į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Senoji SVETAINĖ » Infomozaika

 ... 

 

Miestelio jubiliejus sujudino svėdasiškius. Atsirado poreikis pasidalinti idėjomis ir pasiūlymais. Bibliotekos darbuotojų mintį - išleisti savo laikraštį – palaikė aktyviausios nevyriausybinės organizacijos. Taip gimė ,,SVĖDASŲ PANORAMA”, sulaukusi nemažo didmiesčių svėdasiškių dėmesio. Ši aplinkybė ir paskatino pagalvoti apie šią interneto svetainę, viliantis, kad ji padės atstatyti glaudesnius ryšius su išvykusiais kraštiečiais, praplės bendraminčių ir rėmėjų ratą.


Dar sunku pasakyti, ar tikslinga ,,Svėdasų panoramą” perkelti į internetą. Tai nulems skaitytojai, bet vieną jos skyrelį – ĮVYKIŲ MOZAIKĄ – pasistengsime papildyti reguliariau. Na, o popierinės ,,Svėdasų panoramos” archyvinius numerius galėsite įsigyti SVĖDASŲ BENDRUOMENĖS CENTRE Vilniaus g. 4

 


 

***

Neįvertino seniūno pastangų

Jau antri metai kaip miestelį pagyvina gražus akcentas: akmenimis grįstas keliukas, vedantis nuo šventoriaus link miesto centro. Daugeliui tai tarsi takelis į basakoję vaikystę, kai pagrindinės gatvės ir turgaus aikštė skambėjo dar caro laikų ,,bruku”, ir kuris beveik prieš keturiasdešimt metų buvo palaidotas po storu asfalto sluoksniu. Deja, vyresnioji karta neįvertino originalios seniūno idėjos ir pakeiksnodami jį, greta mina dar vieną takelį per pievutę...

 

Alaušas nuseko

Per užpraeitą vasarą apie 12 cm nukritęs ežero lygis nebeatsistato. Seklesnėse vietose vanduo atsitraukė po metrą ir daugiau. Kai kur spėjo susiformuoti nauja kranto linija. Kokios priežastys sąlygojo tokį žymų vandens lygio kritimą kol kas galime tik spėlioti.

 

Prašviesėjo ežero pakrantės

Gerokai sumažėjo brūzgynų ir menkaverčių krūmų paežerėje nuo miestelio pusės. Šitai pastebi kiekvienas svečias, kuris senokai bevaikštinėjo Alaušo pakraščiais. Ypač vaizdas pasikeitė ties autobusų stotele. Dabar ir pravažiuojantys jau gali pamatyti Alaušo bangas ir ant jų besisupančias gulbes – dar vieną simpatišką Svėdasų akcentą...

 

Filantropijos pamokėlė

Sunku įvertinti, kiek bibliotekos darbuotojos yra padariusios dėl mūsų ir dėl miestelio aplamai. Ne vienas ir asmeniškai esame sulaukęs jų pagalbos. Deja, rudenį ir šaltesnėmis žiemos dienomis bibliotekininkės dažnai stirendavo nuo šalčio. Neprisišaukdamos valdžios pagalbos, nusprendė pačios nusipirkti dujinę krosnelę. Nedrąsiai paramos kreipėsi ir į savo skaitytojus, kurių yra per 800.Teoriškai, jei kiekvienas po keliasdešimt centų joms primeta – problemos kaip nebūta. Ir vaikams, ir patiems bus šilčiau skaitykloje sėdėti. Deja, praktika rodo, kad aukoti centus ne ,,honoras”, o dešimtinę – gaila. Nors moterys šio filantropijos eksperimento nelinkę komentuoti, bet atrodo, kad liūto dalį už krosnelę susimokėjo pačios. Visa laimė, kad rajono savivaldybė susimylėjo pakeisti sutręšusius medinius langus plastikiniais – gal bus galima išsiversti ir be krosnelės.

 

Norite mesti gerti?

Tai labai paprasta. Susitarkite su namiškiais, kad kai būsite ,,gatavas”, jus nufilmuotų, o rytojaus dieną tą vaizdo įrašą parodytų, liaudiškai tariant, atstatytų trūkusią ,,plionkę”. Paprastai, po tokio videoterapijos seanso, noras gerti praeina gana ilgam. Paskubėkite išbandyti, kol ši paslauga nemokama! - lyg juokais, lyg rimtai teigiama informaciniame lankstinuke apie STV klubo veiklą.

