į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
. » Kita info
2017 m. Mūsų poetė Elena Mezginaitė (Panevėžys)

Tai buvo labai jaudinantis ir gražus renginys. Poetės gimimo dieną – spalio 31d. Panevėžio G. Petkevičaitės-Bitės apskrities VB galerijoje „2-asis aukštas“ vyko fotografijų parodos „...tai tik žolės atspindys vandeny...“ atidarymas.

 

Lapkričio 10 d. Liūdynės kultūros centre surengta šventė, paskirta Elenai Mezginaitei. Popietė prasidėjo Elenos Mezginaitės daina „Vėlų rudenį“ (muz. Alvydo Jegelevičiaus). Ją dainavo Liūdynės kultūros centro direktorė Karolina Račiūnienė, akomponuojant Virginijui Kazlauskui. Visą šventės laiką ekrane buvo rodomos nuotraukos iš poetės gyvenimo.

 

Popietę vedė Panevėžio rajono VB vyr. bibliotekininkė Irena Navickienė. Jautriai prisiminimais dalijosi, daug su poete bendravusios Dalia Miškinytė-Meškauskienė, Danutė Macijauskienė. Panevėžio rajono literatų klubo „Polėkis“ narės Stasė Lindienė, Ona Striškienė, Ona Bartulytė pasidalijo prisiminimais apie Eleną Mezginaitę. Jos perskaitė savo eiles, skirtas poetei, kankliavo Irena Cimnalonskienė.

 

Vasario 9 d. sukako dvylika metų, kai Elenos Mezginaitės nebėra. Ji daug nekalbėdavo, ką norėdama pasakydavo skalsiai rinkdama žodžius. O rodos, taip neseniai susitikdavome renginiuose, laikraščio redakcijoje. Jos eilėraštis „Baltas lino žydėjimas“ tarsi tapo himnu mūsų žemę mylinčiam, ją puoselėjančiam lygumų kraštui.

 

Ona Striškienė, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos, Panevėžio rajono literatų klubo „Polėkis“ narė