į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
BALTASIS BALANDIS fondas
2021-09-19. VAIŽGANTINĖS

 "Vaižgantinės" - tarsi pasibuvimas

su Vaižgantu 

Vėjuota ir apniukusi šeštadienio diena nežadėjo šventinės nuotaikos. Klevų viršūnėse buvo matyti pavieniai rudeninio dailininko nuspalvinti lapai. Išdidus rugsėjis jau įžengė liepų alėja į Malaišius. O, kad jis prakalbėtų. Kiek naujo sužinotume. Tik ar spėtume užrašyti šimtametes istorijas?

                     

Nors dangus vartė tai pilkus, tai juodus debesis, vėjas keitė kryptį, o įdienojus dangus nusidažė paslaptinga melsva migla, rašytojo Juozo Tumo-Vaižganto gimtinėje literatūrinio žodžio mylėtojai šeštadienio vidurdienį rinkosi į tradicinį renginį „Vaižgantines“.  

 

Ir nuvilnijo Malaišių kaimo laukais muzika, kurią atliko Anykščių kultūros centro tradicinių kanklių ansamblis „Laumakė’“ (vad. Asta Motuzienė).

 

Renginio vedėja perskaitė ištrauką iš Vaižganto kūrybos ir pristatė 13-ąjį renginį Malaišiuose. Prisiminė Anapilin išėjusius dalyvius ir rėmėjus. 

 

20-osios Vaižganto premijos laureatą paskelbia LR sąjungos pirmininkės pavaduotoja, rašytoja Aušra Kaziliūnaitė ir žurnalistas Juozas Šalkauskas. Priminė, kad jis išrinktas iš 14-kos stiprių kandidatų, tad laureatu buvo pripažintas rašytojas Arvydas Juozaitis už knygą  „Kauno saulė“.

 

Sveikinimo žodį tarė Anykščių rajono savivaldybės mero pavaduotojas Dainius Žiogelis. Įteikė mero sveikinimą ir skėtį pajuokaudamas, kad „ir Anykščiuose kartais lyja…“ Ir pasipylė nuoširdūs sveikinimai. Knygą apie Anykščius padovanojo rašytojas Rimantas Vanagas.

 

Nuoširdžią padėkos kalbą išsakė ir pats laureatas Arvydas Juozaitis, pasiremdamas Vaižganto kūryba „Vaikai, gelbėkite Lietuvą…“. Stebėjosi, kaip Vaižgantas, būdamas kunigu, galėjo parašyti apsakymą „Nebylys“. Prisiminė monsinjorą Vasiliauską ir tėvą Stanislovą.

 

Pagal tradiciją, laureatas buvo pasodintas tautodailininko Aleksandro Tarabildos išdrožtame krėsle.

 Svėdasų seniūnas Saulius Rasalas paskelbė mažosios Vaižganto premijos laureatą Petrą Šukį ir pasveikino su 60 -uoju gimtadieniu. Jis taip pat turėjo teisę pasėdėti lareatams skirtame  krėsle.

 

Svėdasiškių draugijos „Alaušas“ garbės pirmininkas Algimantas Indriūnas paskelbė 6-osios kun. Aleksandro Papučkos vardo „Meilės ir gerumo“ premijos jaunimui nugalėtoją, buvusią Svėdasų gimnazijos moksleivę, dabar filologijos studentę Eriką Raštutytę.

 

O Vaižganto padavimą „Alaušo varpas“ perskaitė žurnalistas Juozas Žalkauskas, visus nukeldamas į anuos senus gerus laikus.

 

LR Seimo nario Tomo Tomilino patarėjai Antanas Baura ir Regina Patalauskienė įteikė Anykščių rajono savivaldybės mero Sigučio Obelevičiaus padėkas Svėdasų krašto šviesuoliams: A. Indriūnui, S. Gavėnavičiui, A. Čaplinskui, A. Širvinskienei, A. Petniūnaitei, J. Gutmanienei, D. Tuskai, R. Žvirblienei ir kitiems.

Renginio metu skambėjo ir anykštėnų dueto Jurgitos ir Roberto nuotaikingos dainos.

 

O renginio pabaigą vainikavo garbingai atnešta naminė duona ir sūris ant bendro kaimiečių stalo, prie kurio ir visi nusifotografavo.

 

Atsisveikindami renginio dalyviai vieni kitiems sakė iki pasimatymo, linkėjo sveikatos ir kantrybės šiais sunkiais laikais.

 

Vakarėja. Pilkuma užsitraukė laukai ir miškas. Kur bepažvelgsi, medžiai visi liūdnesni ir nekalbūs. Platus kiemas, paminklas ir  įvairiais balsais virvantys  paukščiai, pasislėpę galinguose medžiuose. Jiems nei motais stiprus vėjas, apniukęs ir lietingas  dangus.  Po lapija  čia  kitoks pasaulis. Ir Vaižgantas žiūri į tolį.  Jo akmeninis   veidas   toks   ramus, lyg  kažką mąstytų, lyg tai sakytų besiskirstantiems:

„Iki, likite sveiki, pasibuvom…“

Aldona ŠIRVINSKIENĖ