į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
. » Kita info
2015-06-02. Knygų ir kūrybos pasaulis

 

 

 

 

Man teko 42 metus dirbti su jaunais žmonėmis - mūsų ateities žiedu - studentija. Todėl man didelė garbė parašyti knygelę apie jauną žmogų, buvusį studentą - klieriką, kūrėją Karolį Širvinską.

 

Šio leidinio gimimo aplinkybės labai prasmingos ir įdomios. Viena iš aplinkybių mano gyvenime 2014 -aisiais aš perskaičiau vieną LNRS mėnraščio ,,Gintaro gimtinė šeštą numerį, kurio puslapis buvo įvardintas ,,Liūdnuoju puslapiu''. Taip gimė knyga: ,,Srauni, paslaptinga tarsi upės vaga, stipri ir galinga kaip granito uola(Atsiminimai ir eilėraščiai apie žmones baltais chalatais)''. Joje nušviestas, be kitų, ir jaunos, kūrybingos medikų Ilonos ir Valdo Žurumskų šeimos trumpas, tačiau prasmingas gyvenimas ir jų tragiškas likimas.

 

Ši knyga taip pat apie jauną talentingą menininką, poetą, kūrėją kuris paliko labai ryškų pėdsaką savo trumputyje, bet prasmingame gyvenime. Jo biografiją ir apie įspūdingą veiklą perskaičiau mėnraštyje ,,Gintaro gimtinė'' (2015, Nr.2) it, kaip nekeista, Taip pat ,,Liūdname puslapyje''. 2015 m. kovo 6-ąją vyko Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos 25 metų veiklos minėjimo renginys Kauno pedagogų kvalifikacijos centre, kuriame teko man dalyvauti ir, ieškodamas salėje vietos kur prisėsti, radau ją prie gerbiamos Aldonos Širvinskienės.

 

Pasirodo, ji 2005 metais įsteigė sūnaus vardo premiją, kuria skatinami įvairių rajonų ir miestų literatai, o 2007 metais - labdaros ir paramos fondą ,,Baltasis balandis'', remiantį jaunuosius kūrybingus žmones. Manyčiau, kad tokios sąlygos susidarė todėl, kad taip norėjo Aukščiausias, nes be Jo valios šitaip savaime aplinkybės susidėlioti tikrai negalėtų!..

 

Karolis Širvinskas gyveno gana trumpai (21 metus), tačiau paliko ryškų ir prasmingą braižą savo gyvenimo kelyje. Man, kaip ir kiekvienam jautriam žmogui, sunku įsivaizduoti ir suprasti, ką netektyje pergyveno Motina, kuri pagimdę ir išaugino šį Lietuvos Ąžuoliuką, juk jo gyvenimas nutrūko taip netikėtai ir staiga! Karolis parodė mums visiems, ką reiškia Motinos meilė, kuri pasėjo ir išpuoselėjo jaunoje Jo širdelėje tą neišsenkantį Gėrio šaltinį.

 

Drįsčiau Jį pavadinti kūrėju, kuris tarsi Angelas savo trumpą, bet prasmingai praleistą gyvenimo dalį skyrė kitiems, nešdamas meilę, laimę ir viltį į sutiktųjų širdis. manau, jog šios knygelės pavadinimas ,,Jis Dievą mylėjo labiau negu gyvenimą'' (beje, tai sakinys, iškaltas ant jo paminklo amžino poilsio vietoje!) atitinka Karolio gyvenimo prasmę.

 

Dėdamas tašką šio leidinio apie Karolį Širvinską trumpoje pratarmėje, baigiau poetės Dalios Milukaitės-Buragienės eilėraščiu, skirtu savajam sūnui, kurio gyvenimas taip pat buvo trumpas, skausmingas, bet prasmingas.

 

Mums su plunksnos bičiule Aldona Širvinskiene teko laimė parašyti ir pateikti Jums, mielieji skaitytojai, šią ,,Į širdis mūsų mielas ruduo taip nelauktai atėjo'' poezijos knygelę. Jos - kaip prieš tai gimusios knygelės Vytautas Šiaudytis ,,Karolis Širvinskas (1980-2001): ,,Jis Dievą mylėjo labiau negu gyvenimą'' pasirodymas!- atėjimas į platųjį pasaulį, mums regis, buvo Aukščiausiojo sumanytas ir palaimintas.

 

Kitaip jos atsiradimas būtų tiesiog negalimas.

 

Truputį norėčiau grįžti į jau paminėtos mano parašytos ir išleistos knygelės prieš istoriją.  Pirmiausia man teko perskaityti Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos mėnraštyje ,,Gintaro gimtinė'' informaciją apie talentingą menininką, poetą, kuris paliko ryškų ir prasmingą pėdsaką savo trumpame gyvenimo kelyje.

 

Knygų redaktorius Vladas Buragas. Knygų sutiktuvės įvyko Kauno pedagogų kvalifikacijos centre (Vytauto pr. 44) š. m. gegužės 29 d., penktadienį.

 

Lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjungos

valdybos vicepirmininkas dr.doc. Vytautas Šiaudytis.