į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
BALTASIS BALANDIS fondas
2023-10-14. DEŠIMTASIS RESPUBLIKINIS PROZOS KONKURSAS

           

Labdaros ir paramos fondo ''Baltasis balandis''

prozos X konkurso    apdovanojimas ''Balta paukštė'' išskrido į Švenčionis

 

            Spalio 14 d. Kupiškio viešojoje bibliotekoje rinkosi Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos ir literatų klubų nariai į jubiliejinį X -ąjį respublikinį prozos konkursą ''Balta paukštė''.

            Labdaros ir paramos fondo ''Baltasis balandis'' renginiui kūrinius pateikė 49 prozininkai iš Vilniaus, Raseinių, Utenos, Panevėžio, Šiaulių, Pasvalio, Mažeikių, Kalvarijos, Zarasų, Kupiškio, Alytaus, Pakruojo, Kelmės, Biržų, Elektrėnų, Švenčionių, Anykščių, Rokiškio, Šakių, Kaišiadorių, Joniškio, Gargždų, Kėdainių, Molėtų ir Vokietijos.

            Į renginį buvo pakviesti visi laureatai. Jie buvo pakviesti pasidalinti įspūdžiais iš konkursų ir jiems įteiktos padėkos. Dviejų prozininkų atminimas buvo pagerbtas tylos minute.

            2014 m. – Zita Bataitienė, Ukmergė,

            2015 m. – Alina Jonaitienė, Joniškis,

            2016 m. – Jūratė Juščienė, Gargždai,

            2017 m. – Leokadija Malcienė, Dusetas (Zarasų r.),

            2018 m. – Zigmas Rupšys, Biržai,

            2019 m. – Laima Pacevičienė, Alanta (Molėtų r.),

            2020 m. – Romaldas Zabulionis, Prienai,

            2021 m. – Giedrė Mičiūnienė, Zarasai,

            2022 m. – Eglė Veita, Mažeikiai.

 

            Koncertavo bardas iš Svėdasų (Anykščių r.) Algis Martinonis.

            Kiekvienas dalyvis turėjo galimybę skaityti savo kūrybą.

            Ta proga renginio svečiai turėjo galimybę įsigyti ir patį naujausią prozininkų almanachą ''Pasivaikščiojimai - 10'', kuriame patalpintas ir mano apsakymas "Atminimo žiedai". Tai dešimtoji prozininkų knyga.

 

            Dešimtosios Baltos paukštės laureate paskelbta literatė Laima Laimutytė iš Švenčionių.

            Delegacija atvykusi iš Švenčionių prozininkams sekančiais (2024 m.) metais pasiūlė rinktis

Cirkliškių dvare (Švenčionių r.).

            Bibliotekininkė Lina Matiukaitė svečiams pasiūlė ekskursiją po restauruotą nuostabaus grožio biblioteką.

            Aldona Širvinskienė puikiai ir Kupiškio krašte žinomas veiklus žmogus, ne tik kaip ilgametė medicinos darbuotoja, kuri sunkiam mediko darbui savo geriausius metus atidavė Ukmergės, Anykščių, Panevėžio rajonų žmonėms.

            Respublikoje ji žinoma kaip medikė, kultūros organizatorė, visuomenininkė, filantropė, rašytoja, knygų leidėja, labdaros ir paramos fondo "Baltasis balandis" įkūrėja. Jis skirtas žuvusiam sūnui – literatui, klierikui Karoliui Širvinskui atminti, talentingiems kūrėjams skatinti. Kasmet rengiami "Baltojo balandžio" prozos ''Balta paukštė'', poezijos ''Baltojo balandžio sugrįžimas'', humoristinės poezijos "Humoro medis" konkursai. Rengiamos mirusio sūnaus Karolio Širvinsko piešinių parodos ir Lietuvos talentingų moksleivių piešinių darbų konkursas ''Plunksna'' nuo 2020 metų.

            Kasmet išleidžiami konkursinių kūrinių almanachai.

            Fondo ''Baltasis balandis'' prozos kūrinių konkursas yra viena iš prozininkų saviraiškos, kūrybiškumo, pilietiškumo, tautiškumo formų. Fondo tikslas – užmegzti kūrybinius ryšius tarp miestų ir rajonų, supažindinti su prozos kūriniais visuomenę, įvertinti kūrėjo poziciją kūrybinėje aplinkoje, išplatinti jo kūrybą.

            Ne kartą teko dalyvauti "Baltojo balandžio" konkursuose, Aldonos Širvinskienės vedamuose renginiuose. Du kartus turėjau garbės gauti nominaciją ir diplomą už eilėraščius, skirtus Karoliui Širvinskui atminti.

            Mane žavi ne tik šios moters veiklumas ir atsidavimas savo kraštui, bet ir asmeninės jos savybės - nuoširdumas, paprastumas, draugiškumas. Gerbiama Aldona lankėsi ir Mažeikiuose ir mano namuose, malonu buvo bendrauti betarpiškai, moteriškai šiltai.

            Ši šviesi moteris paliko gilius pėdsakus ne tik Kupiškio krašte ir savo krašte, bet ir įmynė pėdas Mažeikių rajone ir mano gyvenime.

            Gaila, kad mūsų menų studijos prezidentė, praeitais metais laimėjusi prozos konkursą, nepareiškė noro, kad organizuotas 2023 m. renginys būtų Mažeikiuose, nors turėjo tokią galimybę. Todėl buvo nuspręsta renginį organizuoti Aukštaitijoje. Nors yra puiki tradicija, kad kiekvienais sekančiais metais konkursas vyktų, konkursą laimėjusio laureato mieste ar rajone, tam, kad paskleistų kūrėjų žodį po visą respubliką.

            Nuotraukose, kupiškėno Algirdo Gasiūno, nemažai pažįstamų veidų. Labai puikiai įrengta biblioteka, gražūs miesto aikštės vaizdai pro bibliotekos langus. Jaučiama pulsuojanti šiluma ir jaukumu renginio dvasia.

            "Kur neša vandenys Lėvuo,
            Kur marios tyvuliuoja,
            Kur saloje nesamanoja dar akmuo,
            Ten žodis ir gamta turi savo vertę..."/ L.J/

 

                        Teksto autorė Liucija Jagielienė (Mažeikiai).

                        Nuotraukų autoriai: Giedrė Mičiūnienė (Zarasai), Ona Baltrukevičienė (Alytus), Daiva Palionytė (Panevėžys) ir  Algirdas Gasiūnas (Kupiškis).