 

Ar pačiūžos nebemadingos

Seniau, vos iškritus pirmajam sniegui, ligoninės (dabar globos namų) kalnas po pamokų virsdavo tikru skruzdėlynu: kas su rogutėm, kas ant faneros gabalo ar tiesog ant mokyklinio portfelio atsisėdęs, linksmai čiuoždavo į pakalnę. Daugelis pavydėdavo pačiūžų savininkams, kurie ant pirmojo ledo skubėdavo raityti ,,aštuoniukes” ar demonstruoti ,,kregždutes”. Vienais metais jaunimas ir visai normalią  čiuožyklą su muzika bei apšvietimu buvo įsirengęs. Lankytojų netrūkdavo iki vėlumos…
Ar nevertėtų kokiai jaunimo organizacijai pabandyti atgaivinti šią tradiciją? O jeigu dar kokį servisėlį su arbata ir karštais sumuštiniais suimprovizavus – būtų kur ir pasimatymus skirti ir įdomiau žiemos vakarus trumpinti.

 

Šuo buvo pakastas... gėlėse

Svėdasiškės gėlių mėgėjos nelengvai įpiršo seniūnijai idėją – papuošti miestelį gėlėmis. Talkinant miškininko Donato Tuskos komandai, iš naturalių medžio kamienų buvo išskobti loveliai – vazonai, seniūno raštvedė Sigita Zobarskienė suorganizavo daigelių auginimą... Ir ką gi, gėlės pražydėjo visą vasarą praktiškai be inicidentų. Net rajono  meras Darius Gudelis, apsilankęs Svėdasuose, atkreipė į tai  dėmesį: mat panašus eksperimentas Anykščiuose bagėsi labai greitai ir gana liūdnai – loveliai buvo išvartyti arba sumesti į Šventąją. Malonu, kad mūsų jaunimas nuovokesnis - suprato, kur šuo pakastas, ir ant šio jauko neužkibo. Mat pagrindinis šios idėjos priešininkų argumentas ir buvo tas, kad ir mūsų jaunimas paseks anykštėnų pavyzdžiu.

 

Muziejus ar šarvojimo salė

Nedaug kas žino, kad prieš Pirmąjį pasaulinį karą buvo susiruošta statyti naują bažnyčią. Buvo padarytas projektas, sąmata. Tai įspūdingas pusę stalo užimantis segtuvas. Klebono Rimanto Kauniečio nuomone, sutvarkius šventoriuje esančią Marikonių koplyčią – mauzoliejų, joje galima būtų įrengti bažnyčios muziejėlį, kuriame ir būtų galima išdėstyti panašius eksponatus. Tai būtų dar vienas traukos taškas turistams ir miestelio svečiams. Kita miestelyje sklandanti idėja – įrengti tenai šarvojomo salę, juolab, kad galima būtų išsiversti be didesnio remonto.

 

Svėdasiškiai gyvenimu nesiskundžia, pritaria bendruomenės

kūrimui, bet dalyvauti jos veikloje nenori

Tokios išvados peršasi po bendruomenės steigėjų pravestos bandomosios gyventojų apklausos. Ji nėra tokia išsami, kad galima būtų daryti platesnius apibendrinimus, bet pakankamai aiškiai parodė, kad socialinį klimatą miestelyje kuria pensininkai. Nors dažnas ir padejuoja, kad pensijos mažokos, bet beveik visi savo gyvenimą vertina neblogai. Kur kas prasčiau apie savo padėtį atsiliepia darbingo amžiaus svėdasiškiai, besiverčiantys atsitiktiniais uždarbiais ar išlaikomi savo tėvų – pensininkų. Į apklausiamųjų ratą patekę verslininkai, atrodę paskendę rūpesčiuose ir nelabai turėjo laiko gilintis į esmę.


Nors tikrai dar nedaugelis įsivaizduoja, kas yra ta bendruomenė ir ką ji gali, tačiau į steigėjų organizuotą susirinkimą atėjo vos keli žmonės. Tiesa, tai buvo aktyvūs ir principingi piliečiai, tad daugiau kaip dvi valandas užtrukęs pokalbis buvo naudingas abiems pusėms. Miestelyje dar nėra rimtos problemos, kuri suvienytų žmones. Mažosios sprendžiamos labai paprastai – apsimetama, kad jų nėra.


