į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
NAUJIENOS
Kur daugiausia patriotų

„Žinių radijo“ žurnalistas Ridas Jasiulionis lankėsi Krakūnų rinkimų apylinkėje - vienintelėje Lietuvoje, kurioje referendumas įvyko: čia net 62 proc. gyventojų atėjo į referendumą.

 

plačiau
 
Kodėl V.Landsbergis atsisakė Lietuvos pilietybės?

Toks klausimas man kilo stebint referendumui skirtą televizijos laidą, kurioje buvęs Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas atvirai ir „kietai“ agitavo žmones jame nedalyvauti.

plačiau
 
PAREIŠKIMAS

Tautininkų Sąjunga, aktyviai dalyvavusi Lietuvos piliečių Referendumo iniciatyvoje, apgailestauja, kad nepavyko pasiekti pergalės. Nekaltiname suklaidintų ir nuviltų piliečių. Pagrindinė atsakomybė už pilietinės demokratijos krizę tenka sabotuojančioms partijoms, boikotuojantiems ir dezinformuojantiems žiniasklaidos atstovams, politinių represijų užsakovams ir vykdytojams.

plačiau
 
Muziejus

Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejus, esantis Kunigiškių kaime, netoli Svėdasų miestelio, prašo Jūsų visų pagalbos. Jeigu kam nesunku, palikite savo balsą už šį muziejų šiuo adresu

plačiau
 
Patys patvirtinome, kad su mumis visos valdžios galės elgtis neteisingai.

Laimėjome tik tiek, kad dabar mums bus nevalia piktintis. Šaukti, kad su mumis elgiamasi neteisingai. Nes ignoruodami referendumą patys tą neteisybę palaiminome.

plačiau
 
Dingo nepilnametė

Utenos policija ieško dingusios be žinios Samantos Žilytės, gimusios 2000 m., kuri birželio 29 d., apie 11 val., išėjo namų, esančių Utenoje, Vaižganto g., ir iki šiol negrįžo. Mergaitė – vidutinio kūno sudėjimo, rusvais, iki pečių kirptais plaukais, 165 cm ūgio.

Asmenis, turinčius informacijos ar žinančius dingusiosios buvimo vietą, Utenos policijos pareigūnai prašo pranešti telefonu Nr. (8 389) 64 321 arba 112.

 
 
Ar Lietuvai referendumai nereikalingi?

Re­fe­ren­du­mas yra svar­bi prie­mo­nė įtrauk­ti pi­lie­čius į vals­ty­bės klau­si­mų spren­di­mą ar­ba ga­li­my­bė val­džiai pa­si­tar­ti su pi­lie­čiais prieš pri­imant to­kius spren­di­mus.

plačiau
 
Referendumo pabaiga – naujo kelio pradžia

Tokia šio referendumo baigtis nėra pabaiga to, kas buvo pradėta prieš metus, o jei tiksliau, jau nuo 2010 metų. Tai yra pradžia naujo judėjimo, kas dar nesusiformavo, tačiau jau turinčio 320 000 Lietuvos žmonių palaikymą – tokį palaikymą, kokio neturi nė viena partija. Ir tas palaikymas kyla ne siekiant naudos sau, o visiškai nesavanaudiškai, iš tikro pilietiško suvokimo.

plačiau
 
Raimondas Guobis. Tradiciniai skaitymai prie šventojo Jono šaltinio

Kavarsko bibliotekininkės Eugenijos Zajankauskaitės inciatyva šeštadienio vakarą Kavarske, prie šventojo Jono šaltinio vyko tradiciniai poezijos skaitymai, kuriuose dalyvavo ir keli Svėdasų krašto eiliuotojai...

plačiau
 
Vytautas Landsbergis iškėlė klausimą apie nematomą, tačiau realiai Lietuvą valdančią jėgą

Vytautas Landsbergis iškėlė klausimą apie nematomą, tačiau realiai Lietuvą valdančią jėgą

plačiau
 
Antrasis stebuklas neįvyko...

