į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
. » Kita info
„Baltojo Balandžio sugrįžimas“ – dešimtasis Karolio Širvinsko premijos konkursas

Ar gali kas būti sunkiau, kaip į Amžinybę palydėti vaiką - vienintelį sūnų, kupiną gyvenimo džiaugsmo ir pasiryžusio tarnauti Dievui ir žmonėms? Tokia skausminga ir tragiška lemtis palytėjo Svėdasų krašto literatę Aldoną Širvinskienę. Sūnaus atminimą ji įprasmino netradiciškai: kūrybą sudėjo į knygelę, tapyti paveikslai eksponuojami parodose, įsteigė Baltojo Balandžio fondą ir Karolio Širvinsko literatūrinę premiją Aukštaitijos krašto poetams.

 

Jau dešimtus metus Baltasis Balandis sklando po Aukštaitiją. Šį kartą, 2014-ųjų gegužės 17 d., jis nusileido Salamiestyje, Kupiškio rajone, kur gyvena 2013-ųjų metų konkurso laureatas kunigas Justas Jasėnas. Tad ir renginys pradedamas šv. Mišiomis Salamiesčio bažnyčioje, jaukiu ir nuoširdžiu kunigo Justo žodžiu.

 

Renginys tęsiamas bendruomenės centre. Aldona Širvinskienė pasakojo: „Baltasis balandis po savo sparnais yra subūręs daug poezijos mylėtojų, gerbėjų ir kūrėjų. Gera akims, malonu širdžiai ir džiugu sielai kiekvieną kartą Jus matyti, girdėti Jūsų kūrybą, jausti prisilietimą prie amžinų pasaulio vertybių, prie meilės, džiaugsmo ir laimės. Ačiū Jums Baltojo Balandžio vardu tariu ir aš, Aldona.

 

Per dešimtmetį Baltasis Balandis mielų bičiulių padedamas 2005-aisiais pakilęs iš Anykščių krašto praskriejo net virš Šalčininkų rajono - buvo nusileidęs Turgeliuose ir Norviliškių pilyje. Prasuko pro Jonavą, praskrido pro Vilnių – aplankė Aleksandro Puškino muziejų, po to sugrįžo namo į Svėdasus – Vaižganto gimtinę. Sekančiais metais išsiruošė į Kupiškio kraštą, į paslaptingąjį Palėvenės vienuolyną.

 

Baltasis paukštis aplankė ir Ukmergę, o pernai vėl nusileido Kupiškio rajone – Šimonyse ir, matyt, nebuvo išskridęs iš Kupiškio krašto visus metus, nes šiemet mus pasitiko Salamiestyje. Kasmet balandžių būrys vis didėja ir šiandien, jų jau visas pulkas – dešimt“.

 

Konkursas prasidėjo. Tariami sveikinimo žodžiai, pristatomas komisijos pirmininkas Lietuvos rašytojų sąjungos narys, poetas, žurnalistas, leidėjas Vytautas Kaziela, nariai: Salamiesčio kunigas Justas Jasėnas, Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Lina Matiukaitė, žurnalistė Eugenija Urbonienė, literatūrinio fondo ,,Baltasis balandis‘‘ atstovė Irma Deguckienė.

Programa pradedama bardų dainomis: anykštėno Vidmanto Plėtos, salamiestietės Gintarės Bartaševičiūtės, svėdasiškio Algimanto Barono, Anykščių mokytojų ansamblio (vadovė - Gitana Balčiūnienė).

 

Konkurse panoro dalyvauti beveik trys dešimtys literatų iš Joniškio, Kupiškio, Anykščių, Biržų, Panevėžio, Rokiškio, Utenos rajonų. Išklausę pristatytą kūrybą, komisijos nariai palikami vertinti, rinkti nugalėtojus, o visi dalyviai buvo pakviesti į ekskursiją po Salamiestį. Bibliotekininkė Jolanta Vosylienė pasakojo miestelio istoriją, aplankėme muziejų.

 

Aldona Širvinskienė dėkojo visiems literatams, kunigas Justas dovanojo savo kūrybos knygelę „Artumų Erčios“, o komisijos pirmininkas paskelbė rezultatus. Pagrindiniai vertinimo kriterijai – kūrinio meniškumas, originalumas, temos ir idėjos naujumas, vertybių pajautimas.

Padėkos raštais buvo apdovanotos Laima Lapienienė (Kupiškio literatų klubas ,,Lėvens balsai‘‘) - už eilėraštį skirtą Karolio atminimui, Genovaitė Ražanienė (Anykščių literatų klubas ,,Marčiupys‘‘) - už nuoširdžiausią, Eugenija Katauskienė (Kupiškio literatų klubas ,,Lėvens balsai“) - už geriausiai paskaitytą eilėraštį.

 

Konkurso laureatu skelbiamas, sveikinamas ir apjuosiamas austine juosta Jonas Ivanauskas (Joniškio literatų klubas ,,Audruvė‘‘).

Konkurso sumanytoja Aldona Širvinskienė patvirtino, kad kitais metais Baltasis Balandis nusileis Joniškyje ir, kad nebūtų nuskriausti prozininkai, pristatė dar vieną savo sumanymą- literatų – prozininkų konkursą ,,Balto paukščio‘‘ nominacijai gauti. Tad visus, kuriančius prozą, pakvietė savo kūrybą (kūrinio apimtis – proza 3 – 5 mašinraščio puslapiai lietuvių kalba. Būtina nurodyti kūrinio pavadinimą, žanrą, autoriaus vardą, pavardę, adresą, telefoną) iki 2014 m. liepos 31 d. siųsti e-paštu: skambmedis@gmail.com , prozininkų kūrinių konkursui ,,Balto paukščio‘‘ nominacijai. Konkurso baigiamasis vertinimo etapas vyks 2014 m. rugsėjo 6 d.

 

Konkursas baigėsi, tačiau namo niekas neskubėjo: vėl skambėjo bardų atliekamos dainos ( o komisijos pirmininkas V. Kaziela juokavo, kad namo neišvažiuos tol, kol neišklausys jaunosios bardės Gintarės bent vienos dainos- taip sužavėjo jos kūryba), klausėmės eilių, kalbėjome, diskutavome. Atsisveikinome turėdami tikslą kartu su Baltuoju Balandžiu ir nauja kūryba aplankyti Joniškį 2015-aisiais.

 

Diana Šermukšnienė, Anykščių literatų klubas „Marčiupys“