į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
BALTASIS BALANDIS fondas
2020-07-21. SUVAINIŠKIS. ATGAIVA GAMTOJE IR ŽMONIŲ ŠIRDYSE

Tylus ir ramus sekmadienio vakaras Suvainiškyje. Ką tik nulijo lietus, atgaivino medžių ir augalų žalumą. Praėjo ir Švento apaštalo Jokūbo atlaidai Suvainiškio bažnyčioje. Jie atgaivino čia susirinkusių žmonių dvasinį pasaulį. Atgaiva žmonių širdyse ir gamtoje. Kokia nepaprasta dermė...

 

Nuo vienų atlaidų iki kitų, nuo vieno vasaros žydėjimo iki kito... Toks šio krašto žmonių nuoseklus ėjimas, o ir darbų nuveikta nemažai. Per kiekvienus atlaidus, administratorius, kunigas Virginijus Šimukėnas, dėkoja tikintiesiems už jų darbus, vykdant bažnyčios veiklą. Taip įvyko ir šį kartą...

 

Literatūrinėmis padėkomis ir suvenyrais nominuoti: Danutė Giedrytė, Virginija Konstanblackienė, Romas Baužys, Bronė Šapranauskienė, Vida Savickienė, Regina Šimėnienė, Albertas Kabutavičius, Raimundas Nagelė, Dalius Galvanauskas, Reda Kiselytė. Iš kaimyninės Latvijos valstybės, vienas nominantas neatvyko. Nominacijos labai įvairios. Už paramą ir pagalbą bažnyčiai, už platintą religinę literatūrą koronaviruso laikotarpiu, už gėlių žydėjimą, bažnytinės muzikos skambėjimą, nuoširdų darbą ir kitas veiklas.

 

Per atlaidus tikintiesiems išdalintas naujas „Liepsnelės“ laikraštukas, perduoti nuoširdžiausi sveikinimai ir linkėjimai nuo Lietuvos teatro aktoriaus, režisieriaus Ferdinando Jakšio, kadenciją baigusio Rokiškio r. savivaldybės mero Antano Vagonio.

 

Kunigas Virginijus visiems susirinkusiems dovanojo po šventą Dievo tarno kunigo Alfonso Lipniūno paveikslėlį ir prašė melstis.

 

Į gražų vasaros paveikslą įsipynė atgaiva gamtoje ir žmonių širdyse.

 

Reda Kiselytė