į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
BALTASIS BALANDIS fondas
PROZININKŲ KONKURSO ,,BALTA PAUKŠTĖ‘‘ NUOSTATAI 2022 m.

 

PROZININKŲ KONKURSO ,,BALTA PAUKŠTĖ‘‘

NUOSTATAI 2022 m.

                                                    

BENDROJI NUOSTATA

Prozos kūrinių konkursas yra viena iš prozininkų saviraiškos, kūrybiškumo, pilietiškumo, tautiškumo formų.

 

Konkursas organizuojamas jau 9 kartą (nuo 2014 m.). Konkursą organizuoja Lietuvos labdaros ir paramos fondo ,,Baltasis balandis‘‘ įkūrėja ir pirmininkė, rašytoja, kultūros organizatorė, visuomenininkė, filantropė, leidėja Aldona Širvinskienė.

 

Kiekvienais metais pasirenkama vis kita konkurso vieta. Tai leidžia užmegzti kūrybinius ryšius tarp miestų ir rajonų, supažindinti su prozos kūriniais visuomenę, įtvirtinti kūrėjo poziciją kultūrinėje aplinkoje, spausdinti kūrinius knygoje.

 

DALYVIAI

Konkurse kviečiami dalyvauti literatai (prozininkai) nuo 18 metų nepriklausomai nuo profesijos, tautybės ir gyvenamosios vietos.

 

KONKURSO ORGANIZAVIMAS

Konkursas skelbiamas kiekvienų metų rudenį.

 

Kūrinius siųsti iki 2022 m. liepos 10 d..

Kūriniai (novelė arba apsakymas) (atskiru failu) siunčiami elektroniniu paštu: skambmedis@gmail.com., pasiteiravimui mob. tel.: 868207772.

 

Kūrinio arba kūrinių apimtis – proza iki 5 puslapių lietuvių kalba, formatas 4A, parašyti Word, šriftas Times New Roman, dydis 12. Nurodyti kūrinio pavadinimą, literatų klubą (jei priklausote), autoriaus vardą, pavardę, adresą, telefoną.

 

Konkurso dalyviai bus informuoti apie renginio datą, laiką elektroniniu adresu, kuriuo buvo atsiųstas kūrinys.

 

KŪRYBOS VERTINIMAS

Kūrybą vertina komisijos nariai: rašytojai, pedagogai, žurnalistai ir fondo atstovai.

 

VERTINIMO KRITERIJAI

Meniškumas, formos ir turinio originalumas, naujumas, temos atskleidimas, pilietiškumas, aktualumas, savitumas, kalbos turtingumas ir vaizdingumas.

 

APDOVANOJIMAS

Laureatas apdovanojamas Lietuvos labdaros ir paramos fondo ,,Baltasis balandis‘‘ diplomu ir baltos paukštės skulptūrėle.

Renginiui planuojame išleisti knygą ,,Pasivaikščiojimai – 9‘‘.

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Organizatoriai turi teisę keisti ir pildyti renginio nuostatus bei pratęsti ar atšaukti konkursą.

Konkurso dalyvis, pateikdamas kūrinį sutinka ir patvirtina, kad: konkurso organizatoriai turi teisę be atskiro autoriaus sutikimo (nurodant autorių) kūrinius neatlygintinai naudoti fondo knygoje, konkurso viešinimo, informacijos sklaidos, publikavimo, panaudojimo įvairiuose fondo renginiuose.

 

Pateikdamas kūrinį konkursui, dalyvis leidžia be apribojimų (laike ir erdvėje) fondui ,,Baltasis balandis‘‘ naudoti kūrinius renginiuose ir knygose.

 

Fondas turi teisę dalyvio duomenis (vardą, pavardę, atstovaujamą organizaciją, įstaigą) naudoti nugalėtojų viešo paskelbimo (spaudoje), statistikos ir kitais įstatymų leidžiamais tikslais.

 

Lietuvos labdaros ir paramos fondo ''Baltasis balandis''

pirmininkė Aldona Širvinskienė