į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Svėdasiškių draugija ALAUŠAS
2018-08-31. AKTORIUS FERDINANDAS JAKŠYS - ANYKŠČIŲ GARBĖS PILIETIS

 

Aktorius Ferdinandas Jakšys –

Anykščių Garbės pilietis

 

Svėdasų krašto gyventojams 2018 m. kupini reikšmingų kultūros gyvenimo įvykių ir socialinės raiškos faktų. Vienas jų – aukštas svėdasiškio aktoriaus Ferdinando Jakšio profesinės veiklos ir ilgamečio kūrybinio darbo įvertinimas.

 Šventėje akt F. Jakšys su sese Žaneta Kibickiene

 

Svėdasų bendruomenė metų viduryje Anykščių rajono savivaldybei pasiūlė suteikti akt. F.Jakšiui Garbės piliečio vardą. Savivaldybės Anykščių rajono garbės piliečio vardo suteikimo komisija, apsvarsčiusi kandidatūras, nusprendė, kad tokio vardo yra nusipelnęs teatro režisierius bei aktorius F.Jakšys, dažnas Anykščių ir Svėdasų kultūros renginių dalyvis. Komisijos išrinktą kandidatūrą patvirtino ir Savivaldybės taryba. Apie tai nominantui pranešė meras Kęstutis Tubis (jis – ir komisijos pirm.).

 Scenoje meras K. Tubis ir akt. F. Jakšys

 

Viešas aktoriaus inauguracijos ceremonialas įvyko pirmąją Anykščių šventės dieną (liepos 20) miesto parke, visų dalyvių akivaizdoje. Čia meras K.Tubis įteikė F.Jakšiui Garbės piliečio ženklą ir liudijimą,o Lietuvos Respublikos ūkio ministras Virginijus Sinkevičius tarė šiltus padėkos žodžius už spektaklius bei vaidmenis kaimo tematika. Aktorių sveikino Svėdasų seniūnijos atstovai, gausi Vilniaus anykštėnų sambūrio delegacija, buvę Svėdasų J.Tumo-Vaižganto gimnazijos klasės draugai – doc. dr. Juozas Lapienis bei Vytautas Rimša ir kiti dalyviai.

 Akt. F. Jakšį sveikina Ūkio ministras Virginijus Sinkevičius

 

Nuoširdžiai padėkojęs visiems už dėmesį, akt. F.Jakšys paskaitė poeto Kazio Binkio eilėraščių. Priminsime, kad aktorius gimęs Svėdasuose. Čia kurį laiką jis lankė mokyklą, o paskui nuėjo ilgą aktoriaus, režisieriaus, teatrologo ir pedagogo (buvusios Lietuvos konservatorijos dėstytojo) kelią (plačiau apie tai kn.: Svėdasai, t. 1, p. 247).

 

Romualdas Vytautas Rimša,

šventės dalyvis

R.V. Rimšos nuotraukos

 

Vilnius, 2018 08 30