…Apibendrinus sueigos dalyvių mintis, buvo apsiribota tik bendruomenės centro įkūrimu. Tai turėtų būti koordinacinis – konsultacinis punktas norintiems gyventi bendruomeniškai. Pagrindinis šio centro uždavinys – išsiaiškinti gyventojų rūpesčius bei norus ir bendromis pastangomis ieškoti kelių jų įgyvendinimui ar iškylančių problemų sprendimui.


Apie tai numatoma plačiau papasakoti visuomenei specialiame bendruomenės tematikai skirtame leidinyje ,,Vilties žvaigždė”. Trumpa informacija apie bendruomenės centro veiklą ir planus yra pateikta informaciniame lankstinuke, kuris pasieks gyventojus dar prieš Naujuosius. Jo santrauka yra ir mūsų svetainės ,,Bendruomenės centro” puslapyje.

 

Tikėjimo irgi reikia mokytis

Lapkričio pabaigoje vėl atnaujintos pamokos Biblijos studijų mokykloje. Jas veda klebonas Rimantas Kaunietis, turintis dėstymo kunigų seminarijoje patirtį. Į pamokas susirenka iki 15 klausytojų. Daugiausia tai žmonės, kurie aktyviai dalyvauja ir kituose kultūriniuose renginiuose bei visuomeniniame gyvenime. Sudėtinga ekonominė ir politinė padėtis vis labiau pradeda išryškinti tikėjimo ir dorovės svarbą. Malonu, kad kaimo inteligentija jaučia dvasinio tobulėjimo poreikį. Suvokti, kuo skiriasi siela nuo dvasios, protas nuo išminties, tikėjimas nuo religijos ir panašiai, reikalingos tam tikros žinios. Dabartinis laikmetis stato kur kas aukštesnius reikalavimus, todėl tikėjimas jau nebėra tik mažaraščių bobučių reikalas.

 

Didžiausio respublikoje kryžiažodžio autoriui

jau pradeda trūkti žodžių savajam kūriniui didinti

Dabar jau dažnas svėdasiškis žino, kad didžiausias respublikoje (o gal ir pasaulyje) kryžiažodis yra būtent mūsų miestelyje  ant teisininko Egidijaus Matiuko miegamojo sienos. Apie tai vienas po kito rašė net keli respublikiniai laikraščiai (Lietuvos rytas 2003 08 23, Valstiečių laikraštis 2003 09 20). Šeimininkas savo”kūdikėlį” pradėjo gimdyti daugiau kaip prieš 10 metų, bet dar ir dabar pabaigos nematyti, nors jau pasiekta 14 000 riba. Autoriui vis labiau pradeda jaustis žodžių stygius, tad į kryžiažodį pradeda keliauti ir jo skaitomų mėgiamų detektyvų herojai.
Būtų labai šaunu, kad būtų rasta galimybė šį kryžiažodį pademonstruoti viešai.

 

2004 01 01 – 2004 01 12

 

Dovanos. Į Svėdasų bendruomenės centrą atėjo didžiulis siuntinys, kuriame 35 vaizdajuostės ir 9 audiokasetės su mokslo populiarinimo, meniniais ir animaciniais filmais, paskaitų ir seminarų įrašais sveikos mitybos, intymaus gyvenimo ir vaikų auklėjimo tematika. Tai draugų iš Jonavos Naujametinė dovana. O dar gerokai prieš Kalėdas iš Londono atkeliavusioje siuntoje buvo keli tūkstančiai spalvingų kalendorių ir Evangelijų pagal Matą. Jos bus nemokamai išdalintos centro lankytojams bei bendruomeninių renginių dalyviams.

 

Lankstinukas. Jau daugiau kaip metai aktyviausi svėdasiškiai susibūrė į krūvą. Jų veiklos tikslas - pažadinti kraštiečius iš gilaus miego ir įkurti bendruomenę. Galima pasidžiaugti, kad svėdasietiška meškutė jau apsivertė ant kito šono – įsteigtas Svėdasų bendruomenės centras. Apie jo gimimo istoriją, nuveiktus darbus ir ateities planus pasakoja pasirodęs lankstinukas. Jį be atlyginimo po kaimus išnešiojo Svėdasų pašto skyriaus laiškininkai.

