į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
BALTASIS BALANDIS fondas
SKELBIAMAS KONKURSAS

XVII-ojo POEZIJOS  KONKURSO
,,BALTOJO BALANDŽIO SUGRĮŽIMAS‘‘
      NUOSTATAI  2023 m.

 

            BENDROJI NUOSTATA

Karolio Širvinsko vardo poezijos konkursas organizuojamas 17-ąjį kartą (nuo 2005 m.). (Dėl covid-19 karantino renginiai 2020 ir 2021 m. neįvyko). Konkursą organizuoja Lietuvos labdaros ir paramos fondo ,,Baltasis balandis‘‘ įkūrėja ir pirmininkė, rašytoja, kultūros organizatorė, visuomenininkė, filantropė, leidėja – žuvusio anykštėno literato, tautodailininko, klieriko KAROLIO ŠIRVINSKO atminimui. Kiekvienais metais pasirenkama vis kita konkurso vieta (miestas), siekiant suaktyvinti poetų (literatų) veiklą viešame visuomeniniame gyvenime (tarp miestų ir rajonų) jų pastangas leisti knygas, bendradarbiauti su vietos bei šalies žiniasklaida, artimiau susipažinti su naujausia poetų (literatų) kūryba, pasitikrinti savo sugebėjimus, būti pastebėtiems, įvertintiems ir paskatintiems.

 

            DALYVIAI

Konkurse kviečiami dalyvauti poetai (literatai) nuo 18 metų nepriklausomai nuo profesijos ar tautybės, gyvenamosios vietovės.

 

            VYKDYMO TVARKA

Konkursas skelbiamas kiekvieną pavasarį (gegužės mėn.). Šiemet planuojamas Zarasuose.

Eilėraščius siųsti iki 2023 m. balandžio 10 d., vėliau atsiųsti - nebus priimami.

 

Dalyviai siunčia 5 eilėraščius komisijai elektroniniu paštu: skambmedis@gmail.com, nurodo klubą (jei priklauso), vardą, pavardę, parašymo datą, telefoną. Eiles rašyti Word, šriftas Times New Roman, dydis 12. Pageidautina, tekstai būtų be klaidų, tvarkingi ir redaguoti. Kontaktinis telefonas -  868207772.

 

Konkurso metu autoriai perskaitys 2-3 eilėraščius (komisija turi teisę keisti skaitomų eilėraščių skaičių) iš 5. Vertinimo komisija sudaryta iš žurnalistų, lituanistų, bibliotekininkų ir fondo ''Baltasis balandis'' valdybos narių vertina poetų kūrybą. Pageidautina, teikti naujus pastarųjų metų kūrinius. Tema: amžinosios pasaulio vertybės, gyvenimo prasmė, tikėjimas, meilė.

 

            Rankraščiai autoriams negrąžinami, saugomi fondo archyve.

            Autorių sutikimu su šiomis sąlygomis laikomas darbų pateikimas konkurso organizatoriams.

Konkurso dalyviai bus informuoti apie renginio datą, laiką elektroniniu laišku, kuriuo eilėraščiai atsiųsti. Planuojame išleisti almanachą ''Paukščiai  2023 m.''

 

            VERTINIMAS

Pagrindiniai vertinimo kriterijai – kūrinio meniškumas, originalumas, temos ir idėjos naujumas, vertybių pajautimas.

 

            APDOVANOJIMAI

           Konkurso laureatas apjuosiamas tautine juosta, įteikiamas diplomas.

           Paskatinamieji padėkos raštai: už nuoširdžiausią eilėraštį, už raiškiausiai skaitytą eilėraštį, už eilėraštį skirtą Baltam paukščiui (K. Širvinsko) atminimui.

   

            BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

           Organizatoriai turi teisę keisti ir pildyti renginio nuostatus bei pratęsti konkurso trukmę.

            Už įvairias esančias tekstuose rašybos klaidas ar atsiradusias spausdintuose tekstuose neatsakome. Fondas turi teisę nepriimti kūrinius autorių, kurie nesilaiko nuostatų.

        Dalyvis, pateikdamas kūrinį sutinka ir patvirtina, kad: konkurso organizatoriai turi teisę be atskiro sutikimo (nurodant autorių) kūrinius (ištisus arba dalimis) neatlygintinai naudoti fondo spaudiniuose, konkurso viešinimo, informacijos sklaidos, publikavimo almanachuose, panaudojimo įvairiuose fondo renginiuose.

Atsisiųsti