į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
. » Kita info
„Brandumos vasara-2015“

Mielieji PMMA „Branduma“ skyrių Pirmininkai ir nariai,

 

Šiais metais „Brandumos vasara-2015“ surengsime prie Kauno, gražioje vietoje ant kalno, Zapyškyje ( Kluoniškių kaimas). Čia dažnai lankydavosi V.Kudirka. Mėgo sėdėti kalno šlaite ant didelio akmens, grožėtis Nemuno vingiais ties Kačergine, Kulautuva, Zapyškiu. Akmuo  yra išlikęs ir žmonių lankomas.

Zapyškis yra Kaunas-Šakiai-Jurbarkas kelyje Nr. 140.

Pastabėlė: išvažiuojant iš Kauno, ties Žemės ūkio akademija (Noreikiškės) tik nepasukti į Marijampolės autostradą-pasiklysite.

Privažiavus Zapyškį, stebėkite ženklą: Į   EŽERĖLĮ. Pasukite tuo keliu į kalną ir ant kalno į dešinę ( Seniūnija padarys rodykles į Šviesos gatvę, į šventės vietą).

 

Kadangi „Brandumos vasara-2015“ skiriame šviesios atminties Vyt. Barauskui, tai ir visa programa, manyčiau, turėtų tai atspindėti.

Kai kurių skyrių pageidavimu, konkurso nedarome. Zapyškio kultūros centras savo nuožiūra įteiks Padėkos raštus už įspūdingiausią meno kūrinį, sukurtą eilėraštį, perskaitytą poeto Vyt. Barausko eilėraštį, padainuotą dainą.

 

Programa:  1. Skaitome  poeto Vytauto Barausko eiles.

                     2. Skaitome savo kūrybos eiles, skirtas poetui Vyt. Barauskui.

                     3.  Chorai, ansambliai ir kt. vokalinės grupės atlieka dainas, sukurtas pagal poeto Vyt. Barausko eiles.

                      4. Kitų menų darbai  skirti poetui.

 

Į šventę atsivežame 

1. Ekspozicijai: 

                                 * savo autorių išleistas knygas

* almanachus

* bukletus, metraščius ir kt.

* kitų menų darbus

* užrašą – kokio miesto ekspozicija

2. Skyriaus Vėliava ar Vimpelą.

3.  Prisisegame Atpažinimo Ženklą( miestas, asmens vardas).

4. Ant autobuso ( automobilio) užrašą „Brandumos vasara-2015)

 ir miesto pavadinimas.

5. Jei geras oras, šventė vyks estradoje, yra suolai, bet galima pasiimti  ir patiesaliuką ir sėdėti atokiau ant kalnelio.

6. Atsivežti lauknešėlių, termosėlį arbatos ar kavos. Vandens atsigerti.

  ( alkoholio viešai nevartosime).

 

Skyrių pirmininkai Irenai Žurumskienei atsiunčia į El. p. irenazurum@gmail.com

 

1. Vardinį delegatų sąrašą ir pažymi prie pavardės, jei yra, delegato jubiliejinius metus.