į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
. » Kita info
2015-07-25. Knygų „lietus“

 Paskelbta: 2015 birželio 26  ,,KAUNO DIENA‘‘

 

 

 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centre (Centre) saulėtą gegužės popietę, krintant pirmosioms alyvų šakelėms, degant kaštonų žvakėms, į naujų knygų sutiktuves pakvietė Labdaros ir paramos fondo „Baltasis balandis“ steigėja ir pirmininkė Aldona Širvinskienė bei Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos valdybos vicepirmininkas, Kūrybinės raiškos asociacijos „Kauno branduma“ valdybos narys, soc. m. dr. doc. Vytautas Šiaudytis.

 

Renginį vedė KRA „Kauno branduma“ valdybos prezidentė Irena Žurumskienė. Popietėje dalyvavo garbingi svečiai: LNRS valdybos pirmininkas Vladas Buragas, KRA „Kauno branduma“ valdybos pirmininkė Danutė Blėkienė, Lietuvos Respublikos Seimo narės Orintos Leiputės padėjėja Aurelija Lankelienė, Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktoriaus pavaduotoja Vilija Barzdžiuvienė, VĮ Vidaus vandens kelių direkcijos generalinis direktorius Antanas Ivanauskas.

 

 „KAROLIS ŠIRVINSKAS. (1980 – 2001) JIS DIEVĄ MYLĖJO LABIAU UŽ GYVENIMĄ“ – tai 25-oji Vytauto Šiaudyčio knyga, apie jauną žmogų, buvusį studentą – klieriką, kūrėją.

 

„Kūryba – tai pilnatvės ir harmonijos tylus troškulys.

Ir širdies liepsnos blykstelėjimas, kažkada nejučia

Prisilietus prie jauno žmogaus gyvenimo tikrovės.

Kūryba – tai švytintis taurių minčių jaukus spindulys,

Kai siekiama skambančio žodžio ir vaizdo vienovės.

Jaudinančiai prasmingas, turtingas šios knygelės turinys,

Sklidinas taurios pagarbos, žodžių grožio harmonijos.

Knygoj baltais žiedais iškyla ir nusileidžia atsiminimai

Iš nuotraukų tylių, tarsi perlai surinkti – posmų eilės,

Tapybiški paveikslai veda prie jaunatviškų svajų gilių.

Knygoj skleidžiamas talentingo menininko palikimas

Jo gyvenimo laike trumpam po tėviškės dangum žvaigždėtu.

Žmogaus tragiškas likimas ir kūryba – balto paukščio klyksmas

Spindesiu jaunystės, motinos meile ir kančia Visatoj pažymėtas“,

 

– šiuos žodžius Karolio Širvinsko motinai Aldonai Širvinskienei skyrė KRA „Kauno branduma“ valdybos pirmininkė Danutė Blėkienė.

 

Suradome sąsajų tarp trijų poetų: Vaidoto Spudo (mirė 26 m.), Vytauto Mačernio (žuvo 23 m.) ir Karolio Širvinsko (žuvo 21 m.) – kūrė eilėraščius, tragiški likimai, kūryba išleista po mirties.

 

„2015 m. kovo 6-ąją Centre vyko Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos 25-etės veiklos minėjimo renginys. Ieškodamas vietos salėje kur prisėsti, netikėtai radau ją šalia Aldonos Širvinskienės. Ši moteris 2005-aisiais įsteigė sūnaus vardo premiją, kuria skatinami įvairių rajonų ir miestų literatai, o 2007 metais – labdaros ir paramos fondą „Baltasis balandis“, remiantį jaunuosius kūrybingus žmones.

 

Karolis Širvinskas gyveno gana trumpai, bet labai prasmingai. Sunku įsivaizduoti ir suprasti, ką netektyje išgyveno motina, kuri pagimdė, išaugino ir... prarado šį Lietuvos didžiavyrį. Juk Jo gyvenimas nutrūko taip netikėtai ir staiga! Karolis įrodė mums visiems, ką reiškia motinos meilė, kuri pasėjo ir sudaigino jaunoje jo širdelėje tą neišsenkantį Meilės ir Gėrio pasaulį. Todėl mums su Karolio motina gerb. Aldona kilo mintis išleisti kartu poezijos knygelę „Į ŠIRDIS MŪSŲ MIELAS RUDUO TAIP NELAUKTAI ATĖJO“, kurioje vyrauja ne tik ilgesys, skausmas, sielvartas, bet taip pat meilė ir viltis, lydinti kiekvieną iš mūsų šiame sudėtingame gyvenimo kelyje“, – dalijosi mintimis Vytautas Šiaudytis.

