į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
BALTASIS BALANDIS fondas » APIE MUS

FONDAS ĮKURTAS tragiškai žuvusio anykštėno, Vaižganto kraštiečio,

jauno literato, tautodailininko, klieriko Karolio Širvinsko atminimui bei

kūrybiniam palikimui išsaugoti.


FONDO MISIJA - aktyvinti literatų veiklą viešajame miestų ir

rajonų gyvenime, remti jų pastangas leidžiant savo kūrybos knygas,

bendradarbiauti su vietos bei šalies žiniasklaida, siekiant susipažinti visuomenę su naujausia literatų kūryba, sudaryti galimybes kūrybiniam bendravimui.


FONDO REKVIZITAI. Labdaros ir paramos fondas ,,Baltasis balandis",

Įmonės kodas: 300729434, Adresas: Svėdasai, Anykščių raj.

Atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT 317300010100905785 Swedbank

-

FONDO SVETAINĖ - www.svedasai.info

Svetainės vadovė Aldona Širvinskienė
tel. 8-682-07772, e-paštas: skambmedis@gmail.com
Padėjėjas informacijos ir skelbimų priėmimui
tel. 8-680-70469, e-paštas: valento@inbox.lt


 

INTERNETINĖS SVETAINĖS VEIKLA

Fondas yra šios svetainės inciatorius ir savininkas.

Tinklapis atviras visoms nuomonėms.

Nevyriausybinių organizacijų informacija ir privačių asmenų skelbimai

talpinami nemokamai.

 

Tapti svetainės partneriais ar dalininkais ir atsidaryti savo puslapį šiame tinklapyje gali 

juridiniai ir fiziniai asmenys, pasirengę publikacijose laikytis žurnalistinės etikos normų

ir prisidėti prie tinklapio išlaikymo. 

Partnerių puslapiuose pateikiama informacija neredaguojama ir necenzūruojama.

Galioja atsakymo teisė informacijos patikslinimui ar paneigimui.
 

KAROLIS  ŠIRVINSKAS

(1980 -2001)


Karolis Širvinskas pagal dokumentus gimęs Ukmergėje, tačiau ten niekada negyveno ir savo gimtine laikė Malaišius (Anykščių r.).


Baigęs Kunigiškių pagrindinę  ir Svėdasų J. Tumo-Vaižganto mokyklas, 1998 m. įstojo į Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminariją. Pasiryžimas tarnauti Dievui ir žmonėms Karolio širdyje brendo nuo vaikystės. Vaikinas lankė Svėdasų ir Adomynės bažnyčias, patarnaudavo mišiose. Namuose įsirengė altorėlį ir prie jo melsdavosi. Būdamas klieriku, pastoralinę praktiką atliko Kamajų ir Duokiškio bažnyčiose.  

  

Labai daug skaitė, kūrė eiles, fotografavo, tapė paveikslus.

Žuvo 2001 m. liepos 24 d. savo gimtųjų namų kieme. Palaidotas Kunigiškių kaimo kapinėse šeimos kape.

Mama rūpinasi sūnaus kūrybiniu palikimu. 
 

Piešinių parodos eksponuojamos Svėdasų ir Kupiškio bibliotekų galerijose, Kamajų, Traupio ir Anykščių bažnyčiose, Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje, Vaitkūnų ir Debeikių kaimo kultūros namuose, Ramygalos knygyne ,,Šviesuva‘‘ ir seniūnijos parodų salėse, Traupio, Kavarsko miestelio bibliotekose.

Poezijos vakarai vyko Vaitkūnų, Svėdasų, Andrioniškio, Skiemonių, Debeikių, Traupio, Troškūnų kultūros namuose ir kitur.

 

Įsteigtas literatūrinis fondas ,,Baltasis balandis‘‘, kuris kiekvienus metus vykdo K. Širvinsko poezijos vardo konkursus. Jie kiekvienais metais rengiami vis kitoje respublikos vietoje. Konkursų laureatų kūryba leidžiama atskiromis knygomis.


Kiekvieną vasarą nuo 2006 m. sodyboje, kurioje gyveno Karolis, vyksta literatūriniai skaitymai "Po skambančiu medžiu".Susisiekite su mumis!

Vardas:*
Vardas:*
Įmonė:
El. paštas:*
Telefonas:
* Privalomi laukai
Siųsti