į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Veronika ir Pranas BUBLIAI
2017-10-19. Mažas atradimas kaimynų albume

Truputį prisimenu, kaip fotografavomės mano gimtinėje Vainaikių kaime prie Duokiškio.

Iš kairės į dešinę: Stasė Rimšaitė-Damauskienė, dviejų greta stovinčių vyrų nepažįstu, toliau - Donatas Bublys, močiutė Veronika Bublienė, jos dukra Milda Bublytė-Sabalienė  ir jos puseserė Paulina, Gasparo Bublio dukra.

Viduryje - Genovaitė Byblytė-Repšienė su vyru Pranu, laikantys ant rankų Romualdą. Sėdi: Nijolė Zabarskaitė ir aš, Valentinas Repšys.

(apie 1955 metus)