 

Šių leidinių redaktorius V. Buragas pasidžiaugė knygoje pateiktais paveikslais, stipria poezija, padėkojo rėmėjams. V. Šiaudyčiui įteikė kitą redaguotą knygą pirminiame variante, o A. Širvinskienei užrašų knygelę naujiems posmams užrašyti.

 

Karolio Širvinsko poeziją skaitė Aldona Širvinskienė („Mėnesiena“, „Lieptas“, „Išmokyk“), Janina Ulinskienė („Senatvė“), Elena Bačiulienė („Vaižgantas“), Regina Jorudienė („Mylėki mane“), Arvydas Paulauskas („Pavasaris“). Klausėmės eilių iš Aldonos Širvinskienės knygelės „Vario plunksna“, kurias skaitė Danguolė Vizbarienė („Sniegas“, „Tamsa“, „Prisimink“). Taip pat eiles skaitė Teresėlė Varnagirienė, D. Blėkienė, I. Žurumskienė. KRA „Kauno branduma“ menininkė Lina Opulskienė susirinkusiems padovanojo savo kūrybos eilėraštį.

 

Muzikos garsais popietę nuspalvino Kauno žmonių, sergančių artritu, bendrijos moterų vokalinis ansamblis „Viltis“ su charizmatiškuoju vadovu Arvydu Paulausku. Padėką šiam kolektyvui LNRS valdybos ir KRA „Kauno branduma“ valdybos vardu įteikė LNRS valdybos pirmininkas Vladas Buragas.

 

Iki liepos 10 d. bibliotekoje eksponuojama Vytauto Šiaudyčio knygų paroda. Birželio 22 d. vyko susitikimas su autoriumi, kuriame susipažinome su visa jo kūryba. O kraitis tikrai nemažas – 27 knygos. Rašytojas savo kalbą pradėjo padėkos žodžiais žmonai Vidai: „Ką pasiekiau gyvenime – tai Tavo pasiaukojimas, palaikymas ir pagarba man. Lenkiuosi ir dėkoju Tau už toleranciją man, už mano silpnybes, kurias priešingai Tu pavertei stiprybėmis, palaikei mane sunkiais gyvenimo momentais. Tu kartu su manimi pražingsniavai tą nuostabų ir nelengvą gyvenimą, Aukščiausiojo valia leistą žmogui praeiti tik vieną vienintelį kartą, aukštai iškėlusi pranešei tą meilės ir dorovės vėliavą. Aš dėkoju Dievui, kad mano kelyje sužibo žvaigždė, kuri padarė mane laimingą, o mano gyvenimą prasmingą“ (iš knygos „Gydytoja Vida Randakevičiūtė-Šiaudytienė. Profesija man teikia gėrio, džiaugsmo ir vilties. 60 metų jubiliejui“).

 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktorė Rasa Bortkevičienė ir direktoriaus pavaduotoja Vilija Barzdžiuvienė padėkojo susirinkusiems už renginius, už skleidžiamą rašytinį žodį, palinkėjo kūrybinės sėkmės ir V.Šiaudyčiui įteikė atminimo dovanėlę.

            

LNRS valdybos pirmininkas Vladas Buragas sakė, jog visai nesibaido, kad vidury darbo dienos susirenkame nedaug. Ant stalo matome mišką knygų. Džiugu, kad autorius išnaudoja savo pažintis ir išleidžia apie išėjusias amžinybėn asmenybes. Daug gražių žodžių, smagių nutikimų ir eilėraščių posmų išgirdome iš chorvedžio, pedagogo, kompozitoriaus, rašytojo Prano Jurkonio. Trioletais pralinksmino Aldona Mankutė-Kursevičienė. Knygelėse išspausdintus posmus skaitė rašytojai Zenė Sadauskaitė, Irena Jacevičienė-Žukauskaitė, Juozapas Mickevičius, Živilė Baltė, Ona Delonienė, Leonas Balčiūnas, Romualdas Kasmauskas ir kiti.

 

Mokytojas, poetas, muzikas Vytautas Naraškevičius bibliotekos skliautus užpildė muzikiniu kūriniu „Kauno varpai“, o aktorius Algirdas Vieraitis padainavo kompozitoriaus A. Kačanausko „Tėviškė“. Gerbiamą docentą pagerbė buvusi studentė Virginija Petrutienė. Popietės akimirkas įamžino Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys, buvęs VDU Menų fakulteto dėstytojas, fotografijos meno puoselėtojas Alvydas Vaitkevičius.

 

                                                                Kauno pedagogų kvalifikacijos centro darbuotoja Irena Valentukonienė