į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Svėdasiškių draugija ALAUŠAS
LITERATŪRINIS VAKARAS "TARP DVIEJŲ ROMANŲ"

 

Šių metų liepos 12 dieną taip pavadintas mūsų kraštietės, Vilniaus anykštėnų sambūrio narės (VAS), prozininkės ir literatūrologės dr. Jurgos Žąsinaitės kūrybos vakaras įvyko Žinijos draugijos salėje, Vilniuje. Jį surengė žurnalo „Naujoji Romuva“ redakcija.

 

Tai buvo vienas tų tradicinių ir gan populiarių tarp sostinės literatūros mylėtojų renginių, skirtų minėto žurnalo autorių kūrybai aptarti ir plačiau visuomenėje pagarsinti. Tokie literatūriniai kūrybos vakarai čia rengiami kiekvieną mėnesį, o jų dalyviai pakeliui supažindinami ir su naujausiu žurnalo numeriu bei kaskart naujomis teminėmis fotografijų parodomis. Tai – prasminga ir sveikintina redakcijos veikla.

 

 Rašytoja dr. Jurga Žąsinaitė

 

Šį kartą, baigę ketvirtadienio darbus, į rašytojos dr. J. Žąsinaitės kūrybos vakarą susirinko daug literatūros mylėtojų ir autorės knygų gerbėjų bei skaitytojų. Jų buvo tiek, kad salėje teko pastatyti net daugiau kėdžių. Atėjo visi kviestieji programos dalyviai, rašytojai, literatai ir literatūrologai, kolegos iš universiteto ir kiti mokslininkai bei svečiai. Susitikti su miela kraštiete panoro ir daug Vilniaus anykštėnų sambūrio (VAS) narių bei keletas bendraminčių iš Svėdasiškių draugijos „Alaušas“.

 

Nuščiuvus šurmuliui, oficialiąją vakaro programą pradėjo renginio organizatorius ir vedėjas „Naujosios Romuvos“ vyriausiasis redaktorius, filosofas, žurnalistas ir vertėjas dr. Andrius Konickis. Paaiškinęs renginio pavadinimo „Tarp dviejų romanų“ prasmę, supažindinęs su programa bei dalyviais, jis priminė ir „Naujosios Romuvos“ literatūrinių vakarų istoriją bei jų tikslus. Paskui prie mikrofono pakvietė rašytoją dr. J. Žąsinaitę.

 

Priminusi savo knygą „Azuritijos kardinolai“ (2017 m.), kuri su kraštiečiais pernai buvo aptarta Lietuvos rašytojų sąjungoje, ji kalbėjo apie naują, istorinį romaną „Gardiniečiai“, kuris buvo pradėtas rašyti prieš gerą dešimtmetį Gardine (Baltarusijoje). Tuomet čia ji rinkusi kartu ir medžiagą disertacijai. O šiandien nemaža šio romano ištrauka jau pasirodė žurnale „Naujoji Romuva“.

 

 Salėje vakaro dalyviai

 

Apie rašytojos kūrybą, ypač jos minėtų romanų siužetų, veikėjų tipų ir paveikslų socialinį bei psichologinį pagrįstumą, jų ypatumus, panašumus bei skirtumus, apie autorės literatūrinio stiliaus atspindžius ir kaitą knygose, taip pat apie ir čia vaizduojamų įvykių socialinį bei istorinį pagrindą (remdamiesi išleista knyga ir žurnale išspausdinta kitos knygos ištrauka) plačiau kalbėjo oponentai.

 

Tai – literatūros kritikė, publicistė ir rašytoja Neringa Mikalauskienė, buvęs ilgametis VAS pirmininkas, istorikas prof. habil. dr. Antanas Tyla, teisininkas, Mykolo Romerio universiteto dėstytojas dr. Mantas Varaška. O abiejų knygų ištraukas dalyviams įtaigiai paskaitė Muzikos ir teatro akademijos magistrė, aktorė Justina Smieliauskaitė.

 

Savo ruožtu, rašytoja dr. J. Žąsinaitė, kaip ir dera, nuoširdžiai padėkojo visiems programos dalyviams, susitikimo organizatoriams bei klausytojams. Padėkos žodį kraštiečių vardu autorei tarė VAS pirmininkė Regina Smetonaitė. Rašytoją ji sveikino su rengiama nauja knyga, o visiems programos dalyviams padovanojo rožių. Nuo svėdasiškių rašytoją sveikino doc. dr. Juozas Lapienis.

 

Kraštiečiai (iš kairės): doc. dr. Juozas Lapienis, Vytautas Rimša, Vida Gražytė-Biliūnaitė, prof. habil dr. Antanas Tyla, Aldona Nikienė, Regina Smetonaitė.

 

Dr. J. Žąsinaitės literatūrinio vakaro pabaigą, kaip ir jo pradžią ar pertraukėles, gražiai papildė ir paįvairino klasikinės muzikos kūriniai, kuriuos meistriškai atliko pianistė Tatjana bei jos sesė, smuikininkė Jelena Alymovos. Koncertui pasibaigus, visi vakaro dalyviai buvo pakviesti į kitą salę. Čia, prie arbatos puodelio, buvo galima individualiai pabendrauti su autore ir svečiais, neformaliai pasikalbėti apie literatūrą, knygas ir kūrybą ar išsiaiškinti kitus kilusius klausimus.

 

Romualdas Vytautas Rimša

 

Nuotraukos Laimučio Regelskio, Vytauto Rimšos ir Gedimino Zemlicko

Vilnius, 2018 07 22