 

Ramybė. Išvarginti politikos, šimet žmonės per Naujuosius vienas kitam linkėjo taikos ir ramybės. Ir iš tikro, Svėdasuose buvo ramu. Miestelio jaunimas Naujuosius sutiko kas Leliūnų kultūros namuose, kas kitose užmiesčio vietose. Nors miestelyje daugybė tuščių pastatų, bet jaunimui vietos neatsiranda. Vasaros vakarais jie paprastai būriuodavosi skverelyje prie fontano.

 

Klubas. Anykščių savivaldybėje registracijai buvo pateikti Svėdasų jaunimo klubo,,Atlantida” įstatai.. Kaip nebūtų keista, pagrindiniai jo steigėjai – Vaitkūnų krašto jaunimas. Panašu, kad ši organizacija nelabai linkusi reklamuotis, nes dauguma apklaustųjų moksleivių apie tokį klubą nieko nežinojo. Atsižvelgiant į susidariusią padėtį, artimiausiame Svėdasų bendruomenės centro narių susirinkime numatoma apsvarstyti pagalbos jaunimui klausimus ir padėti jiems įkurti jaunimo sekciją ar klubą.

 

Kompiuteriai. Svėdasų bendruomenės centras kartu su Anykščių darbo birža miestelyje tyrė gyventojų poreikį kompiuterių kursams organizuoti. Rezultatas nebuvo netikėtas – grupės surinkti nepavyko. Tiesa, išryškėjo norinčiųjų mokytis kontingentas. Ši informacija pravers ateičiai. Kompiuterių kursus lankyti norėtų ir mokiniai, motyvuodami tuo, kad mokykloje tiesioginiam darbui su kompiuteriais tenka per mažai laiko.

 

Internetas. Viešojo interneto prieigos punkto kūrimo konkurse dalyvauja Svėdasų biblioteka bei Svėdasų ir Aulelių mokyklos. Deja, kol kas dar niekas nežino, kada ir kuriose vietose galima bus pasinaudoti internetu. Kadangi šios paslaugos poreikis tikrai nemažas, verslininkas Zenonas Navickas tvarko dokumentus mokamam prieigos taškui įrengti buvusio buitinio ( vėliau pard. ,,Vaizbūnas”) patalpose.

 

Pamokėlės. Siekiant pažadinti visuomenės pilietinį aktyvumą, numatoma surengti pilietiškumo pamokėlių ciklą. Tai susitikimai su nevyriausybinių organizacijų, politinių partijų ir pilietinių judėjimų atstovais, paskaitos, konkursai, VRS kameros stiliaus eksperimentai, apie kuriuos plačiau papasakoti dar negalime. Dabar ruošiamas atsakymų konkursas į klausimą ,,Kuo skiriasi demokratija nuo anarchijos”. Išsamiausių atsakymų autorių laukia prizai. Konkurse gali dalyvauti ir internetinio puslapio lankytojai, siųsdami atsakymus į bendruomenės elektroninio pašto dėžutę arba adresu: Svėdasų Bendruomenės Centras, Vilniaus g. 4., Svėdasai LT 29352

 

Seminaras. NVO veikla labai priklauso nuo rėmėjų skaičiaus. Pagal Anykščių verslo centro paruoštą medžiagą Svėdasų bendruomenės centre buvo paruoštas seminaras ,,Filantropija bendruomenėje”. Jame buvo paaiškinta, kaip reikia pritraukti rėmėjus ir kaip rašyti paraiškas paramai gauti iš Aukštaitijos nevyriausybinių organizacijų paramos fondo. Seminarą išklausė tik bendruomenės centro nariai ir vienas dalyvis iš Mickūnų bendrijos. Nieko nepadarysi, kai arti bažnyčia, tai toli Dievas...

 

Televizija. Siekdama suaktyvinti savo veiklą Svėdasų televizija skelbia naujų dalininkų priėmimą. Jais gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys. Įnašo dydis neribojamas. Dėl smulkesnės informacijos kreiptis į STV klubą Vilniaus g. 4 arba telefonu 8-680-70469.

 

Europa. Įstojus į Europos Sąjungą, 5 iš 6 kaimo gyventojų taps nereikalingi. Deja, po referendumo eurointegracinės propagandos institucijos ne tik nutilo, bet ir apkurto: į bendruomenės centro išsiuntinėtus užklausimus, ar yra paruoštos konkrečios socialinės adaptacijos programos  išmetamiems ,,už borto”, atėjo vos vienas atsakymas, ir tas, keliantis daugiau klausimų, negu paaiškinantis. Tad kur dėsis tie ,,atliekami” kaimiečiai?
Kaip su lengvu sarkazmu paaiškino vienas ž.ū. bendrovės vadovas, pensininkai išmirs, kiti išsikars, treti išsinuodys kaukoline ir liks tie, kurie šį tą sugeba: jie ir paims Europą.

