į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
BALTASIS BALANDIS fondas
2019-05-28. XV- asis respublikinis poezijos konkursas „Baltojo balandžio sugrįžimas“

  

XV- asis respublikinis poezijos konkursas

„Baltojo balandžio sugrįžimas“

 

                      Palengva krapnojant vėsiam pavasario lietučiui 2019 metų gegužės 4 dieną į Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro parodų salę rinkosi poezijos mylėtojai, poetai, literatai iš visos Lietuvos į XV -ąjį respublikinį poezijos konkursą, skirtą anykštėno tautodailininko, literato, klieriko Karolio Širvinsko atminimui, kurį organizuoja Lietuvos paramos ir labdaros fondas „Baltasis balandis“, kurio pirmininkė ir yra Karolio Širvinsko mama A.Širvinskienė.

 

                      Susirinko gana gausus konkurso dalyvių  būrys iš visos Lietuvos, net 46 dalyviai panorę dalyvauti konkurse, informavo poezijos konkurso “Baltojo balandžio sugrįžimas” sumanytoja,  A.Širvinskienė ir pristatė   vertinimo komisiją.

 

                      Šventę atidarė  Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro vaikų ir jaunimo  teatras  “Ikaras”, vadovai L. ir P.Valskiai.

                      Konkurso dalyvius pasveikino Šiaulių rajono literatų asociacijos pirmininkė N.Girniuvienė  ir jos pavaduotoja V.Aleksandravičienė pristate Kuršėnus žemaitiškai.

 

                      Pakviečiama praėjusių metų laureatė – Šiaulių rajono literatų asociacijos narė V.Kiriliauskaitė-Beniušienė, ji padeklamuoja eilėraštį “Jeigu kankins vienatvė”, kuris pernai buvo pripažintas geriausiu.

                      Į svečius atvyko ir Lietuvos Respublikos seimo pirmininko pirmoji pavaduotoja, kuršėnietė R.Baškienė, kuri gražiu žodžiu pasveikino visus susirinkusius ir palinkėjo sėkmės konkurse.

                      Į susirinkusius kreipėsi  Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro direktorė J.Lubienė. Direktorė  deklamavo žemaitiškai, dalyviams linkėdama sėkmės.

 

                      Nuoširdų ačiū tariame  rėmėjui, poetui, žurnalistui kuršėniškiui V.Kirkučiui, už daugybę dovanotų knygų, kuriomis buvo apdovanoti nugalėtojai, laureatė,  vertinimo komisija.

                      Nuoširdus ačiū  Šiaulių rajono literatų asociacijos nariams V.Garbinčiui, L.Steponavičienei, V.Kiriliauskaitei–Beniušienei   už įsteigtas dovanas.

 

                      Vienas po kito eina skaityti savo eilėraščių konkurso dalyviai, iš kurių pinama penkioliktoji poezijos juosta anykštėnui K.Širvinskui atminti. Daug posmų nuskambėjo ir artėjančiai Motinos dienai. Smagu, kad tarp konkurso dalyvių ir jaunimas panoręs varžytis su vyresniąja karta.

 

                      Dovanų nepagailėta ir  paramos ir labdaros fondo “Baltasis balandis “pirmininkei A.Širvinskienei.

                      Keturias valandas trukęs konkursas neprailgo. Konkurso pertraukėlės metu dalyvius kvietė pasiklausyti dainų ir Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro muzikavimo grupė “Neto” vadovaujama N.Bernotienės, kurie atliko mums gerai žinomas dainas, kurios pamalonino širdį, smagu, kad Kuršėnuose yra muzikuojančio, dainuojančio jaunimo. Jaunimui įteikiama saldi dovana ir gėlės.

 

                      Konkurso dalyvius sveikina ir Kuršėnų lopšelio – darželio “Eglutė”,  mažosios skaitovės, kurias paruošė auklėtoja V.Aleksandravičienė  padedant mamytėms. L.Macevičiūtė paporino  žemaitišką pasakėčią  “Išmalda”, o A.Bučinskaitė padeklamavo žemaitiškai apie pavasarį  “Pavasaris”,  A.Aleksandravičiūtė padeklamavo  eilėraštuką “Gimtinės spalvos”, šių eilėraštukų autorė V.Aleksandravičienė.  E.Andrikaitytė padeklamavo meninio ugdymo mokytojos V.Butkienės sukurtą eilėraštį ”Nupinsim ilgą juostą”. Po pasirodymo mergaitės buvo apdovanotos tulpių žiedais ir  knygele „Cirulielis” parašyta žemaičių tarme. Už knygutes dėkojame paramos ir labdaros  fondui “Švieskime vaikus” ir J. Šakočiuvienei.

 

                      Konkursas baigėsi. Vertinimo komisija palieka salę ir eina išrinkti pačius geriausius skaitovus, nugalėtojus ir jubiliejinio XV -ojo konkurso “Baltojo balandžio sugrįžimas” laureato(ės).

                      Salėje toliau liejasi posmai, skamba dainos iš kūrėjų lūpų.

 

                      Pagaliau vėl scenoje vaikų ir jaunimo teatras ”Ikaras” jaunosios šokėjos dovanoja dar vieną šokį po kurio  vertinimo komisijos pirmininkė A.Širvinskienė skelbia nugalėtojus, kuriais tapo, Kuršėnų, Kelmės ir Šiaulių literatai, o jubiliejinio XV-ojo poezijos konkurso “Baltojo balandžio sugrįžimas” laurete paskelbiama Šiaulių miesto literatų klubo “Verdenė” pirmininkė E.Liumaitė, kuriai vertinimo komisijos pirmininkė A.Širvinskienė  užrišą anykštėnų tautodailininkų išaustą tautinę juostą ir įteikiamos atminimo dovanėlės – knygos,gėlės. N.Girniuvienė  įteikia I.Venciuvienės dovaną, o 2018 -ųjų metų laureatė V. Kiriliauskaitė-Beniušienė  padovanoja savo nutapytą paveikslą „Balandis“.

 

                      Taigi kitais  metais „Baltasis balandis“ atskirs į Šiaulius, kur savo eiles ir gražiausius žodžius visi susirinkę išsakys per anksti Anapilin iškeliavusiam tautodailininkui, literatui, klierikui anykštėnui K. Širvinskui.

                      Aidint aplodismentams jaunieji „ikariečiai“ įneša jubiliejinį tortą, kuriuo vaišinasi visi.

 

                      „Baltasis balandis“ išskrido aplankyti Karolio kapo, išsinešdamas visą pluoštą konkurso dalyvių eilių, kurie suguls į jubiliejinę poezijos knygą „Paukščiai 2019“, kurią leidžia labdaros ir paramos fondas „Baltasis balandis“.

 

Valerija Aleksandravičienė

Šiaulių rajono literatų asociacijos pirmininkės pavaduotoja