į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
BALTASIS BALANDIS fondas
2019-09-17. ATVEŽTI VARPELIAI IŠ ĮVAIRIŲ LIETUVOS KAMPELIŲ...

     Rudens pradžios žydėjimas... Rugsėjo 7d  į Biržų r. savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos salę buvo pakviesti Lietuvos labdaros ir paramos fondo "Baltasis balandis“ skelbto prozos konkurso dalyviai ir kitų Lietuvos literatūrinių organizacijų literatai.

 

Praėjo savaitė ir į Kunigiškių kaimą, Anykščių r. vėl sugužėjo literatai iš įvairių Lietuvos regionų. Čia vyko literatūriniai skaitymai „Po skambančiu medžiu“. Abiejų renginių organizatorė, Lietuvos labdaros ir paramos fondo "Baltasis balandis" pirmininkė, aktyvi kultūrininkė ir visuomenininkė Aldona Širvinskienė.

 

Kiekvienas kūrėjas atvežė iš savo krašto po skambutį ir jį padovanojo renginio organizatorei. Darbšti, energinga, mirusio sūnaus Karolio Širvinsko atminimą įamžinanti motina, skleidžia žinią per visą Lietuvą apie literatūrinius konkursus, šventes, išleistus įvairių žanrų knygų rinkinius. Šį kartą literatūriniai skaitymai „Po skambančiu medžiu“ vyko jau ne K. Širvinsko sodyboje, bet kitose patalpose. Susiliejo tapybos, skulptūros, molio dirbinių ir išleistų knygų paroda į visumą. Liejosi kūrėjų eilės, prozos ištraukos iš Vilniaus, Kauno, Kazlų Rūdos, Molėtų, Kupiškio, Rokiškio ir kitų rajonų literatų lūpų...

 

Tą pačią dieną Malaišiuose, Anykščių r. vyko tradicinės Vaižgantinės. Į literatūrinius skaitymus pagerbti šio krašto aktyvios visuomenininkės, užsuko LR Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis. Kilnūs ir nuoširdūs darbai visuomet susilaukia gražaus atpildo. Gerbiamai A. Širvinskienei Seimo pirmininkas įteikė padėkos raštą. Lietuvos labdaros ir paramos fondo "Baltasis balandis“ pirmininkė A. Širvinskienė kiekvienam renginio dalyviui padovanojo molinį medalį. Jis primins ne tik šventę, bet skleis žinią apie žuvusį talentingą, meniškos sielos seminaristą K. Širvinską.

 

Fondo „Baltasis balandis“ veikla vis plačiau ir plačiau skleidžia savo sparnus... Rokiškio krašto literatės ne kartą dalyvauja gerbiamos Aldonos organizuojamuose literatūriniuose konkursuose, skaitymuose. Šį kartą poeziją skaitė Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos Rokiškio skyriaus narės Jolanta Juodinytė ir Danutė Mažeikienė, o prozą – Reda Kiselytė. Žydėjo rugsėjis, dangaus aukštybėse voliojosi kamuoliniai debesys... Aukštaitišku tekstu literatūrinius skaitymus užbaigė literatė J. Juodinytė. Nusidriekė automobilių kolona į Vaižgantines Malaišiuose...

                                                                                                                         Reda Kiselytė,

Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos Rokiškio skyriaus pirmininkė