į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
BALTASIS BALANDIS fondas
2023-12-19. SKELBIAMAS NAUJAS PROZOS KONKURSAS

PROZININKŲ  KONKURSO  ,,BALTA  PAUKŠTĖ‘‘

NUOSTATAI  2024  m.

                                                    

      BENDROJI  NUOSTATA

Prozos kūrinių konkursas yra viena iš prozininkų saviraiškos, kūrybiškumo, pilietiškumo, tautiškumo formų.

Konkursas organizuojamas jau 11 kartą (nuo 2014 m.). Konkursą organizuoja Lietuvos labdaros ir paramos fondo ,,Baltasis balandis‘‘ įkūrėja ir pirmininkė, rašytoja, kultūros organizatorė, visuomenininkė, filantropė, leidėja Aldona Širvinskienė. Kiekvienais metais pasirenkama vis kita konkurso vieta. Tai leidžia užmegzti kūrybinius ryšius tarp miestų ir rajonų, supažindinti su prozos kūriniais visuomenę, įtvirtinti kūrėjo poziciją kultūrinėje aplinkoje, spausdinti kūrinius knygose.

 

      DALYVIAI

Konkurse kviečiami dalyvauti prozininkus nuo 18 metų nepriklausomai nuo profesijos, tautybės ir gyvenamosios vietos.

 

      KONKURSO  ORGANIZAVIMAS

Renginys skelbiamas kiekvienų metų rudenį. Kūrinius siųsti iki 2024 m. gegužės 01 d..

Kūriniai (novelė arba apsakymas), (atskiru failu) siunčiami elektroniniu paštu: skambmedis@gmail.com., pasiteiravimui mob. tel.: 868207772.

 

Kūrinio arba kūrinių apimtis – proza iki 5 puslapių lietuvių kalba, formatas 4A, parašyti Word, šriftas Times New Roman, dydis 12. Nurodyti kūrinio pavadinimą, literatų klubą (jei priklausote), autoriaus vardą, pavardę, adresą, el. paštą, telefoną. Pageidautina, tekstai būtų be klaidų, tvarkingi ir redaguoti.

Konkurso dalyviai bus informuoti apie renginio datą, vietą, laiką elektroniniu adresu, kuriuo buvo atsiųstas kūrinys.

Renginio metu autoriai skaitys ištrauką iš kūrinio (laikas 5-7 min.), organizatoriai turi teisę keisti skaitomo teksto laiką.

Renginiui planuojame išleisti knygą ''Pasivaikščiojimai – 11'' ir knygą ''Legendos apie Baltą Paukštę''.

Siūlome sukurti dar antrą kūrinį. Kadangi jau 10 metų vyksta prozos renginys pavadinimu ''Balta paukštė''.  

Siūlome sukurti (papildomą kūrinį) legendą ''Balta paukštė'' apie fondo veiklą. Abu kūrinius siųsti viename laiške.

 

      KŪRYBOS  VERTINIMAS

Kūrybą vertina komisijos nariai: rašytojai, pedagogai, žurnalistai ir fondo atstovai.

 

      VERTINIMO  KRITERIJAI

Meniškumas, formos ir turinio originalumas, naujumas, temos atskleidimas, pilietiškumas, aktualumas, savitumas, kalbos turtingumas ir vaizdingumas.

 

      APDOVANOJIMAS

Laureatas apdovanojamas Lietuvos labdaros ir paramos fondo ,,Baltasis balandis‘‘ diplomu ir baltos paukštės skulptūrėle. Apdovanojimas įteikiamas asmeniškai renginio metu.

 

      BAIGIAMOSIOS  NUOSTATOS

Organizatoriai turi teisę keisti ir pildyti renginio nuostatus bei pratęsti ar atšaukti konkursą, net atšaukti viešai paskelbtą laureatą (kai neatvyksta atsiimti apdovanojimo 3 metus iš eilės).

Už įvairias esančias tekstuose ar atsiradusias spausdintuose tekstuose rašybos klaidas neatsakome. Fondas turi teisę nepriimti autorių, kurie nesilaiko nuostatų ar kelia savus reikalavimus (pvz.: keisti knygos maketą pagal jų norus, pateikia per ilgus tekstus, per vėlai ir t. t.).

 

Dalyvis, pateikdamas kūrinį sutinka ir patvirtina, kad: konkurso organizatoriai turi teisę be atskiro sutikimo (nurodant autorių) kūrinius (ištisus ar dalimis) neatlygintinai naudoti fondo spaudiniuose, konkurso viešinimo, informacijos sklaidos, publikavimo almanachuose, panaudojimo įvairiuose fondo renginiuose.