į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
BALTASIS BALANDIS fondas » SKELBIMAI
PROZININKŲ KONKURSAS 2021

PROZININKŲ KONKURSO

,,BALTOS PAUKŠTĖS‘‘ NOMINACIJA

NUOSTATAI  2021 m.

 

BENDROJI NUOSTATA

 

Lietuvos labdaros ir paramos fondo ,,Baltasis balandis‘‘ prozos kūrinių konkursas yra viena iš prozininkų saviraiškos, kūrybiškumo, pilietiškumo, tautiškumo formų. Konkursas organizuojamas 8-tą kartą (nuo 2014 m.). ,,Baltos paukštės“ nominaciją įsteigė LPD tradicinio respublikinio renginio ''Vaižganto skaitymai'' organizacinio komiteto narė, Lietuvos labdaros ir paramos fondo ,,Baltasis balandis‘‘ įkūrėja ir pirmininkė, LNRS narė, leidėja, rašytoja Aldona Širvinskienė. Padėti užmegzti kūrybinius ryšius, supažindinti su prozos kūriniais visuomenę, įtvirtinti kūrėjo poziciją kultūrinėje aplinkoje.

 

DALYVIAI

 

Konkurse kviečiami dalyvauti prozininkai nuo 18 metų nepriklausomai nuo profesijos, tautybės ir gyvenamosios vietos.

 

KONKURSO ORGANIZAVIMAS

 

Kūrinius siųsti iki 2021 m. rugpjūčio 10 d. prozininkų kūrinių konkursui ''Baltos paukštės'' nominacijai e-paštu: skambmedis@gmail.com, pasiteriravimui tel. 868207772.     

Dėl karantino Lietuvos respublikos teritorijoje paskelbimo gali renginys nevykti.

Vienas autorius gali siųsti vieną arba du kūrinius (novelę arba apsakymą).  Kūrinio apimtis  – proza iki 4 puslapių lietuvių kalba, formatas 4A, parašyti Word, šriftas Times New Roman, dydis  12.  Būtina  nurodyti  kūrinio  pavadinimą,  žanrą,  autoriaus

vardą, pavardę, adresą, telefoną.

Konkurso dalyviai bus informuoti apie renginio laiką elektroniniu laišku.

 

KŪRYBOS VERTINIMAS

 

Kūrybą vertina komisijos nariai: rašytojai, pedagogai, žurnalistai ir fondo atstovai.

 

VERTINIMO KRITERIJAI

 

Meniškumas, formos ir turinio originalumas, temos atskleidimas, pilietiškumas, aktualumas, savitumas, kalbos turtingumas ir vaizdingumas.

 

APDOVANOJIMAS

 

Laureatas apdovanojamas Lietuvos labdaros ir paramos fondo ,,Baltasis balandis‘‘ diplomu ir ,,Baltos paukštės‘‘ statulėle.

Išleisime konkurso dalyvių kūrybos almanachą.

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

Organizatoriai turi teisę keisti ir pildyti renginio nuostatus bei pratęsti konkurso trukmę.

Fondas turi teisę dalyvio duomenis (vardą, pavardę, atstovaujamą organizaciją, įstaigą) naudoti nugalėtojų viešo paskelbimo (spaudoje), statistikos ir kitais įstatymų leidžiamais tikslais.

Dalyvis susipažinęs su konkurso nuostatais, sutinka su visomis juose minėtomis sąlygomis ir įsipareigoja jų laikytis.

 

TVIRTINU:

Lietuvos labdaros ir paramos fondo pirmininkė

A. Širvinskienė