į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
. » Kita info
7. KNYGA ,,MALDA TĖVIŠKEI’’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALDONA ŠIRVINSKIENĖ

 

ŽEMĖS ATSPINDYS

 

Danguj begalybę metų

Žemei saulė šypsojos

Ir likimais žvaigždynų

Gyvenimus sijojo.

Glėbiais kupetos debesų,

Baltais žiedais apibertos.

Pasėdėsiu ant vieno –

Šiaudinio vaikystės stogo,

Patale samanų žalių.

Matau: Žemės platybes

Ir dirbančius žmones.

Dangus atspindi klonius,

Skubančias upes.

Saujoj visas pasaulis –

Laše vandens atspindys,

Čia telpa takas

Ir sodybos gandrai,

Gražus tas pasaulis.

Dangaus keliai –

Tavo Žemės takai

Nusėti gėlių žiedais.

Priimk mano dovaną,

Lašą, kaip ženklą

Atspindį širdies.

 

PO  ŽVAIGŽDĖMIS

 

Meilės ieško, -

Akmenys kely

Dulkini nuo laiko –

Praeitie atsiliepk.

Sapnai gyvena nakty

Tarp dangaus ir žemės,

O paukštis širdy

Išsipuošęs sidabru.

Tik pašauk – nusileisiu

Iš pačio dangaus,

Jausmų šėlsmas

Prasiverš kalnų lava.

Ateini pačiu laiku

Žemėn leidžias žara,

Svajonė virsta rūku.

Viltis slepiasi kūne –

Užsimetę dangų ant pečių

Pakerėti šviesa žvaigždžių

Mes vėl dviese,

Į laukiančius delnus

Leidžias sidabro žvaigždė.

 

MANO  MEILĖ

 

Pabiro pasiklydęs lietus

Į rankas manas

Piešdamas vaivos ratus.

Aukso smilteles išsėjo,

Nutiesė rasotus tiltus

Aplenkdamas laiką.

Ateini nešdamas viltį

Per gėlėtą lauką.

Ir aš ateinu,

Takas pasitiks –

Prisiglausk prie pušų.

Mūsų medis primins,

Kur ieškot mylimų.

Ilgesio paukščiu atskrisiu

Atsigert šaltinio vandens.

Rytmečio lauksim.

Rasotais gėlių takais

Susikibę nubrisim.

Lietaus lašais

Kelius išdabinsim.

 

KALĖDŲ  SVAJONĖ

 

Stoviu prie vartų,

Imk mano ranką eisim sugauti

Paukštį svajonių melsvų.

Gera užmigt ir keltis,

Tu šalia - išplaukęs rūko. 

Eisiu ieškot mėlyno paukščio 

Ištart meilės žodžius

Turėčiau kam.

Tu palauk, greit grįšiu,

Jau Kalėdos stebuklu nešinos.

Paukštė plunksną dovanos,

Meilės laišką rašysiu

Ir skrisim pas mėlyną paukštę.

 

IEŠKAI, AŠ ČIA...

 

Širdy viltis – sutiksiu

Netikėtu laiku,

Tu pažinsi – pridengus

Kūną meilės šydu.

Prireikus, būsiu angelu,

Atskrisiu į sodą,

Pabūsiu saule,

Sapnų pasauliu,

Surask dar  kartą.

Eini likimo keliu,

Krūtinėj ugnis.

Meilę atiduosiu,

Bučiuosiu lūpas tavas.

Tik vienas žinai –

Jaunas dienas

Laiko nusineštas.

Dovanosiu sapną,

Jei ieškai meilės

Saulę klausk,

Sutiksi, pažinsi.

Aš čia – patikėt nenorėjai.

Ilgai delsei,

Atkakliai tylėjai –

Širdis dainuot norėjo.

Baltu paukščiu

Meilė atplasnojo.