į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
BALTASIS BALANDIS fondas
HUMORISTINIŲ EILIŲ 7 – OJO KONKURSO ''HUMORO MEDIS'' NUOSTATAI 2022 m.

HUMORISTINIŲ EILIŲ 7 – OJO KONKURSO ''HUMORO MEDIS'' NUOSTATAI 2022 m.

 

 

                      BENDROJI NUOSTATA

                      Humoro konkursą organizuoja Lietuvos labdaros ir paramos fondas ''Baltasis balandis''.

                      Konkursas organizuojamas siekiant suaktyvinti literatų (poetų) veiklą viešame visuomeniniame gyvenime (tarp miestų ir rajonų) jų pastangas kurti, bendradarbiauti su vietos bei šalies žiniasklaida ir literatų klubais, artimiau susipažinti su naujausia kūryba, pasitikrinti savo sugebėjimus, būti pastebėtiems, įvertintiems ir paskatintiems.

 

                      DALYVIAI

                      Konkurse kviečiami dalyvauti humoristai nuo 18 metų nepriklausomai nuo profesijos, gyvenamosios vietos ar tautybės.

 

                      VYKDYMO TVARKA

                      Konkursas skelbiamas pavasarį (kovo arba balandžio mėn.)

                      Konkurso dalyviai raštu pateikia 5 eilėraščius komisijai elektroniniu paštu: skambmedis@gmail.com, nurodo klubą (jei priklauso), vardą, pavardę, parašymo datą, telefoną. Humoristinės eilės siųsti iki 2022 m. vasario 12 d.. Konkurso metu autoriai perskaitys 2 eilėraščius (komisija turi teisę keisti skaitomų eilėraščių skaičių) iš 5. Vertinimo komisija sudaryta iš  žurnalistų, lituanistų, bibliotekininkų ir fondo ''Baltasis balandis'' valdybos narių vertina poetų kūrybą.

                      Fondas ''Baltasis balandis‘‘ pasilieka rankraščius ir teisę kūrinius garsinti savo renginiuose ir publikuoti leidiniuose. Eiles rašyti Word, šriftas Times New Roman, dydis 12. Rankraščiai autoriams negrąžinami, saugomi fondo archyve. Pageidautina, tekstai būtų be klaidų ir redaguoti. Kontaktinis telefonas -  868207772.

                      Konkurso dalyviai bus informuoti apie renginio datą, laiką elektroniniu laišku.

                      Esant covid-19 pandemijai sekite informaciją apie visuotiną renginių draudimą.

                      Planuojame išleisti almanachą ''Humoro medis''  2022 m.

 

                      VERTINIMAS

                      Pagrindiniai vertinimo kriterijai: meninis atlikimas, humoristiškumas, satyriškumas, ironiškumas ir išraiškingumas.

 

                      APDOVANOJIMAI

                      Geriausieji eilių autoriai bus apdovanoti fondo ''Baltasis balandis'' I, II, III vietos diplomais ir suvenyrais ''Humoro medis''.

 

                      BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

                      Organizatoriai turi teisę keisti ir pildyti renginio nuostatus, atidėti renginį bei pratęsti konkurso trukmę.

                      Konkurso dalyvis, pateikdamas kūrinį sutinka ir patvirtina, kad: konkurso organizatoriai turi teisę be atskiro autoriaus sutikimo (nurodant autorių) kūrinius neatlygintinai naudoti fondo spaudiniuose, konkurso viešinimo, informacijos sklaidos, publikavimo, panaudojimo įvairiuose fondo renginiuose.