širvinskas.
2005 m. ,,Žydėjimas‘‘ Svėdasų literatų klubo ,,Sietuva‘‘ narių kūrybos rinktinė.
2007 m. ,,Išpažįstame šį jausmą ir meile vadiname‘‘ Anykštijos autorių meilės lyrikos sutelktinė.
2010 m. ,,Rudens taku‘‘ Rytų Aukštaitijoje gyvenančių literatų kūrybos rinkinys.
2010 m. ,,Marčiupys‘‘ Anykščių literatų klubo ,,Marčiupys‘‘ narių kūrybos sutelktinė.
2011 m. ,,Malda Tėviškei‘‘ Rytų Aukštaitijoje gyvenančių literatų kūrybos rinkinys.
2012 m. ,,Motinos sodas‘‘ Rytų Aukštaičių ir Žemaičių literatų kūrybos rinkinys skirtas brangiausiam žmogui motinai.
2012 m. ,,Kai buvome dviese‘‘ Aukštaitijoje, Žemaitijoje ir Dzūkijoje gyvenančių literatų meilės lyrikos rinkinys.