 

Pranašai. Vienas svėdasiškis, nuvykęs konsultacijoms į Verslo darbdavių konfederacijos Kupiškio skyrių, parodė naujai išleistąjį lankstinuką ,,Svėdasų bendruomenės centras”. Kupiškėnus sudomino svėdasiškių veikla ir jie norėtų, kad šie atvyktų pasidalinti patirtimi. Taigi, svetimame mieste pranašu būti lengviau nei savajame kaime.

 

Šventė. Per trylika metų nubluko mūsų trispalvės, praretėjo jų gretos. Sausio 13-tosios rytą centrinėje Vaižganto gatvėje, turinčioje 103 kiemus, jos plevėsavo tik ant devynių individualių namų ir trijų įstaigų. Šalutinėse gatvelėse jų beveik nebuvo. Vėliavas iškėlė daugiausia garbingo amžiaus svėdasiškiai. Juos aplankę Svėdasų bendruomenės centro nariai, padėkojo už šią pilietinės pozicijos bei pagarbos Valstybei išraišką ir įteikė kuklias dovanėles.

 

Eurokaimietis. ,,Eurokaimas”- taip vadinasi naujoji rajoninio laikraščio rubrika, kurios pirmuoju herojumi tapo mūsų seniūnijos Šeduikių kaimo gyventojas Vytautas Masiulis. Kaimiečių geležiniu velniu vadinamam žmogui nereika Europos milijonų. Gyvena, švelniai tariant, spartietiškai, vėjo perpučiamame būste, pačiame seniūnijos pakraštyje, toli nuo kelių... Kai visi aplinkiniai dejuoja ir keika nepriklausomybę, jis viskuo patenkintas ir džiaugiasi gyvenimu. Tikras keistuolis. (plačiau: www.anyksta.lt 2004 01 10)

 

Sąjūdis. Svėdasuose jau įsikūrė pilietinio judėjimo ,,Už teisingumą Lietuvoje”grupė, kuri pasivadino ,,Svėdasų”vardu. Jos iniciatoriai – senojo Sąjūdžio veteranai, stovėję prie jo lopšio Mokslininkų rūmuose, uostę parako prie Radijo ir televizijos komiteto, budėję prie Parlamento tą lemtingąją sausio 13-ąją... Steigėjai nebenorėtų kartoti praeities klaidų, skirstyti žmones pagal tautiškumą ar partiškumą ir grįžti prie mitinginės demokratijos. 
Atsiliepdami į vienos svėdasiškės pasiūlymą, naujieji sąjūdiečiai paruošė atvirą laišką užsienio draugams, kurie jau pradeda nebesusigaudyti ir dažnai prašo paaiškinti, kas gi iš tikrųjų vyksta Lietuvoje. Laiške dabartinė situacija respublikoje traktuojama ne kaip politinė, o kaip moralinė visuomenės krizė.
Pilietinio sąjūdžio grupės narių tarpe – trijų politinių partijų atstovai. Iki įstatų įregistravimo sąjūdžio grupė narių vardinio sąrašo nutarė neskelbti.

 

Aerobika. 01 20 įvyko pirmasis aerobikos mėgėjų ratelio užsiėmimas. Pasisemti energijos čia ateina penkios miestelio gyventojos. Užsiėmimai nemokami, todėl tikimasi, kad ateityje lankytojų bus daugiau.

 

Seniūnas. Sausio 24-osios ,,Anykštos” numeryje rasite didelį ir nuoširdų straipsnį apie mūsų seniūną Valentiną Neniškį ir jo šeimą. Straipsnį galite rasti www.anyksta.lt.

 

Laikraščiai. Bendruomenės centro kompiuteryje pradėti maketuoti du svėdasietiškų laikraštukų numeriai.

 

Apklausa. Miestelyje pradėta apklausa, siekiant nustatyti, ar tikslinga Svėdasuose pradėti kurti kabelinės televizijos tinklą. Jis suteiktų galimybę ne tik matyti beveik trisdešimt televizijos programų, bet ir naudotis pigesniu internetiniu ryšiu. Be to esant reikalui būtų galima vesti tiesiogines transliacijas iš kultūros namuose vykstančių renginių.