į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
. » Kita info
2015-11-05. Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga išleido knygą apie Karolį Širvinską

Man teko keturis dešimtmečius darbuotis su nuostabiai talentingais žmonėmis – studentija. Todėl su Aukščiausiojo malone man pavyko parašyti knygą „Karolis Širvinskas. Jis Dievą mylėjo labiau negu gyvenimą“ (žiūr. nuotr.). Lenkiuosi likimui, kad leido prisiliesti prie šio kūrėjo gyvenimo ir suteikė galimybę man parašyti knygą apie žmogų – angelą, kurio gyvenimas – tai tiesiausias kelias į Amžinybę.

 

Šis jaunas klerikas, talentingas tautodailininkas, poetas ir labai jautrus, subtilos sielos žmogus, kuris mūsų žemėje užsibuvo akimirką, jeigu palygintume jo gyvenimą su žmonijos ilgu vystymosi periodu, tačiau paliko didelį kraitį – nuostabių paveikslų, labai šiltų ir prasmingų eilėraščių. Neperdėdamas galiu pasakyti, kad kiekviena motina galėtų didžiuotis tokiu talentigu, anksti brandą pasiekusiu žmogumi, kurį drįsčiau pavadinti Asmenybe, pragyvenusia labai trumpai, bet palikusia ryškų pėdsaką mūsų gyvenimo kelyje.

 

Manyčiau, kad laiko dimensija neuždengs per tokį trumpą gyvenimą atliktų daug prasmingų darbų, nuostabiai jautrių ir labai šiltų jo poezijos posmų ir ypatingai sodrių spalvų paveikslų (žiūr. 110 p.). Jo gyvenimas – tai Dievo dovana mums žmonėms, parodžiusi, kad Dievo kūrinys Karolis Širvinskas, atėjęs į žemę, atnešė mums laimės, meilės ir vilties viziją. Todėl dar kartą prisiminkime trumpą, bet prasmingą šio neeilinio žmogaus gyvenimo ir kūrybos kelią.

 

Vytautas Šiaudytis