Pirmasis stebuklas buvo 321 000 parašų... "

"Mažas piliečių aktyvumas  visiškai nestebina. Žmonės du mėnesius buvo gąsdinami: vyko gąsdinanti agitacija, kad Lietuva bus išmesta iš Europos Sąjungos, kad gausime baudą, kad reikės gražinti įmokas. Vėliau prasidėjo politinio lygmens gąsdinimai," - kalbėjo J. Panka.
 

plačiau
 
ŠIANDIEN REFERENDUMAS !

Pirmieji balsuotojai pasirodė už pusvalandžio po apylnkės atidarymo ir per pirmąsias dvi valandas pilietinę pareigą atliko beveik pusšimtis svėdasiškių. O tuo tarpu prekybininkai jau ruošėsi kermošiui...                                                                                                                                                                                       Aktyvumo žemėlapis

 
 
VISI Į REFERENDUMĄ !!!

 

 

Kas mes - tauta, piliečiai ar liaudis?

Prieš ateinant prie balsadėžių, verta pasiskaityti šį straipsnį...

plačiau
 
Rinkėjai

Jų grupinį portretą pristato Nepriklausomybės akto signataras Rolandas Paulauskas...

plačiau
 
Pasaulio vientisumas

 

 

Stebina mūsų valdžios užsispyrimas ir tokios neklystančios pozicijos demonstravimas žemės pardavimo klausimu. Iš kur tas žinojimas? O gal Pasaulyje yra sėkmės pavyzdžių, kai Tauta pardavė savo namus: žemes, vandenis, miškus – ir po to išliko bei oriai ir turtingai gyveno?

plačiau
 
Sekmadienį, 29-tą birželio - REFERENDUMAS !

Tai ne eiliniai Seimo ar europarlamento rinkimai, kurie iš esmės nieko nelemia. Referendumas - tai visuotinis Tautos pasitarimas ir kartu vienintelė likusi galimybė pradėti realias permainas. Bet reikia, kad jis įvyktų. Tam reikalingas ir TAVO balsas: juk mūsų Lietuvoje liko labai mažai rinkėjų. Todėl, eidamas į kermošių, nepamiršk pasiimti asmens dokumento ir užsukti į rinkiminę apylinkę...

plačiau
 
Apie Jonines

"Joninės - pagonių šventė.. Burtai, paparčio žiedo ieškojimas, laužai, vainikai, stabai,- pavirtę dievais... Konservatoriai sako, kad paskutiniai šie metai, kai ši šventė yra valstybinės reikšmės. Tai girtuoklystės šventė. Jie nori tokias šventes panaikinti. Šiuo klausimu, kaip nebūtų keista, bet jie teisūs. Biblijoje tokių švenčių puoselėtojai prakeikti,"- rašo vienas internautas...

plačiau
 
Liko savaitė...

"Šį Referendumą organizavo ne valdžia, o patys piliečiai. Matėme, kaip valdžia jo bijo ir visaip trukdo. Parodykime valdžiai, kad mums ne visvien kas dedasi valstybėje. Ateikime ir psakykime TAIP." -  rašo vienas pensininkas...

plačiau
 
Joninėms artėjant

"Vakar su AKC Svėdasų skyriaus kolektyvu buvome Svėdasų senelių namuose. Joninių proga padovanojome seneliams ir personalui puokštę pačių gražiausių dainų ir dainų šventės programą. Labai ačiū, kad pakvietėtė"- socialiniame tinkle šia žinia dalinasi Irma Deguckienė.

 
 
Joninės

Joninės Svėdasuose birželio 23 d. 22 val. AKC Svėdasų skyriaus kiemelyje su gyva muzika, tradicijomis ir diskoteka jaunimui bei visiems kitiems;-)

Vakaro metu turėsite galimybę išvysti Svėdasų folklorinio ansamblio programą, kurią atliksime Vilniuje dainų šventės metu liepos 4 d.Sereikiškių (Bernardinų) parke.

 
 
<<  ankstesnis  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100  116   117   118   119   120   121   122   sekantis  >>